Vaktavlösning hos försvarsattachén

4

Jag har trätt in i rollen som försvarsattaché den 1 augusti 2020. Min föregångare, kommodor Rami Peltonen, återvände samma dag till Finland. Tack Rami för ditt stöd och de utmärkta förberedelserna inför tjänstebytet – härifrån är det smidigt att fortsätta.

Försvarsattaché Joakim Salonen
Försvarsattaché Joakim Salonen

Som ny i tjänsten är det på sin plats med en kort introduktion. Jag har min bakgrund som officer utbildad inom arméns luftvärn. Jag tog examen från Kadettskolan 1996. Min tjänstgöring inom Finlands försvarsmakt har varit intressant med uppgifter både i hemlandet och utomlands. Min familj består av min fru och en snart fyraårig son. Idrott har varit en del av mitt liv sedan barndomen. På senare år har fokusen för mina idrottsprestationer rört sig från sekunder, minuter och kilometer till att istället handla om att hålla mig fysiskt funktionsduglig, samt möjligheten att koppla bort arbetet.

Sverige är på många sätt ett bekant land, även om vår familjs hemspråk är finska. Som liten pojke tillbringade jag somrar hos släkten med mina morföräldrar i Örebro. Senare blev det också åtskilliga kryssningsresor till Stockholm och genom idrotten resor till olika turneringar runt om i Sverige.

I mina tidigare uppgifter har jag fått bekanta mig med det militära samarbetet mellan Sverige och Finland (FISE) under mer än tre års tid, vilket underlättar för min roll som försvarsattaché. Jag är säker på att vi under min treåriga utkommendering kommer att bekanta oss ännu mer med Sverige och svenskar genom resor, kulturupplevelser och fritidsaktiviteter, för att inte nämna arbetslivet.

Förberedelserna för rollen som försvarsattaché har som helhet gått mycket bra, trots den rådande COVID-19-situationen. Mitt deltagande i en försvarskurs för ledande samhällspersoner i Sverige (Solbacka) förra hösten gav mig en utmärkt möjlighet att bekanta mig med Sveriges totalförsvar, beredskap och myndighetsutövning. Dessutom gav det mig möjligheten att nätverka med personer som har nyckelroller i samhället.

Som försvarsattaché är det min uppgift att följa utvecklingen av Sveriges och Östersjöområdets säkerhets- och försvarspolitik, sett ur ett militärstrategiskt perspektiv. Att stödja ambassadören och ambassadens personal med min kompetens och erfarenhet är en annan av mina huvuduppgifter. Den tredje huvudsakliga uppgiften är att främja den finländska försvarsindustrin i Sverige.

Jag börjar mitt arbete i en intressant fas. Jag syftar inte på pandemin, utan det säkerhetspolitiska läget. Den militära aktiviteten på Östersjön är hög, försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige fördjupas ytterligare, och det svenska försvaret ökar sina resurser kraftigt under de kommande åren. Dessutom fattar Finland under år 2021 beslut om att anskaffa nya jaktplan, där JAS Gripen 39E är en av kandidaterna.

Jag är säker på att jag tillsammans med min familj kommer att tillbringa tre oförglömliga år i Sverige. Jag väntar med spänning på vad dessa år för med sig.

Med vänlig hälsning och önskan om en solig fortsättning på hösten,

Överste Joakim Salonen, Finlands försvarsattaché

Kommentit

Annika Salonen 3 vuotta sitten

Hyvä kirjoitus 👌

Daniel Huotari 3 vuotta sitten

Hyvää settiä! 👍

Tarja Haapala 3 vuotta sitten

Upean suomalaisen panos maamme tunnettuutta lisäämään.

Mikko Kurko 3 vuotta sitten

Loistavaa Kimi, hienolta näyttää!