Joakim Salonen

Försvarsattaché

Jag är överste Joakim Salonen, Finlands försvarsattaché i Stockholm sedan augusti 2020. Jag har min bakgrund som officer utbildad inom arméns luftvärn. Jag ser fram emot att bekanta mig med Sverige och svenskar genom resor, kulturupplevelser och fritidsaktiviteter, för att inte nämna arbetslivet.

Tältä kirjoittajalta

Vaktavlösning hos försvarsattachén

4

Jag har trätt in i rollen som försvarsattaché den 1 augusti 2020. Min föregångare, kommodor Rami Peltonen, återvände samma dag till Finland. Tack Rami för ditt stöd och de utmärkta förberedelserna...