Sokean kanan jyvä

1

Alkuviikosta kirjoitin taannoisista ennusteista, joille tämänpäiväinen väestön koulutusrakennetilaston uusi julkaisu oli totuuden hetki. Tänään julkistettujen tilastojen valossa ennuste näyttää onnistuneen kohtuullisesti.

Ennusteeni oli, että ”35–39-vuotiaan ikäluokan kehitys seuraa pitkälti viisi vuotta nuoremman ikäluokan kehitystä ja siinä korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus kääntynee laskuun, huippuvuoden ollessa vuosi 2013.” Lisäksi ennustin, että ”Korkeakoulutettujen määrä näyttää kääntyvän samana vuonna laskuun myös 45–49-vuotiaassa ikäluokassa, koska 40–44-vuotiaat ovat ohittaneet huippukohdan vuonna 2008. Odotettavissa on, että alle 50-vuotiaiden korkeasti koulutettujen kokonaismäärä kääntyy laskuun vuosina 2013–2014.”Blogi 151105-1

35-39-vuotiaiden osalta ennuste piti paikkansa ja korkeasti koulutettujen osuus kääntyi laskuun. 45–49-vuotiaiden osalta ennuste määrien kääntymisestä laskuun osui myös. Koska kaikki yli 30-vuotiaat ikäryhmät näyttävät kauniisti seuraavan 30–34-vuotiaiden kehitystä ja 30-34-vuotiaatkin seuraavat kohtuullisesti 25-29-vuotiaiden kehitystä, voidaan toteutuneella kehityksellä ennakoida tulevaa varsin luotettavasti. Lisää ennusteita on siis ennakoitavissa paremmalla ajalla.

Blogi 151105-2

Korkeasti koulutettujen alle 50-vuotiaiden määrä ei kääntynyt laskuun vielä 2013, mutta tiukille meni. 2013–2014 kasvua oli hieman yli 400 korkeasti koulutettua (465 15-49-vuotiaissa ja 415 25-49-vuotiaissa) kun edellisen 10 vuoden keskiarvo on hyvin tarkkaan 5000 henkeä vuodessa. Ensi vuonna on totuuden aika, mutta käännös näyttäisi yhä olevan tulossa.

Toinen ensi vuonna varmistuva ennuste oli, että ”Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 45–64-vuotiaiden määrä tulee nykykehityksellä ylittämään korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 25–44-vuotiaiden määrän vuoteen 2015 mennessä.” Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että toteutumisen osalta ollaan täysin aikataulussa.Blogi 151105-4

Kommentit

Koulutusta yhteismitallistamassa | Merkintöjä mallioppilaan marginaalissa 4 vuotta sitten

[…] Koulutustasoluokituksen kehittymisestä ja tarkentumisesta huolimatta perusjako on pysynyt voimissaan ja niin OECD, UIS kuin Eurostatkin käyttävät sitä yhä valtaosassa koulutustilastoja. Tilastokeskuksen tuore väestön koulutusrakenne -tilaston uutisointikin kertoi koulutustason nousun pysähtyneen tarkasteltaessa korkea-asteen tutkinnon suorittaneita. Se, että tällä mittarilla koulutustason huippu on Suomessa ohitettu kaikissa alle 40-vuotiaiden ryhmissä, on ollut tiedossa jo aiemmin. […]

Leave a Reply