Harjoittelu uudessa normaalissa

Aloitin suurlähetystön puolustusasiamiestoimiston korkeakouluharjoittelijana syyskuussa. Pohdin aluksi olisiko harjoittelua nykytilanteen valossa mielekästä suorittaa lainkaan. Jos työskentely on kotoa suoritettavaa etäkirjoittamista, olisiko parempi keskittyä muihin opintoihin ja tehdä harjoittelu sitten, kun tilanne on joskus tulevaisuudessa parempi? Päätös osoittautui hyväksi. Jaan tässä kirjoituksessa kokemukseni.

Arjen muutoksia

Oma kokemukseni harjoittelusta on varmasti erilainen kuin yleensä. Töiden painotus on luonnollisesti siirtynyt esimerkiksi fyysisistä seminaareista sähköisiin. ’Toimistolla’ on vähemmän ihmisiä ja desinfiointiaineita on käytetty aktiivisesti. Mutta jossakin määrin tavallinen arki on ollut mahdollista. Itselle tärkeää on ollut erityisesti se, että ’toimistolle’ on ylipäätänsä ollut mahdollista mennä koronaturvallisuusjärjestelyjen johdosta.

 

Maisema harjoittelijan huoneesta
Tutuksi tullut toimistonäkymä.

Kirjoitushetkellä olemme palanneet tiukempiin sääntöihin. Seurauksena kaikesta harjoittelun aikana on päätynyt harjoittamaan kieltä vähemmän kuin olisi toivonut. Tai ainakin eri tavalla. Erilaiset tekstit ja webinaarit ovat tosiaan tulleet tutuiksi, mutta sosiaalinen vuorovaikutus on ollut rajatumpaa. Kommuunielämä ja lämminhenkinen työyhteisö ovat onneksi tasapainottaneet tässä, että ihan mökkihöperönä ei ole ollut tarvis olla. Samalla tuntuu hassulta, että voi lukea ja raportoida alkuperäiskielisistä turvallisuuspoliittisista selonteoista, mutta menee aivan lukkoon, jos pitäisi puhua esimerkiksi harrastuksistaan.

Moni miettii, mikä on puolustusasiamiestoimiston virka edustustoverkostossa. Puolustusasiamiestoimistot ovat osa Puolustusvoimien tiedonkeruu- ja edustusverkostoa maailmalla. Virallisesti työnantajanani onkin Puolustusvoimat, vaikka toimisto sijaitsee suurlähetystörakennuksessa ja toiminta on toisiaan tukevaa. Työnkuvaan on kuulunut laajemmin Norjan, Tanskan ja Islannin alueiden turvallisuuspoliittisten kehitysten seurantaa ja raportointia.

Uudesta normaalista

Koronatilanne näyttäytyy edustuston arjessa mielenkiintoisella tavalla. Töiden luonne on yllä mainitusti muuttunut tilanteen myötä. Maailman meno ei ole vielä pysähtynyt, vaikka olosuhteet ovatkin erilaisia. Työtä tehdään jaksaminen edellä. Monet itsestäänselvyyksinä pidetyt asiat ovat poistuneet kuvioista.

Syksyinen Oslo
Suomen lähetystön erottaa hyvin syksyisin lakaistusta jalkakäytävästä.

’Iloitaan siitä mistä voidaan’. Työviihtyvyyteen kiinnitetään paljon yleisestikin huomiota. Tämän suhteen harjoittelu nimenomaan Oslon edustustossa on ollut palkitsevaa. Työskentely on valottanut hyvin toimintaa valtionhallinnossa. Kokonsa puolesta keskikokoisena edustustona täällä pääsee näkemään hyvin vaihtelevaa kirjoa erilaisia toimintoja sekä asiasisältöjen, että käytännön järjestelyiden suhteen.

Harjoittelu Oslossa on ollut rajoitteista huolimatta arvokas ja kehittävä kokemus. Ehkä osittain juuri kyseisten rajoitteiden vuoksi. Olosuhteet eivät ole ihanteelliset, mutta paremmat kuin monessa muussa paikassa. Työ palkitsee tekijäänsä, ja näissä olosuhteissa jo yrittämisellä on oma arvonsa.

 

Aleksi Kivimaa

Opiskelen kansainvälistä politiikkaa Tampereen yliopistossa ja harjoittelu on ollut hyvin silmiä avartava kokemus Suomen keskeisimmistä lähimaista ja valtionhallinnosta. Harjoittelu on jättänyt halun palata tänne vielä joskus tulevaisuudessa, kun nykytilanne toivon mukaan paranee ja mahdollistaa monia kokemuksia, jotka nyt jäävät väliin. Korkeakouluharjoittelijana Oslon puolustusasiamiestoimistossa syksyllä 2020.