Israelin koulutuskentällä monenlaisia mahdollisuuksia tutkimusyhteistyöhön ja koulutusvientiin

Suomen edustusto Tel Avivissa on tehnyt vuosien ajan yhteistyötä paikallisten koulutustahojen kanssa. Israelilaisilla on suuri kiinnostus ammentaa Suomen osaamisesta, vaikka tietävätkin teoriassa paljon Suomen koulutusjärjestelmästä. Suomalaisten opettajien koulutuksen korkea taso, toimiva ja tasa-arvoinen koulutuksen ekosysteemi, innovatiivisuus sekä poikkitieteelliset kestävän tulevaisuuden tutkimushankkeet puhuttelevat paikallisia kouluttajia.

Akatemian tason ja käytännön opetustyön välillä suuri ero

Kasvatustieteilijöiden ja opettajankouluttajien akateeminen taso on korkea Israelissa. Edistyksellistä tutkimusta tehdään, myös osallistuen kansainvälisiin hankkeisiin ja julkaisuihin. Opettajankoulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden taso on puolestaan heikompi, johtuen opettajan ammatin sosiaalisesta asemasta yhteiskunnassa. Palkat ovat suhteellisen pienet, ryhmäkoot suuret ja koulujen resurssit vaatimattomat. Opinnoissaan hyvin menestyneet opiskelijat eivät yleensä hakeudu opettajankoulutukseen. Tie ammatin sosiaalisen aseman parantumiseen on ilmeisen pitkä, vaatien merkittäviä muutoksia yhteiskunnassa. Suomen malli on israelilaisille kouluttajille erityisen kiehtova; mistä johtuu, että suomalaiseen opettajankoulutukseen hakeutuu erinomaisia opiskelijoita?

Edustuston esitepöytä heprealaisessa yliopistossa 2010.
Edustuston esitepöytä heprealaisessa yliopistossa 2010.

Suomalainen koulutus kiinnostaa

Vaikka moni taho on tehnyt yhteistyötä suomalaisten kanssa vuosien ajan esimerkiksi asiantuntijavierailujen kautta, on heillä suuri kiinnostus ammentaa lisää Suomen osaamisesta. Etenkin kahdenvälistä tutkimusyhteistyötä toivotaan, esimerkiksi poikkitieteellisissä kestävän kehityksen ja tulevaisuuden koulutuksen tutkimushankkeissa. Henkilökohtaisen mentoroinnin ohjelmat sekä valmiiden oppikokonaisuuksien paketit voisivat kiinnostaa jo työssä olevia opettajia. Opettajankoulutuksen rakenne, käytännön pedagogiset opinnot ja harjoittelukoulujen toimintamalli kiinnostavat kouluttajia. Israelilaisilla puolestaan on pitkä käytännön kokemus monikulttuurisessa yhteisopetuksessa sekä maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä osallistamisessa, mikä voisi olla suomalaisille kiinnostavaa.

Professori Marja-Kristiina Lerkkanen vieraili vuonna 2018 Israelin koulutusinnovaatiokeskuksen projektikouluissa ja oli vaikuttunut siitä, miten keskus kouluttaa maahanmuuttajalasten perheitä tukemaan lastensa koulunkäyntiä uudessa kotimaassa
Professori Marja-Kristiina Lerkkanen vieraili vuonna 2018 Israelin koulutusinnovaatiokeskuksen projektikouluissa ja oli vaikuttunut siitä, miten keskus kouluttaa maahanmuuttajalasten perheitä tukemaan lastensa koulunkäyntiä uudessa kotimaassa

Ekohumanismi – tulevaisuuden opetusta rakentamassa

Suomen ja Israelin välisten diplomaattisuhteiden 70. juhlavuonna edustusto järjestää paikallisten yhteistyötahojen kanssa koulutus-webinaarin ekohumanismin paradigman ympärille. Ekohumanismi on Kibbutzim College of Educationin antama nimi ekososiaaliselle kasvatuskäsitykselle, julistus koulutuksen uudelle aikakaudelle pyrkien aktivistiseen pedagogiikkaan sekä yhteisymmärrykseen ja elämään tasavertaisesti ympäröivän luonnon ja yhteisön kanssa. Toinen lähestymiskulma webinaarille on presidentti Reuven Rivlinin lanseeraama Israelin Toivo –ohjelma, joka pyrkii tasavertaistamaan opetuksen mahdollisuudet kaikille etnisille ja sosiaalisille ryhmille Israelissa sekä vahvistamaan yhteyksiä eri ryhmien välillä. Webinaari tuo yhteen koulutusalan asiantuntijoita Suomesta ja Israelista keskustelemaan yhdessä tulevaisuuden koulutuksen haasteista ja mahdollisuuksista.

Edustuston päällikön sijainen Hanna Gehör jakoi palkinnon nuorten kirjoittajien kilpailussa 2020. Kilpailu on suunnattu sosioekonomisesti vähempiosaisten alueiden koululaisille, jotka osallistuvat Israelin koulutusinnovaatiokeskuksen kirjallisuusprojektiin. Tilaisuudessa luetut otteet kirjoituksista olivat korkeatasoisia! The Israel Center for Educational Innovation (ICEI)
Edustuston päällikön sijainen Hanna Gehör jakoi palkinnon nuorten kirjoittajien kilpailussa 2020. Kilpailu on suunnattu sosioekonomisesti vähempiosaisten alueiden koululaisille, jotka osallistuvat Israelin koulutusinnovaatiokeskuksen kirjallisuusprojektiin. Tilaisuudessa luetut otteet kirjoituksista olivat korkeatasoisia! The Israel Center for Educational Innovation (ICEI)

Suurlähetystö antaa mielellään lisätietoa yhteistyömahdollisuuksista Israelissa ja on valmis edistämään yhteyksiä potentiaalisiin israelilaisiin yhteistyökumppaneihin koulutuksen alalla. Ottakaa rohkeasti yhteyttä!