Suomi tukee alueellista innovaatiotoimintaa

Edellisessä blogikirjoituksessani käsittelin innovaatioiden roolia tietoyhteiskunnan kehityksen olennaisena peruspilarina. On tärkeää, että tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksia voidaan hyödyntää yhteiskunnassa niin, etteivät aktiviteetteihin panostetut resurssit valu hukkaan. Kehitysmaissa Suomi on ollut aktiivisesti tukemassa innovaatiotoimintaa muun muassa eteläisessä Afrikassa, Tansaniassa ja Vietnamissa.

Pretorian lähellä sijaitseva Bronkhorstspruitin biokaasuvoimala, jonka rakentamiseen on saatu tukea EEP-ohjelmasta. Kuva Modikoe Patjane
Pretorian lähellä sijaitseva Bronkhorstspruitin biokaasuvoimala, jonka rakentamiseen on saatu tukea EEP-ohjelmasta. Kuva: Modikoe Patjane

Miten Suomi tukee tietoyhteiskunnan kehitystä käytännössä?

Eteläisessä Afrikassa Suomi on on ollut vahvistamassa tietoyhteiskunnan kehittymistä jo pitemmän aikaa, ensin kahdenvälisissä innovaatiohankkeissa Etelä-Afrikan kanssa ja nyt alueellisessa innovaatio-ohjelmassa eteläisen Afrikan alueella. Näin ollen kahdenvälisistä hankkeista saatuja oppeja on nyt jo pystytty hyödyntämään laajemmassa maantieteellisessä kontekstissa.

Näistä esimerkkejä ovat eteläisen Afrikan innovaatiotukiohjelma SAIS (Southern Africa Innovation Support Programme), biotieteiden alueellinen innovaatio-ohjelma BioFISA ja alueellinen energiakumppanuusohjelma EEP Africa.

Yksityinen ja julkinen sektori yhteistyöhön

Yleisenä elementtinä tietoyhteiskunta-alan kehitysyhteistyössä on ollut innovaatiotoiminnan kapasiteetin kehittäminen ja paikallisen innovaatiotoiminnan edistäminen, etenkin niin sanottuja public-private (pp) -kumppanuuksia tukemalla. Ajatuksena on, että pp-kumppanuuksilla voidaan luoda uudenlaisia ratkaisuja paikallisiin olosuhteisiin.

Esimerkiksi yritystoiminnan innovaatiot voivat hyödyntää suurempia sidosryhmiä julkisen sektorin ja yliopistokumppanuuksien kautta.

Alueellisessa innovaatiotoiminnassa tähän toimintaan voidaan saada uusia kiinnostavia näkökulmia: miten maiden välistä yhteistyötä voisi kehittää ja onko yhdessä maassa kehitettyä innovaatiota mahdollista jäljitellä muissa alueen maissa. Näistä on saatu rohkaisevia tuloksia SAIS-ohjelman ensimmäisessä vaiheessa ja tätä työtä tullaan jatkamaan hankkeen suunnitteilla olevassa toisessa vaiheessa.

Aurinkopaneeleja Swazimaan Bulembussa. Aurinkopaneelit tuottavat sähköä yhteisön tarpeisiin, ja yli jäänyt sähkö myydään kantaverkkoon. Kuva: Modikoe Patjane
Aurinkopaneeleja Swazimaan Bulembussa. Aurinkopaneelit tuottavat sähköä yhteisön tarpeisiin, ja yli jäänyt sähkö myydään kantaverkkoon. Kuva: Modikoe Patjane

Mahdollisuuksia
win-win -kumppanuuksille

Kehitysyhteistyöohjelmien myötä Suomelle on syntynyt markkinaymmärrystä ja kontaktiverkostoa hankkeiden toiminta-alueille. Suomen maine  innovatiivisena kumppanina on myös vahvistunut.

Yhtenä pitkän aikavälin tavoitteena on, että kyseiset innovaatio-ohjelmat voisivat poikia tasapuolisia kumppanuuksia suomalaisten ja paikallisten toimijoiden kesken. Tätä ulkoministeriö ja Tekes ovatkin jo tukemassa Business with Impact -ohjelmalla, joka lanseerattiin hiljattain tämän vuoden alussa.

Business with Impact -ohjelman tarkoituksena on edistää suomalaisten ja kehittyvien maiden toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia innovatiivisilla aloilla. Optimaalinen tilanne onkin, että Suomen kehitysyhteistyöhön sijoitetut varat luovat mahdollisuuksia myös suomalaisille toimijoille kehittyvillä markkinoilla, joissa on vielä paljon potentiaalia Suomen ja kohdemaiden toimijoita hyödyttävälle yhteistyölle.

 

SAIS-ohjelma

Southern African Innovation Support -ohjelma on Suomen tukema alueellinen innovaatiokumppanuusohjelma, joka toimii pilottina eteläisen Afrikan innovaatioyhteistyölle.

Hanke edistää talouskasvua ja köyhyyden vähentämistä kohdealueella tukemalla alueellisten ja maakohtaisten innovaatiojärjestelmien kehittymistä neljän maan verkostossa Namibiassa, Botswanassa, Mosambikissa ja Sambiassa. Mukana tiedonjakokumppanina on ollut Etelä-Afrikka.

Lisätietoa SAIS-ohjelmasta saat täältä

BioFISA-ohjelma

Suomen ja Etelä-Afrikan tukeman biotieteiden alueellisena hankkeen yleisenä tarkoituksena on vahvistaa eteläisen Afrikan alueellista yhteistyötä biotieteiden tutkimus- ja innovaatiotoiminnoissa. Se edistää kestävää taloudellista kehitystä, eläinten ja ihmisten terveyttä, elintarvikkeiden turvallisuutta ja ympäristön kestävyyttä.

Ohjelman toinen vaihe tukee Afrikan unionin jäsenorganisaation NEPADn (The New Partnership for African Development) biotieteiden verkoston, SANBion, liiketoimintasuunnitelman täytäntöönpanoa teknisen avun ja kohdennetun projektirahoituksen kautta.

Lisätietoa NEPAD-SANBiosta saat täältä

EEP-ohjelma

Energiakumppanuushankkeessa tuetaan uusiutuvan energian ja energia-tehokkuuden hankkeita kolmessatoista eteläisen ja Itä-Afrikan maassa (Botswana, Burundi, Etelä-Afrikka, Kenia, Lesotho, Mosambik, Namibia, Ruanda, Sambia, Seychellit, Swazimaa, Tansania ja Uganda). Mukana hankkeen rahoittajina ovat Iso-Britannia ja Itävalta.

Lisätietoa EEP-ohjelmasta saat täältä