Naisjohtajuus myötätuulessa Tansaniassa – Suomi vaikuttaa juurisyihin

Tansanian ensimmäinen naispresidentti Samia Suluhu Hassan on vakiinnuttanut asemansa taitavasti. Hän sanoi ensimmäisessä puheessaan: ”Monet ovat kysyneet, voiko nainen toimia Tansanian Presidenttinä ja armeijan ylipäällikkönä. Katsokaa tänne: Minä olen Tansanian Presidentti ja armeijan ylipäällikkö.”

Tansanian presidentti Samia Suluhu Hassan Kuvat: Flickr
Tansanian presidentti Samia Suluhu Hassan Kuvat: Flickr

Tämä anteeksipyytelemätön tyyli on otettu varsin hyvin vastaan. Sitä ei ole tulkittu öykkäröinniksi vaan sellaiseksi lujaksi johtajuudeksi, jota rauhaa ja vakautta rakastavat tansanialaiset toivovat.

Presidentti Samia on jo käyttänyt valtaansa: Hän on nimittänyt naisia ministereiksi ja korkeisiin virkatehtäviin. Naisjohtajuus on siis myötätuulessa Tansaniassa. Yhteiskunnassa on kuitenkin vielä suuri määrä epätasa-arvoa ylläpitäviä juurisyitä: sosiaalisia normeja ja vakiintuneita ajattelutapoja ja käytäntöjä.

Suomi on naisjohtajuuden edistämisessä suuri toimija Tansaniassa, samoin tyttöjen ja vammaisten ihmisten oikeuksien puolustamisessa. Suomi on rahoittanut UN Womenin työtä naisten vaaliosallistumisen ja johtajuuden kehittämiseksi Tansanian parlamentissa.

Työ on tuottanut tulosta, mutta liian hitaasti: Vaaleilla valittuja naisparlamentaarikkoja on ollut vain 6 – 10 % kansanedustajista.

Tansania on käytännössä lähes yksipuoluejärjestelmä. Naisparlamentaarikkojen määrä ratkeaa sen perusteella, kuinka monta naista valtapuolue CCM uskaltaa asettaa ehdokkaiksi. CCM ei missään tapauksessa halua ottaa sitä riskiä, että pätevä mutta ei-riittävän-laajalti-tunnettu-ja-luotettu naisehdokas häviäisi äänestyksessä opposition (mies)ehdokkaalle.

Naisjohtajuus paikallistasolla – Alliansseja, innovaatioita, tekemisen kautta oppimista ja ääniharavia

UN Women tietää, että paikallistason naisjohtajuus ei synny julistuksilla eikä edes pelkästään koulutuksilla. Se edellyttää uskottavaa pitkäjänteistä työtä ihmisten jokapäiväistä arkea parantavien uudistusten edistämiseksi nimenomaan paikallistasolla.  Siksi UN Womenin ja Suomen yhteistyö fokusoidaan paikallistason naisjohtajiin. He voivat raivata myös muille – raha- ja aikaköyhille – naisille tilaa ottaa johtajuutta omissa elämäntilanteissaan. Naisia rohkaistaan lähtemään jäseniksi myös kylähallitusten ja kunnanvaltuustojen komiteoihin sekä muihin luottamustehtäviin.

Tärkeitä ’muutosagentteja’ ovat myös naisryhmien johtajat ja paikallishallinnon kenttätason virkanaiset, joiden tehtävänä on puolustaa naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä tukea heidän taloudellisia ja poliittisia pyrkimyksiään.  Osa näistä ammattilaisista on miehiä, mutta suurempi osa on naisia. Johtajuuteen voivat nousta myös naisyrittäjät, -toimittajat, -tutkijat ja -opettajat, aikuistumisrituaalien johtajat, uskonnollisten ryhmien johtajat, valmentajat ja paikalliset julkkikset.

Suomi tuki konsultaatioita, joiden tuloksena Tansanian hallitus valmisteli priorisoidun toimintaohjelman sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi vuosina 2021-26. N Womenin Hodan Addou ja Lilian Mwamdanga, TASAF:n Tumpe Lukongo sekä Tansanian hallituksen Gender-osaston johtaja Mwajuma Mwagiza. Kuva: Timo Voipio
Suomi tuki konsultaatioita, joiden tuloksena Tansanian hallitus valmisteli priorisoidun toimintaohjelman sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi vuosina 2021-26. UN Womenin Hodan Addou ja Lilian Mwamdanga, TASAF:n Tumpe Lukongo sekä Tansanian hallituksen Gender-osaston johtaja Mwajuma Mwagiza. Kuva: Timo Voipio

Uusi tasa-arvoisempi sukupolvi muuttaa arjen normit, käytännöt ja juurisyyt

UN Women kutsui kaikki maailman hallitukset, yritykset ja järjestöt Generation Equality ­Forumiin kesällä 2021. Jokaisen osallistujan tehtävänä oli sitoutua uudistuksiin, joiden kautta uusi sukupolvi voisi olla entisiä tasa-arvoisempi. Tansanian hallitus sitoutui naisten taloudellisia ja poliittisia toimintamahdollisuuksia rajaavien arjen käytäntöjen ja sosiaalisten normien uudistamiseen.

UN Women ja Suomi auttavat Tansanian hallitusta panemaan sitoumuksensa toimeen. Tavoitteena on voimaannuttaa naisia paikallistasolla, esimerkiksi auttamalla heitä siirtymään epävirallisesta viralliseen talouteen, vahvistamalla naisten maanomistus-, perimys- ja avioero-oikeuksia sekä uudelleenjakamalla ja uudistamalla hoivatyön käytäntöjä. UN Womenin uusi ”Feminist Plan Beyond Covid19” esittelee näitä tavoitteita laajasti.

Osallistavan tutkimuksen kautta naiset tunnistavat juurisyinä olevia perheiden ja yhteisöjen vanhoja asenteita sekä jokapäiväisiä käytäntöjä. He innovoivat uusia keinoja vähentää naisten raha- ja aikaköyhyyttä, jotka usein estävät naisten täysaikaisen osallistumisen päätöksentekoon ja johtajuuteen kodin ulkopuolella. Hanke kannustaa naisten oppimista ja voimaantumista konkreettisten muutosprosessien kautta (”learning by doing”) sekä vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua ja ottaa johtajuutta asioissa, jotka ovat naisille tärkeitä.

Tavoitteena on paikallistasolla saavutettujen johtajuustaitojen ja onnistumisten kautta kasvattaa omissa piireissään laajalti tunnetuiksi ja omiin johtajuustaitoihinsa luottavia naisjohtajia, joita puolueet haluavat ehdokkaikseen ja joita äänestäjät haluavat äänestää parlamenttiin ja muihin kansallisen ylätason johtotehtäviin.

Paikallistason lisäksi Suomi ja EU jatkavat myös ylimmän tason naisjohtajien johtajuustaitojen kehittämistä Tansaniassa Uongozi Leadership Instituutin, UN Womenin, Aalto-yliopiston ja HAUSin yhteistyönä toteutettavassa koulutusohjelmassa. Koulutukseen osallistuu sekä yksityisen sektorin että valtion laitosten naisjohtajia.

Timo Voipio ja Sansibarin STM:n päällikkö Albeida R. Abdallah. Kuva: Timo Voipio
Timo Voipio ja Sansibarin STM:n päällikkö Albeida R. Abdallah. Kuva: Timo Voipio