Uusia koulurakennuksia jätemuovista Norsunluurannikolla

2

Tapasin Aboubakar Kampon ensimmäisen kerran helmikuussa 2018 hänen toimistossaan Norsunluunrannikolla, Abidjanissa. Tuolloin hän kertoi innoissaan tulleensa juuri Kolumbiasta. Sinne hän oli matkustanut tutustumaan paikallisen Conceptos Plasticos -kansalaisjärjestön kehittämään teknologiaan, jonka avulla he valmistivat rakennustiiliä jätemuovista.

Aboubakar näytti minulle Kolumbiasta tuomansa tiilen ja kertoi, kuinka hän aikoi perustaa muovitiilien tuotantoketjun Norsunluurannikolle. Muovitiilien valmistus sinänsä on kaukana Aboubakarin, malilaisen kirurgin, omimmasta asiantuntemuksesta!

Tavoitteena lasten pääsy kouluun

Unicefin maapäällikkönä Norsunluurannikolla työskentelevän Aboubakarin tärkeänä tavoitteena oli koulujen rakentaminen maaseudulle, ja sitä myötä lasten kouluun pääsyn takaaminen. Tämä on äärimmäisen tärkeä tavoite maassa, jossa korkea väestönkasvu on johtanut siihen, että 800 000 kouluikäistä lasta ei käy koulua. Varsinkin maaseudulla koululuokat ovat tupaten täynnä lapsia, mikä johtaa puutteellisiin opetustuloksiin.

Ihailin hänen suurta innostustaan ja tarkkoja suunnitelmiaan, mutta arvelin että tuotantoketjusta valmiisiin kouluihin kuluisi vielä paljon aikaa ja energiaa. Tarvittiin paljon koulutusta, jotta tiilien valmistus olisi norsuluurannikkolaisten itsensä hallinnassa.

Tätä varten Aboubakar suunnitteli kolumbialaisen kansalaisjärjestön matkaa Abidjaniin kouluttamaan ensimmäiset paikalliset – ja myös Unicefin Abidjanin-toimiston henkilökuntaa – muovitiilien valmistamisen innovatiiviseen teknologiaan. Itse koulujen rakentaminen ei vaadi suurta rakennusteknistä osaamista.

Muovijätteen keräilystä tuloja köyhillle

Muovitiilien avulla parannettaisiin ympäristön tilaa, koska Abidjanissa näkyy maan kansalaisten surullinen – tai ennemminkin suruton – tapa heittää muoviroskansa pitkin kaupungin katuja. Kaupungissa syntyy joka päivä 288 tonnia muovijätettä, mikä päätyy kaduille ja kaatopaikoille. Afrikan kävijät tunnistavat tämän ilmiön monien Afrikan suurten kaupunkien kaduilla.

Muovitiilihankkeella Unicef tavoittelee muitakin YK:n kestävän kehityksen päämääriä. Muovitiilien raaka-aineketjun alkupäässä ovat etupäässä köyhät ihmiset, jotka keräävät roskamuovin ja toimittavat sen tuotantoon. Köyhyyttä päästään siis vähentämään tätäkin kautta.

Tietenkin Aboubakar oli miettinyt asian valmiiksi. Hän totesi painokkaasti aikovansa pitää huolen siitä, että mahdollisimman monet naiset pääsevät osallistumaan tähän vaiheeseen ja että heille maksetaan muovista käypä hinta!

Unicefin tämän vuoden tavoitteena on kerätä 4 800 tonnia muovia ja rakentaa 30 luokkahuonetta, joissa voisi opiskella 1 500 lasta. Samalla noin tuhat köyhyydessä elävien lasten äitiä saisivat tulonlähteen muovin keruusta.

Koulu rakennettiin viidessä päivässä

Muovitiilistä rakennettu koulu Unicefin toimiston puutarhassa. Kuva: Seija Toro
Muovitiilistä rakennettu koulu Unicefin toimiston puutarhassa. Kuva: Seija Toro

Kun tapasin Aboubakarin seuraavan kerran lokakuussa 2018, toimiston puutarhassa odotti ilahduttava näky: ensimmäinen koulun prototyyppi oli pystytetty ja hienolta näytti!

Muovitiilet ovat erinomaista rakennusainetta. Ne ovat kevyempiä, halvempia ja kestävämpiä kuin perinteiset rakennusmateriaalit.

Ensimmäinen koulu on sittemmin jo rakennettu Gonzaguevillen kylään ja opetus on alkanut. Koulu rakennettiin viidessä päivässä käyttäen pelkää vasaraa työkaluna! Se maksoi 40 prosenttia vähemmän kuin perinteisistä materiaaleista valmistettu koulu olisi maksanut.

Unicef pyrkii toiminnallaan kaikin mahdollisin tavoin vaikuttamaan lasten oikeuksien toteutumiseen. Yksi tärkeimmistä oikeuksista on kaikkien lasten kouluun pääsy. Afrikassa lukutaidottomuus on edelleen hyvin laajaa ja oppimistulokset ovat heikkoja huolimatta siitä, että lasten kouluun pääsyä onkin onnistuttu viime vuosina lisäämään huomattavasti.

Kommentit

Kaarina Leinonen 4 vuotta sitten

Mitenhän nuo muovitiilet kiinnitetään alustaansa – Liimalla, pulteilla vai nauloilla hiekka-alustaan ? Seuraava myrsky kun tulee talo on ”tipotiessään” kun se ilmastonmuutoskin on jo kuulemma menossa.

Seija Toro 4 vuotta sitten

Kiitos tästä kysymyksestä! En ole asiantuntija vastaamaan siihen, mutta etsin lisätietoja netistä. Yksi muovitiili painaa n. 3 kg, ja koko talon painoksi voi tulla n. kuusi tonnia. Valokuvia valmiista taloista löytyy tästä linkistä: http://conceptosplasticos.com/conceptos-plasticos.html. Niissä on käytetty erilaisia ratkaisuja talon kiinnittämiseksi alustaan. Ei siis rakenneta suoraan hiekalle.