Finsk valvår i Sverige – missa inte att rösta!

Den finska rösträtten har gått en lång väg sedan ståndssamhällets dagar. Ståndslantdagen avskaffades 1906 och ersattes av en riksdag som valdes med allmän rösträtt. I storfurstendömet Finland hölls det första valet till enkammarriksdagen i mars 1907. Historiskt sett var valet anmärkningsvärt, eftersom alla finländska medborgare över 24 år med vissa undantag hade möjlighet att rösta. Förbudsgrunderna i rösträtten har sedermera upphävts under årens lopp.

Anne Malinen-Williams är chef för konsulatet vid Finlands ambassad i Stockholm
Anne Malinen-Williams är chef för konsulatet vid Finlands ambassad i Stockholm

Vi spolar fram till idag

Från de avlägsna tider då utbredningen av rösträtten endast förekom som fina fraser i festtal flyttar vi oss fram till dagens läge där ingen är exkluderad från rösträtten. Rätten att rösta är ett privilegium.

Att rösta förenklades således betydligt. Speciellt när möjligheten att förhandsrösta infördes.

År 1956 blev det möjligt att förhandsrösta utomlands i finska val då det helt enkelt kallades utlandsröstning. Förhandsröstningen i Finland och utomlands fick sin nuvarande form år 1970.

Utrikesministeriet har hand om förhandsröstningen utomlands. Det innebär att de utländska beskickningarna har en lagstadgad uppgift att ordna förhandsröstning i finska val i sina stationeringsland. Valärenden hör till de konsulära tjänsterna.

Arrangemangen inför riksdagsvalet på slutrakan

I Sverige inleddes förberedelserna inför förhandsröstningen i riksdagsvalet i god tid före årsskiftet. Arrangemangen är nu på slutrakan och maskineriet går på övervarv. I Sverige kan man förhandsrösta på 34 orter och 130 valförrättare har anställts för att allt ska gå smidigt till. Förhandsröstningen pågår 3–6.4.2019. Vallokalernas öppettider varierar, så kolla här när du kan rösta på din ort: Allmänna förhandsröstningsställen.

Valarrangemangen sköts med bestämda nypor av ambassadens proffsiga valteam med min kollega Jaana Valve i spetsen. Till sin hjälp har hon Eila Kaltiokumpu, Hannele Glödstaf och den anställda valassistenten Juulia Suuronen. Vi övriga på konsulatet deltar naturligtvis också i arrangemangen, bland annat genom att åka och utbilda valpersonal samt genom att själva agera valförrättare och hjälpredor under dagarna som förhandsröstningen pågår på ambassaden.

Var hittar man valurnan?

En röstberättigad finsk medborgare får rösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands. Trots många vallokaler i Sverige kan det ändå hända att just du har väldigt lång väg till den närmaste. Om du inte har en vallokal bekvämt inom 50 meters radie finns det nuförtiden ett alternativ.

Brevröstning – enklare blir det inte

I vårens riksdagsval kan väljarna för första gången brevrösta. En röstberättigad finländare som är bosatt eller tillfälligt befinner sig utomlands kan välja att skicka in sin röst per post. Väljaren beställer själv hem röstningsmaterialet från finska justitieministeriets elektroniska tjänst. Man kan sedan brevrösta i lugn och ro hemma i närvaro av två vittnen. Eller så travar man iväg till närmaste ambassad, konsulat eller annan vallokal och avlägger sin röst på traditionellt vis.

Det är ett privilegium att få rösta i fria val. Ta med dig anmälan om rösträtt, ID-kort och kom in och rösta. Om du inte fått din anmälan om rösträtt från Befolkningsregistercentralen går det bra att rösta i alla fall. Så länge du fyller 18 år senast på den riktiga valdagen den 14 april 2019.

Vi ses! Välkomna.

 

 

Leave a Reply