Suomalaisten yritysten kannattaa seurata Ruotsin huoltovarmuuskehitystä tarkasti

Ruotsi aikoo kehittää huoltovarmuuttaan merkittävästi tulevina vuosina. Suomalaisille yrityksille on tarjolla mahdollisuus myydä palveluitaan, tuotteitaan ja osaamistaan Ruotsin huoltovarmuuskehitystyön avuksi. Myös Suomen ja Ruotsin tiivistyvä huoltovarmuusyhteistyö kohdistaa Ruotsin katseita suomalaisiin yrityksiin.

Linnea Määttänen työskentelee keväällä 2021 Suomen Tukholman-suurlähetystön poliittisella osastolla korkeakouluharjoittelijana. Hän opiskelee Tampereen yliopistossa kansainvälisen politiikan maisteritutkintoa.

Ruotsi vastaa pandemian aiheuttamiin haasteisiin ja kansainvälisten suhteiden lisääntyneeseen epävarmuuteen panostamalla huoltovarmuutensa kehittämiseen. Huoltovarmuudella viitataan toimiin, joita valtio tekee varmistaakseen yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen toiminnan jatkuvuuden kriisin tai sodan aikana. Ruotsin huoltovarmuuskehitystyö tarjoaa mahdollisuuksia huoltovarmuuden kannalta kriittisille aloille, kuten elintarvikehuolto, energiahuolto, logistiikka, finanssiala, terveydenhuolto, kriittinen teollisuus ja tietoyhteiskunta.

Tulevina vuosina näiden alojen osaamiselle, palveluille ja tuotteille tulee varmasti olemaan Ruotsissa kysyntää. Ruotsissa käydään parhaillaan keskustelua saman tyyppisten valmiusvarastojen ja huoltovarmuuskeskuksen perustamisesta kuin mitä Suomessa on. Kyberturvallisuuden parantamiseksi Ruotsi myös aikoo tämän vuoden aikana perustaa kyberturvallisuuskeskuksen.

Elinkeinoelämän rooli huoltovarmuuden kehittämisessä tulee vahvistumaan

Elinkeinoelämällä itsellään on vahva tahto olla mukana kehittämässä Ruotsin huoltovarmuutta. Elinkeinoelämä oli tärkeässä roolissa jo kevään 2020 pandemian aikana tarjoten ratkaisuja ja osaamistaan koronakriisin hoitamiseen. Monet yritykset toimivat nopeasti muokkaamalla tuotantoaan vastatakseen pandemian luomiin olosuhteisiin.

Yhteistyön vahvistaminen elinkeinoelämän toimijoiden kanssa on tärkeä osa Ruotsin huoltovarmuuden kehittämistä. Hallitus aikoo esimerkiksi vuonna 2021 perustaa poikkialaisen elinkeinoelämäneuvoston, jotta  elinkeinoelämä ja toimialaorganisaatiot voivat paremmin osallistua huoltovarmuuden kehittämiseen.

Suomi ja Ruotsi syventävät yhteistyötään huoltovarmuudessa

Ruotsi on huoltovarmuuteen liittyvissä selvityksissään usein hakenut vertailukohtaa Suomen järjestelmään. Suomella ja Ruotsilla on jo ennestään pitkä historia huoltovarmuusyhteistyössä ja koronaviruspandemia on korostanut tämän yhteistyön tärkeyttä.

Viime vuosina yhteistyö on saanut uutta puhtia uusista aloitteista. Suomi on esimerkiksi nostanut huoltovarmuuden yhdeksi tavoitteekseen tämänhetkisellä Pohjoismaisen ministerineuvoston, eli Pohjoismaiden hallitusten virallisen yhteistyöelimen, puheenjohtajakaudellaan.

Huoltovarmuuden kehittäminen tuo mahdollisuuksia suomalaisyrityksille

Suomen ja Ruotsin vahvistuva huoltovarmuusyhteistyö kohdistaa Ruotsin katseita suomalaisten yritysten tarjontaan. Ruotsalaiset arvostavat suomalaisten osaamista varautumisessa ja huoltovarmuuskysymyksissä. Suomalaisyrityksille voi avautua mahdollisuuksia seuraavilla sektoreilla:

  • Elintarvikkeet, terveydenhuoltovälineet, puolustusteollisuus, lääkkeet, kyberturvallisuus.
  • Varmemmat tuotantoketjut ja toimitusreitit, sopimukset häiriötilanteissa.

Lue lisää huoltovarmuusyhteistyön mahdollisuuksista edustuston Country Outlook -raportista.

Kirjoittaja: Linnea Määttänen