Finlands nya regering

1
Ambassadör Jarmo Viinanen
Ambassadör Jarmo Viinanen

Republikens president tillsatte fredagen den 29 maj Finlands 74:e regering. Detta efter valet den 19 april och sonderingar samt förhandlingar om regeringsunderlag och – program.

Finlands nya regering leds av statsminister Juha Sipilä (C) och består sammanlagt 14 ministrar. Centern har sex ministrar, Sannfinländarna och Samlingspartiet har vardera fyra ministrar. Nio av nya ministrar är män och fem är kvinnor.

Den nya regeringens program sätter en vision för Finlands framtid, det heter ”Finland år 2025 – uppbyggt tillsammans.” Finland år 2025 är ett land som förnyar sig, som bryr sig och som är tryggt, där var och en finländare kan känna sig viktig. I samhället råder förtroende.

Finlands ekonomi har stora utmaningar och problem. Bruttonationalprodukt har krympt över två år i rad, sysselsättning har blivit betydligt sämre och statskulden har ökat kraftigt.  Regeringen har som mål att lyfta Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning. Samtidigt regeringen skall säkerställa finansiering av de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten.

För att åstadkomma ovannämnda mål, skall regering göra samtidigt strukturella reformer, nedskärningar och satsningar på 1,6 miljarder euro på spetsprojekt. Regeringen vet att det inte blir lätt, men är väldigt beslutsam när det gäller att ta itu med problem och genomföra reformer.

När det gäller utrikes- och säkerhetspolitik, blir det inga stora förändringar. Regeringer betonar vikten av relationer till grannländer och behovet att öka stabilitet vid Östersjöområdet. Försvarssamarbetet med Sverige skall fördjupas och bevarar en möjlighet att ansöka om medlemskap i Nato. Regeringen skall också utreda konsekvenserna av ett eventuellt Natomedlemskap.

Regeringen skall värna om ett tvåspråkigt Finland enligt med grundlagen och finländarnars värderingar. Samtidigt skall ett regionalt försök inledas med studier i ett främmande språk redan i första klass i enlighet med den kläm som riksdagen har antagit. Detta gäller Östra Finland och studier i ryska språket.

Jag tycker personligen att regeringens program är både strategiskt och ambitiöst. Det finns klara politiska kompromissar, men samtidigt en tydlig linje att få fart på Finlands ekonomi.

Jag ser framemot fördjupat samarbete mellan Finland och Sverige. Det finns bred enighet och stark politisk vilja i båda länder för detta.  Dessutom är samarbetsviljan väl förankrad i folkets sinne i båda länder.

För ambassaden och ambassadören betyder fördjupat samarbete mera och intensifierad arbete. Jag välkomnar detta varmt.

Kommentit

Gun-Britt Edström 9 vuotta sitten

Skulle inte också den här delen av brevet (alltså: Vastaa Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään: sähköposti osv)
kunna vara på båda språken?!? Det är faktiskt 50 år sedan jag helt kort studerade finska! Jag är fortfarande, efter 48 år i Sverige finsk medborgare och stolt över det. Tycker det är trevligt med ”Funderingar från finska borgen” och tar alltid del av dem. Tack! Gun-Britt