Naistenpäivä New Delhissä

Naistenpäivää vietetään eri puolilla maailmaa 8. maaliskuuta. Silloin juhlistetaan naisten sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia saavutuksia sekä nostetaan esiin asiayhteyksiä, joissa tarvitaan edelleen edistystä. Suomessa perinteen aloitti sosialistinen naisliike vuonna 1911 osana taistelua naisten oikeuksien puolesta. Suurlähetystö oli mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä naistenpäiväviikolla Intiassa.

Trans-tanssiryhmä Dancing Queens SheDecides-kampanjan avajaisissa. Kuva: Pauli Huotari.
Trans-tanssiryhmä Dancing Queens SheDecides-kampanjan avajaisissa. Kuva: Pauli Huotari.

SheDecides

SheDecides-liike sai alkunsa vuonna 2017 Alankomaiden ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lilianne Ploumenin aloitteesta sen jälkeen kun Donald Trumpin hallinto oli palauttanut voimaan Mexico City Policyn. Säädöksen mukaan Yhdysvallat ei rahoita maan ulkopuolella toimivia järjestöjä, jotka tekevät abortteja tai jakavat tietoa aborteista. Samat järjestöt tekevät myös muuta seksuaaliterveys- ja valistustyötä, joten vastaava politiikka on joillakin alueilla johtanut jopa aborttien lisääntymiseen.

Suomen ja Ruotsin suurlähettiläät jättivät terveisensä Intian SheDecides -kampanjalle. Kuva: Pauli Huotari.
Suomen ja Ruotsin suurlähettiläät jättivät terveisensä Intian SheDecides -kampanjalle. Kuva: Pauli Huotari.

Suurlähetystö osallistui Intian SheDecides -kampanjan avajaisiin liikkeen yksivuotispäivänä. Avajaistapahtumaa suunniteltiin yhdessä Ruotsin suurlähetystön kanssa ja se oli oiva tilaisuus tutustua myös Ruotsin edustuston väkeen.

Suurlähettiläs Nina Vaskunlahti puhui avajaistilaisuudessa yhdessä transaktiivi Afreenin ja Ruotsin suurlähettilään Klas Molinin kanssa. Ohjelmaa oli tanssiperformansseista tasa-arvoaktiivien puheenvuoroihin, myös seksuaalivähemmistöt olivat vahvasti edustettuna. Ilta-auringossa paistatelleen tapahtuman tunnelma oli kampanjan tulevaisuuden suhteen toiveikas. Osa ohikulkijoistakin pysähtyi kuuntelemaan mitä lavalla oli meneillään.

Plan Intian kampanja oli onnistunut. Kuva: Suurlähetystö New Delhi.
Plan Intian kampanja oli onnistunut. Kuva: Suurlähetystö New Delhi.

Virtuaalikampanja

Yhteistyössä Plan Intian ja EU-delegaation kanssa toteutimme naistenpäivän virtuaalikampanjan. Keskeinen osa viikkoa oli yhteinen kampanjointi sosiaalisessa mediassa. Nostimme esiin tasa-arvoon liittyviä teemoja ja ruohonjuuritason vaikuttajia eri yhteisöistä. Kampanja huipentui Facebookin livelähetykseen, joka oli Plan Intialle ensimmäinen laatuaan. Keskustelua käytiin naistenpäivän teemoista korostaen koulutuksen, taloudellisen itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden merkitystä.

Kaikki kampanjan toteuttamiseen osallistuneet vaikuttivat tyytyväisiltä ja ilmaisivat halukkuutensa jatkossakin toimia yhdessä tasa-arvon saavuttamiseksi.

New Delhin edustuston henkilökunta osoitti tukensa kamppailulle sukupuolten tasa-arvon puolesta. Kuva: Suurlähetystö New Delhi.
New Delhin edustuston henkilökunta osoitti tukensa kamppailulle sukupuolten tasa-arvon puolesta. Kuva: Suurlähetystö New Delhi.

Pitkä matka tasa-arvoon

Intian perustuslaissa miehillä ja naisilla on samat oikeudet, mutta epätasa-arvo on voimakasta muun muassa terveyden, koulutuksen, talouden ja politiikan aloilla. Kansainvälisillä agregaattimittareilla mitattuna tilanne on edelleen suhteellisen huono, vaikka onkin parantunut. UNDP:n, WEF:n ja OECD:n indekseissä Intia sijoittuu selvästi epätasa-arvoisimpien maiden joukkoon. Mainittakoon, että nämä mittarit eivät ota huomioon globaalia epätasa-arvoa. Jos tarkasteltavassa maassa sekä naiset että miehet ovat huonossa asemassa, sijoittuu se paremmin sukupuolten tasa-arvoa mittaavilla asteikoilla.

Keskeinen epätasa-arvon syy Intiassa on koulutus. Vuosina 2006−2010 pojista 50 % suoritti toisen asteen koulutuksen loppuun ja tytöistä vain 26 %. Korkeakoulutuksessa ero aloittavien oppilaiden välillä on kaventunut ja tyttöjen osuus on vain muutaman prosentin poikia alhaisempi. Siitä huolimatta naisten osuus työvoimasta on laskenut vuodesta 2005. Ero korostuu vähätuloisten perheiden lapsilla, ja epätasa-arvo heijastuu selvästi esimerkiksi lukutaitoon. Unicefin mukaan köyhyydestä ja kulttuurisista uskomuksista johtuva tyttöihin kohdistuva diskriminaatio on iso tekijä koulutuksellisen epätasa-arvon taustalla.

Osallistuminen tapahtumien suunnitteluun ja järjestelyihin oli positiivinen kokemus. Oli ilahduttavaa nähdä miten yhteiskunnan eri osista löytyy paljon motivoituneita toimijoita ajamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kuinka rohkeita nuoria ruohonjuuritasolta löytyy. Kuten Planin paneelissa todettiin: ”Asenteiden muutos tapahtuu yhteisöissä näiden rohkeiden äänien ansioista, mutta samoihin päämääriin sitoutuneet tahot voivat antaa tukensa yhteisöissä toimiville ihmisille ja siten edesauttaa muutosta.”

Harjoittelijat Suomen ja Ruotsin edustustoista SheDecides-lanseeraustilaisuudessa. Kuva: Ebba Littorin.
Harjoittelijat Suomen ja Ruotsin edustustoista SheDecides-lanseeraustilaisuudessa. Kuva: Ebba Littorin.