Avatar photo

Katharina Bäckman

Katharina Bäckman är ambassadsekreterare med ansvarsområden som svensk inrikespolitik, ekonomi- och handelspolitik samt konkurrenskrafts-, jordbruks- och miljöfrågor inom EU.

Tältä kirjoittajalta