”Teistä kaikista voi tulla suurlähettiläitä tai koodareita!”

Suomi 100 -juhlavuosi käynnistyi Suomen Abujan-suurlähetystön toimialueeseen kuuluvissa Nigeriassa ja Ghanassa ’CodeBus Africa’ -hankkeen myötä.

Erityisesti tyttöjen voimaannuttaminen ja kannustaminen teknologian maailmaan oli hankkeen julkilausuttu tavoite. Niin paikallisisten kumppanien rekrytoimista koodausohjaajista kuin työpajojen oppilaistakin vähintään 50 %:n tuli olla tyttöjä.

Miksi?

Naiset ovat edelleen aliedustettuina teknologian käyttäjissä ja luojissa. Maailmanlaajuisesti kysymys on vakavasta asiasta: teknologia muuttaa lähes jokaista elämämme aluetta kiihtyvällä vauhdilla ja on osa käytännöllisesti katsoen jokaista elämämme osa-aluetta.

 

Paikallinen ohjaaja opastaa koodausoppilaita

Kyseessä on meidän, lapsiemme ja lapsenlapsiemme elämien mahdollisesti merkittävin sosiaalinen muutos ja jo nyt tärkeä osa jokapäiväistä elämäämme, ja vaarana on, että naiset eivät ole myötävaikuttamassa siihen. Kääntäen: informaatio- ja viestintäteknologia on työkalu tasa-arvon edistämiseksi ja naisten voimaannuttamiseksi. Se on olennainen osa yhteiskuntia, joissa sekä naiset että miehet voivat osallistua ja vaikuttaa.

Nigeriassa suurlähetystö ja paikallinen kumppanimme Ventures Platform olivat yhteydessä Abujan opetuslautakuntaan, joka identifioi projektiin osallistuvat koulut sille esitettyjen kriteerien perusteella. Opetuslautakunnan apulaisjohtaja yhtyi täysin tavoitteeseemme tyttöjen voimaannuttamisesta ja totesi: ”Tytöt vielä muuttavat tämän maailman!” Opetuslautakunta identifioi hankkeeseen yhden tyttökoulun ja lopuista kolmesta koulusta valittiin työpajoihin 25 tyttöä ja 15 poikaa.

Tasa-arvo on yhteinen tavoite

Hanke otettiin vastaan innostuneesti niin ministereiden, virkamiesten, median kuin paikallisten yhteistyökumppaneiden taholta. Lukuisissa tapaamissa ja haastatteluissa suurlähettiläs Pirjo Suomela-Chowdhury toi esille sukupuolten välistä tasa-arvoa suomalaisen yhteiskunnan peruselementtinä ja keskeisenä tavoitteena. Tasa-arvokuilun kaventaminen STEM-alalla (science, technology, engineering, mathematics) on Suomea, Ghanaa ja Nigeriaa yhdistävä tavoite. Suomessakin esimerkiksi tietotekniikka-alan toimihenkilöistä noin 72 % on miehiä.

Hankkeen puitteissa kymmenet tytöt saivat – useat heistä ensimmäistä kertaa – kokemusta koodaamisesta. Työpajojen päätteeksi jokaiselle annettiin ohjeet, kuinka jatkaa taitojen kehittämistä koulujensa tietokoneluokissa.

Työpajojen ohjaajiksi koulutettiin neljä paikallista ohjaajaa kummassakin maassa. Nämä ohjaajat jatkavat koodausopetusta hankkeen jälkeenkin. Samalla luotiin yhteistyösuhteita, joiden uskon kantavan tulevaisuuteen ja jotka jo nyt näyttäisivät poikivan uusia hankkeita.

Ei pidä väheksyä esimerkin voimaa. Erään työpajapäivän päätteeksi paluumatkalla abujalaiseen kouluun paikallinen ohjaaja piti puheenvuoron työpajaan osallistuneille tytöille: ”Katsokaa näitä suomalaisia. Katsokaa kuinka moni heistä on naisia. Pitäkää mielessänne: Teistä voi ihan samalla tavalla tulla suurlähettiläitä tai insinöörejä tai koodareita!”

Sanokaa: ”Koodibussi!”

Koodibussihankkeessa järjestettiin koodaustyöpajoja kevään 2017 aikana kymmenessä maassa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Suomen suurlähetystöt, Aalto-yliopisto ja paikalliset kumppanit. Koodibussi starttasi Accrassa 14. helmikuuta ja siirtyi seuraavaksi viikoksi Abujaan. Molemmissa maissa järjestettiin neljä työpajaa yhteensä noin 160 oppilaalle. Nokia oli hankkeen pääsponsori.

Suomen Abujan-suurlähetystöstä hankkeen toteutukseen osallistuivat läheisimmin ulkoasiainsihteeri Emmi Mwanzagi, tämän jutun kirjoittaja, avustaja Outi Koikkalainen, assistentit Nkiru Festus-Iduh, Teofila Infante sekä suurlähettiläs Pirjo Suomela-Chowdhury.