Finland och Sverige – grannar i Europa

Ambassadör Matti Anttonen
Ambassadör Matti Anttonen

Som finsk diplomat har jag alltid vetat att Finland och Sverige är viktiga partners till varandra och att samarbetet mellan oss är omfattande. Men ändå har det varit en liten överraskning hur mycket är på gång.

Flödet av visit i båda riktningarna är konstant: statsledning, ministrar, riksdagsledamöter och tjänsteman. Man har ett klart intresse att fördjupa samarbetet och samtidigt lära sig av varandra. När man reformerar sjuk- och socialvården i Finland är det naturligt att man tittar på hur har man lyckats lösa dessa frågor i grannlandet. Samma sak gäller när vi talar om försvaret eller energin.

Sverige är Finlands näst största handelspartner. Elva procent av vår varuexport går till Sverige och lika stort andel av vår import kommer från Sverige.

För Sverige, vars ekonomi är dubbelt så stor som Finlands, är den relativa betydelsen naturligtvis mindre. Förra året var vi den femte största exportmarknaden för Sverige. Efter Danmark och USA men större än Storbritannien eller Frankrike.

Vi har inte ännu statistik om fjolårets servicehandel i Finland, men tidigare har Sverige som marknad varit nummer ett eller två. Turismen är också viktig och svenskarna är den andra eller tredje största gruppen bland utländska turister.

Destination Finland – lätt att nå från Sverige

Det kommer att vara intressant att se om Finlands utmärkta rankingar som resedestination – tredje intressantaste turismdestinationen 2017 enligt Lonely planet och bland de Best of the World enligt National Geographic travel – kommer att öka intresset här i Sverige liksom det gjort i många andra länder.

Trafikförbindelserna är i alla fall inget hinder: närmare 40 flyg per dag mellan finska och svenska flygplatser plus dagliga färjeförbindelser mellan Stockholm, Kapellskär, Grisslehamn och Umeå på den svenska och Helsingfors, Åbo, Mariehamn, Eckerö och Vasa på finska sidan.

Finland har varit en viktig destination för svenska investeringar under en lång tid. Bland utländska investeringar har Sverige toppositionen i Finland. Visste du till exempel att ABB är den största industriella arbetsgivaren i Helsingfors där de producerar bland annat propellersystem för fartyg och AC drives.

Det finns ett ökande antal finska företag som är aktiva i Sverige och tiotusentals svenskar arbetar i finskägda företag. Utgående från de diskussioner jag har haft med finska företagsledare vet jag att intresset för Sverige och den svenska marknaden bara växer.

Gällande kultur bildar den svenskspråkiga minoriteten i Finland och den finskspråkiga i Sverige en unik bro mellan våra två länder. Ungefär 6 % av finländare talar svenska som modersmål och en liknande andel av Sveriges befolkning har rötter i Finland.

Studentutbytet har ökat. Nästan 2000 studenter från Finland studerar i Sverige, men mindre än 500 svenskar har valt att studera i Finland. Man kunde säkert göra mera för att öka intresset i Sverige. I vilken annat land utöver Finland man kan få högskoleutbildning på svenska?

Samarbete inom EU

När Finland och Sverige blev medlemmar i EU tänkte vissa att det skulle minska samarbetet mellan oss. I själva fallet har utvecklingen gått i motsatt riktning. Vi har många gemensamma intressen i Europa och ute i världen som vi bäst kan främja som medlemmar i EU. Det är också i våra intressen att EU som helhet blir mera konkurrenskraftig ekonomiskt genom att förbättra den inre marknaden och genom att fortsätta med aktiv och öppen handelspolitik.

Spänningarna i Europa och flyktingskrisen har ökat intresse för EU som skapare av säkerhet. Också här behöver vi båda EU som aktör som kan främja säkerhet och våra värden både i dagens Europa och längre fram.

Som finsk diplomat i Sverige i dessa världspolitiskt spännande tider har jag förmånen att har insyn och ibland vara delaktig i hur relationen och samarbetet mellan våra två nationer utvecklas och fördjupas.