Ambassaden rustar för val

Elina Karlsson är chef för konsulatet och Sirpa Horppu är praktikant.
Elina Karlsson och Sirpa Horppu

Arrangemangen inför valet till Europaparlamentet är i full gång på Finlands ambassad i Stockholm. Förberedelserna började redan i oktober ifjol. Under våren har vallokaler kartlagts, valfunktionärer rekryterats, instruktioner skrivits och valmateral sammanställts.

Ambassaden anordnar även utbildning för nya valfunktionärer på några orter. ”Lyckligtvis har vi tillräckligt många frivilliga och entusiastiska funktionärer över hela Sverige”, säger konsulatchefen Elina Karlsson.

Ambassadens valteam består i år av primus motor Jaana Valve samt Eila Kaltiokumpu, Hannele Glödstaf, Sirpa Horppu och Elina Karlsson. Förhandsröstningsarrangemangen är en extra krydda i arbetsrutinerna på konsulatet. Vallokaler har utsetts på 24 i Sverige och ambassaden ansvarar för att de är funktionsdugliga. I Stockholm kan man gå till valurnorna mellan den 14 och 17 maj. Noggrannare uppgifter och var och när man kan rösta finns på ambassadens webbplats: Europarlamentsvalet 2014 – förhandsröstning i Sverige.

I det förra EU-valet år2009 var antalet röstberättigade finska medborgare i Sverige 102 329 och valdeltagandet var 1,69 procent.

I årets val väljs 13 representanter till Europaparlamentet från Finland och den egentliga valdagen i Finland är liksom i Sverige den 25 maj. Alla partier går till val med fulla listor, dvs. 20 kandidater per parti. I Finland tillämpas personval vilket innebär att man skriver kandidatens nummer på sin valsedel.

Text: Sirpa Horppu och Elina Karlsson

 

 

Leave a Reply