Hälsningar från Umeå – Björkarnas stad!

Finlands honorärkonsul i Umeå Johan Björk
Finlands honorärkonsul i Umeå Johan Björk

Det är en stor ära att få arbeta som Finlands honorärkonsul i Umeå och Västerbotten.

Redan från dag ett bestämde jag mig att vara en aktiv konsul. Nu är jag är inne på mitt sjuttonde år och det händer mera än någonsin i samarbetet med Finland. Österbotten och Västerbotten håller på att växa ihop och båda länen har insett att samarbetet över gränserna är ofrånkomligt i framtiden.

Att vara honorärkonsul i Umeå för Finland ger stora möjligheter. När jag startade som honorärkonsul lades mycket tid på att hjälpa folk med och skaffa pass men under de senaste åren har vi i stället lagt mycket energi på att utveckla samarbeten och affärer.

Uppgiften som honorärkonsul är vad du gör den till

För att bygga relationer mellan Sverige och Finland gäller det att man förstår varandras kultur. Det är bara genom att träffas och umgås som samarbetet kan utvecklas.

Under mina år som honorärkonsul har vi i Umeå satsat mycket på kultur. Vi har t.ex. visat filmen Framom främsta linjen för alla gymnasieelever i Umeå. Både författaren Harry Järv och regissören Åke Lindman närvarade vid filmvisningen. Och när Finland fyllde 100 år ordnade vi fyra konserter i Umeå med Jussi Makkonen som är en av de mest framgångsrika Jean Sibelius-tolkarna. Vi har också haft föreläsning med författaren Jörn Donner om Finlands och Sveriges gemensamma historia.

Utöver de talrika kulturevenemangen har vi i Umeå också lagt mycket krut på främjandet av affärsrelationer och handel. Med Finsk-svenska handelskammaren har vi ett mycket bra samarbete och tillsammans ordnat bl.a. ett välbesökt exportseminarium för 140 deltagare.

Glädjande är också de många finsktalande delegationer från både Uleåborg och Seinäjoki som har besökt Umeå och haft intresse av affärsrelationer i Västerbotten. Samverkan mellan Västerbotten och Österbotten är ett lysande exempel på hur ett samarbete skall vara för att vara framgångsrikt.

Samarbetet över Kvarken blomstrar

Några exempel på det framgångsrika samarbetet mellan Vasa stad och Umeå kommun är det gemensamma hamnbolaget och färjebolaget samt ett utvecklat samarbete inom sjukvården.

Ett stort arbete har lagts också ner mellan högskolan i Vasa och Umeå Universitet. I framtiden kommer Umeå att utbilda ingenjörer – men många av dem kommer så småningom att få tjänst inom Energiklustret i Vasa. Arbetsmarknaden kommer att bli ännu rörligare och enligt min mening håller språkbarriären också på att försvinna.

Nu ser alla framemot den nya färjan som kommer att ha sin jungfrutur över Kvarken den 30 april 2021. Den nya färjan kommer att höja självkänslan och stoltheten på bägge sidorna av Kvarken. Den kommer också att bidra till ett flertal nya arbetstillfällen.

Om man lägger ihop folket efter Blå Vägen från Mo i Rana i Norge till Umeå – Vasa – Jyväskylä och Petrozavodsk så blir det en miljon invånare. Men kopplar vi in även S:t Petersburg har den siffran växt  till 7 miljoner. Avståndet från Vasa till S:t Petersburg är 75 mil och där har även medklassen möjlighet att resa och besöka de nordiska länderna. Turismen kommer att förbli en viktig näring för samtliga inblandade.

Sven Dufvas vänner bidrar till lagarbetet mellan Sverige och Finland

I Umeå har vi sedan 30 år tillbaka ett sällskap som kallar sig Sven Dufvas vänner. I det sällskapet har jag äran att vara ordförande. Sällskapet består av  15 medlemmar, alla med rötter i Finland. Många är egna företagare. I våra stadgar stor det bland annat: ”Vår viktigaste uppgift är att främja och utveckla samarbetet mellan våra länder”.

Vi medlemmarna i Sven Dufvas vänner träffar ofta företagare i Vasa för att utveckla samarbetet mellan våra länder. Jag anser att organisationer som vår behövs som ett komplement till andra intresseorganisationer och politiker. Vi kan ta snabba beslut om samarbete och ser oftast nya möjligheter utan att krångla till det.

Avslutningsvis så läste jag en artikel om Sveriges tidigare ambassadör i Helsingfors, Anders Ahnlid. Han ombads att sammanfatta sina år i Finland. Under sin tid i Helsingfors besökte ambassadör Ahnlid Umeå tillsammans med Finlands ambassadör i Stockholm Liisa Talonpoika.

–Det var först efter besöket i Umeå och när jag satt på  färjan till Vasa som jag förstod hur ett framgångsrikt samarbete mellan våra länder bör fungera, konstaterade Ahnlid.

Bättre betyg än så kan man inte få!

Johan Björk, Finlands honorärkonsul i Umeå, Ambassadens vän

Leave a Reply