Avatar photo

Ambassadens vänner

Under den här rubriken bloggar Finska borgens vikarier, praktikanter och samarbetspartners.

Tältä kirjoittajalta

Har den äran, Göteborg!

Den 4 juni 1621 fick Göteborg sina permanenta stadsprivilegier av Wi GUSTAF ADOLPH, med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung, Stor-Furste uti Finland, Hertig uti Estland och Karelen, Herre...