Ensam är inte stark – gränsöverskridande samarbete i norr

Finländska lösningar intresserar i Murmansk. Finlands konsulat i Murmansk ordnade tillsammans med generalkonsulatet i Sankt Petersburg i april ett seminarium om arktiska frågor. Bild: Sami Rantamäki

Murmansk är på många sätt paradoxalt. Med runt 300 000 invånare är det den största staden i världen norr om norra polcirkeln. För oss finländare innebär Lappland ofta stora ödemarker och glest befolkade kommuner. Visst rymmer Kolahalvön mycket fjäll och ödemarker, men mitt i detta står Murmansk som en port till Norra ishavet. Även om Murmansk området (Murmansk oblast) geografiskt ligger nära Finland så känns Finland ibland långt borta. Trots detta får man endast vänliga leenden när man berättar att man kommer från grannlandet i väst. ”Suomi” säger man glatt, ”nashi druzja” (våra vänner). Finländarna är vänner, och kontakterna till Finland värdesätts högt trots att det glest befolkade Finland på andra sidan gränsen i norr inte kan stoltsera med lika stora städer som Murmansk.

Murmansk området är mycket likt Lappland och turismen utvecklas hela tiden. Den lilla byn Varzuga är en av de sista utposterna på Kolahalvön innan ödemarkerna tar över. Bild: Sami Rantamäki

Allting börjar från samarbete. Detta om något vet de som bor på Murmansk området. Kanske är det kylan och det karga klimatet som gjort att befolkningen vet att ensam är inte stark. Så samarbete blir A och O. Det gränsöverskridande samarbete tar sig i uttryck i olika former. Dels finns det den officiella delen med samarbete på statlig och tjänstemannanivå. För även om mycket arbete görs på gräsrotsnivå så behövs det strukturer och forum för diskussion som stakar ut vägen genom gränslandskapet. Under sommaren stod Kandalaksja vid Vita havet värd för de första finsk-ryska dagarna för gränsöverskridande samarbete. Dagarna fungerade som ett forum inte bara för statliga och kommunala tjänstemän utan även näringslivets och turistnäringens representanter som samlades för att diskutera hur det redan etablerade samarbetet kan utformas. Statsgränserna är ett faktum, men samarbete över gränsen är av stor vikt. Staden Kola utanför Murmansk som är en av de äldsta städerna på Kolahalvön med en historia på närmare 500 år kommer i år att stå värd för de andra gränsöverskridande samarbetsdagarna.

Samarbetet mellan Finland och Murmansk området har en god grund att stå på. Finlands konsulat i Murmansk påbörjade sitt arbete under sommaren 1992 som den första utländska representationen i Murmansk. Idag är konsulatet EU:s enda representation norr om norra polcirkeln och en aktiv aktör för det gränsöverskridande samarbetet och stöder Finlands roll i det arktiska området.

Finsk mindfulness. Miska Rantanen besökte under hösten 2018 Murmansk och berättade om begreppet kalsarikänni. Bild: Sami Rantamäki

Även gränskommunerna i Finland och Murmansk området för en aktiv dialog för ett brett utbyte både på ett kulturellt och socialt plan. Murmansk region firade förra året 80 år och året innebar även jämna siffror för olika samarbetsforum på kommunal nivå. Murmansk området och Lapplands förbund firade ifjol 30 år av samarbete och Kandalaksja och Kemijärvi även de 30 år av vänortsarbete. Kola distriktets och Enare kommuns samarbete har pågått i 50 år. Elevutbyte mellan Murmansk områdets och Lapplands skolor stöder förståelse för andra kulturer på båda sidorna av gränsen. Som ett resultat av detta arbete tar Sallas gränsgymnasium varje år emot studerande från Murmansk området som väljer att gå sin gymnasieutbildning på finska. Även konsulatet satsar på arbetet med barn och ungdomar. Murmansk skola nummer 13 är en nära samarbetspartner till konsulatet var man ofta ordnar ”Suomi-klubben” tillsammans med skolans barn.

När det gäller kulturellt samarbete ökar även kulturutbytet över gränserna. Även om de traditionella kulturformerna fortfarande är starka dyker nya former upp som sakta men säkert finner sin plats i såväl Murmansk som ute i regionen. Finlands konsulat i Murmansk är i denna process inte en åskådare utan både producerar och stöder kulturprojekt som både berättar om Finland och finländskhet men också breddar dialogen mellan kulturaktörer i Finland och Murmansk. Detta arbete kan te sig i olika former: festivaler, kulturveckor, Muminfester, mobilkastning av gamla Nokia-mobiltelefoner eller varför inte introduktion av begreppet kalsarikänni? Miska Rantanens besök i Murmansk under konsulatets kulturvecka på hösten fick mycket utrymme i pressen eftersom filosofin bakom kalsarikänni öppnade en ny dörr för många att förstå Finland.

Polarnatten i Murmansk sträcker sig runt 40 dagar. Helt mörkt är det ändå inte dygnet runt utan vid middagstiden blir horisonten ljusare. Bild: Sami Rantamäki

Talar man om gränsöverskridande samarbete får man inte heller glömma sport. Barents hockeyliga med lag från Finland, Norge och Ryssland grundades år 2008 och matcherna spelas i olika städer under vinterhalvåret. En gång per år kan man även helt fysiskt korsa gränsen mellan Ryssland, Finland och Norge under vänskapsloppet i Rajakoski. Det unika loppet ger alla deltagare möjlighet att på skidor röra sig över gränserna och besöka alla tre länderna under några timmar. Under det loppet upplever man det som samarbete över gränserna egentligen innebär: att även om det finns gränser så är vi nära grannar och arbetar för samma mål på många områden.

Vänskapsloppet i Rajakoski ger deltagarna en möjlighet att skida över gränsen mellan Ryssland, Finland och Norge. Bild: Maria Ylitalo