Aurinkorannikon dynamiikka on vahvassa muutoksessa

Team Finland tutuksi -tilaisuudessa Fuengirolassa 3.10. oli läsnä runsaasti Aurinkorannikon suomalaisia yrittäjiä. Mukana lisäkseni olivat Business Finlandin edustajat Harri Lanning ja Daría Mashkina, Kauppakamarin Kristoffer Mannes sekä SmartWorkPlazan Pauliina Manso ja Outi Hannuksela.

Euroopan vapaa liikkuvuus on kansalaisten näkökulmasta yksi EU:n merkittävimmistä yksittäisistä saavutuksista, mikä näkyy yhä kasvavana muuttoliikkeenä Euroopan sisällä. Se voi olla organisoitua liikkuvuutta kuten Erasmus-vaihto mutta se voi olla myös vapaata liikkumista esimerkiksi parempien sääolojen ja uusien yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksien perässä.

Suomalaisia Espanjaan on aina vetänyt aurinko, kaunis luonto ja ystävälliset ihmiset. Tänne on perinteisesti tultu viettämään työelämän jälkeisiä eläkevuosia, eikä mikään viittaa siihen, etteikö Aurinkorannikko olisi tulevaisuudessakin suomalaisten muuttajien ihannekohde.

Ainutlaatuista yhteisöllisyyttä

Kaikkiaan Espanjassa asuu pysyvästi tai osan vuodesta noin 35 000 suomalaista, joista valtaosa Aurinkorannikolla ja erityisesti Fuengirolassa. Asuinpaikka on usein valittu alueelta, jossa jo ennestään asuu joko perheenjäseniä tai tuttuja suomalaisia. Monilla on vahva suomalainen identiteetti ja erityisesti iäkkäämpiä ihmisiä yhdistää yhdistystoiminta ja vapaaehtoistyö, jonka on todettu edistävän suomalaisten pärjäämistä ja viihtymistä Espanjassa. Se toimii myös eräänlaisena turvaverkostona elämän vaikeuksissa oleville.

Pelkästään Aurinkorannikolla toimii kymmeniä suomalaisia pienyhdistyksiä kattaen laajan kirjon opintokerhoja, harrastuksia ja sosiaalista toimintaa. Pienyhdistysten yhteistoiminta kulminoituu itsenäisyyspäivän viettoon joulukuussa, jonka järjestelyvastuu vaihtuu vuosittain, ja jossa kymmenet järjestöt esittävät vuoden aikana harjoiteltua ohjelmaa.

Voidaan liioittelematta sanoa, ettei missään muualla maailmassa ole yhtä organisoitua yhteisöllistä toimintaa suomalaisten keskuudessa kuin Espanjan Aurinkorannikolla. Rohkenen jopa väittää, että tämä ”suomalainen malli” on globaalissakin vertailussa melko ainutlaatuista.

Yhä enemmän yrityksiä ja nuoria

Rannikon dynamiikka on kuitenkin voimakkaassa muutoksessa ja Espanjaan tullaan yhä useammin tutkimaan kaupallistaloudellisia mahdollisuuksia ja perustamaan yritystä. Aurinkorannikolla toimii jo noin 400 suomalaisyritystä ja yhä useammin suomalainen tulija on yrittäjä, joka muuttaa Espanjaan pidemmäksi ajaksi perheensä kanssa.

Suomalaisyhteisö on nuortunut, sosiaalisen median hallitseva, pääosin hyvin sopeutunut espanjalaiseen kulttuuriin, terveydestään huolehtiva, yhteisöllinen, itseään kehittävä, työteliäs ja yritteliäs. Myös suomalaisten tarpeet ovat muuttuneet, mistä on osoituksena mm se, että Aurinkorannan suomalaisen koulun tilat ja käytössä olevat 400 oppilaspaikkaa ovat käymässä liian ahtaaksi.

Avaa mahdollisuuksia Espanjan markkinoille

Käyntini Aurinkorannalla vahvistavat kerta kerralta näkemystäni siitä, että suomalaiset yrittäjät ovat halukkaita pitämään kanssamme tiivistä yhteyttä, kertomaan tarpeistaan ja jakamaan kokemuksiaan ja ideoitaan yhteistyön tiivistämiseksi aidossa Team Finland -hengessä. Tämä on myönteinen kehityssuunta, jota haluan vahvistaa.

Yhteinen tavoitteemme on kasvattaa suomalaisten yritysten liiketoimintaa ja luoda niille uusia mahdollisuuksia Espanjan markkinoilla. Aurinkorannikko luo suomalaisille yrittäjille tuttuudessaan hyvät edellytykset tutustua Espanjan markkinaan ja luoda verkostoja myös rannikkoa laajemmalle. Ympärillä avautuu miltei 9 miljoonan asukkaan Andalusia ja koko lähes 47 miljoonan asukkaan Espanja!

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.