Vältä viennin sudenkuopat!

2

Miten yritys pääsee alkuun vientityössä? Mitä yrityksen pitää muistaa ja mistä saa tarvittaessa apua ja neuvoa?

Toivottavasti jo kaikki suomalaisyritykset tietävät, että valtion Team Finland-vienninedistämisverkosto neuvoo, tukee, rahoittaa, verkottaa, sparraa, antaa vientikohdemaatietoa, auttaa kaupanesteissä jne. Eli toisin sanoen: auttaa yrityksiä niiden vientiponnisteluissa monin eri tavoin. Ja että tätä hyvin monenlaista vientiapua ja tukea on saatavissa niin maakunnissa (ELY:t, Business Finland ja Finnvera), pääkaupungissa (BF, Finnvera ja ulkoministeriö) kuin maailmallakin (UM ja BF).

Mutta mitä ovat haasteet ja ns. sudenkuopat yritysten vientityössä?

Päätös halusta kasvaa

Omien kokemusteni mukaan viennissä kaiken A ja O on se, että yrityksessä on aivan aluksi tehty rehellistä omaa laajaa analyysiä sekä päätös halusta kasvaa ja kehittyä.

On siis oltava tahtoa, rohkeutta ja uskallusta. Mutta koska omat kotimarkkinamme tarjoavat vain rajallisia kasvumahdollisuuksia, niin ainakin suurempaa kasvua voidaan siksi hakea lähinnä Suomen ulkopuolelta eli viennistä.

Olennaista on, että   mukana yrityksen päätösten teossa ovat niin toimiva johto kuin yrityksen hallituskin, eli että yrityksessä soudetaan samaan suuntaan. Se sudenkuoppa, ettei vientiin sitouduta yrityksessä sataprosenttisesti, kannattaa välttää.

Vienti ei onnistu ilman riittäviä henkilö- ja rahapanostuksia

Kun vientiin on päätetty lähteä, on siihen tietysti myös satsattava. Sekä rahaa että henkilöresursseja. Vaikka verkkokaupan avulla voi vienti tätä nykyä lähteä alkuun varsin kevyelläkin tavalla, vaatii viennissä onnistuminen väistämättä pääoma- ja henkilöinvestointeja. Tässä voi olla juuri meillä Suomessa iso sudenkuoppa ja samalla ehkä myös erottava tekijä joihinkin yrityksiin kilpailijamaissamme.

Erona on, että meillä Suomessa on tavanomaista viilata omaa tuotetta tai palvelua ns. tappiin saakka, kun kilpailijamaissamme on jo paljon aikaisemmin resursoitu selvästi reippaammin vientityöhön, myyntiin ja markkinointiin. Viennin vaatimaa jalkatyötä tulee tehdä sitoutuneesti.

Älä ammu haulikolla vientimarkkinoille

Seuraava sudenkuoppa on liian monelle markkinalle kurkottaminen yhtä aikaa. Mitä pienemmät vientiresurssit yrityksellä ovat, sitä tiukemmin tulee keskittyä yhteen markkinaan kerrallaan. Fakta kun on, että kaikki vientimarkkinat ovat erilaisia ja suuremmissa vientimaissa jo valtion sisäiset erotkin voivat olla hyvin suuria. Markkinoita ei voi myöskään kartoittaa ja evaluoida koskaan liikaa.

Kannattaa TF-verkostosta saatavan avun ja taustoituksen ohella harrastaa sparrailua myös muiden suomalaisten vientiyritysten kanssa eli saada muilta yrityksistä hyödyllisiä neuvoja ja oppeja.

Ole pitkäjänteinen vientiponnisteluissa

Viennissä kauppojen saaminen vaatii yleensä aina hyvin pitkäaikaista jalkatyötä ja sitoutumista. On siis oltava pitkäjänteinen ja omattava tässäkin mielessä riittävät taloudelliset puskurit, jotta markkinoilta ei tarvitse vetäytyä ennenaikaisesti.

Mutta yritys tietysti itse aina vastaa viennistään ja päättää milloin siihen lähtee mukaan. Kv. markkinat ovat avoinna koko ajan ja on olennaista pitää mielessä, että se oikea aika on lähteä markkinoille silloin, kun yritys itse on siihen valmis.

Sitten siellä ulkomaillakin Team Finland -verkosto auttaa, neuvoo, verkottaa yms. UM:n noin 90:n ulkomaanedustuston ja BF:n reilun 40:n vientikeskuksen voimin.

Kommentit

Vesa Vihavainen 3 vuotta sitten

Hyvä yleiskatsaus. Fyysisen tuotteen ja palvelun myyminen esim. USA:ssa onnistuu varmimmin ostamalla jo toimiva yritys, jolla jakelu on jo valmiina. On eduksi olla paikallinen toimija. Softan toimittaminen ja myyminen toimii taasen verkossakin, mutta asiakas haluaa aina palvelua, joten se on ratkaistava.

Turkka Lastunen 3 vuotta sitten

Hyvia poitteja kaikki mainitsemasi, henkilöstön täsmäkoulutus, motivointi ja kannustus johdon suunnalta auttavat konkreettista vientiä hoitavia jaksamaan toimia tehokkaasti ja positiivisesti useinkin runsaasta matkustuksesta, aikaerosta ja usein käsittämättömän vaativista asiakkaista huolimatta.