Självständighetsdagen 2012

1

Finland firar den 6 december 95 år som självständig nation. I Helsingfors tar man redan sikte på 100-årsjubileet 2017. Man kan säga att Finland inte längre är ett ungt land. Men i år följer vi våra gamla traditioner och firar självständighetsdagen på många sätt. Medborgarna tänder ljus i sina fönster, tittar på parader, besöker hjältegravarna och på kvällen ser man på årets populäraste underhållningsprogram i TV – presidentens mottagning på slottet i Helsingfors.

Harry HeleniusAmbassadör Harry Helenius

I augusti detta år noterade vi – Finland och Sverige – tillsammans ett efterspel till märkesåret 2009. Med historiska seminarier, dramatiseringar av händelserna och publikationer mindes vi hur Sveriges kronprins Karl Johan mötte Rysslands kejsare Alexander I i Åbo 1812. De kom överens om en uppdelning som fick mycket långtgående följder för Finland, Sverige och Norge. Kronprinsen avstod från alla anspråk på det nyss av ryssarna ockuperade Finland. Kejsaren i sin tur godkände att Sverige annekterade Norge. Med denna överenskommelse lades grunden för Sveriges nu nära tvåhundraåriga fredstid.

Det autonoma storfurstendömet Finland utvecklade sakta men säkert sina samhälleliga strukturer med målet att bli en självständig, strak nation. Förhoppningarna infriades år 1917 då Finland förklarade sig självständigt.

Som vi vet var början av denna självständighetstid inte alltid lätt. Under många svåra perioder hade vi dock en god granne i Sverige, och landet har förblivit det självständiga Finlands närmaste samarbetspartner också i dagens Europa med nutidens ekonomiska och politiska utmaningar. Republikens president Sauli Niinistö framhöll detta faktum under sitt statsbesök i Sverige i våras.

Våra länder är sammanvuxna på många sätt. Oss förenar en lång gemensam historia, de kulturella och politiska banden, det gemensamma nordiska samarbetet och en närstående syn på säkerhetspolitiken och politiken inom den Europeiska unionen. Speciellt synligt är detta i ekonomin och handeln. Vi är viktiga handelspartners för varandra, våra företag har redan länge investerat aktivt i grannlandets företag osv.

Dagens Europa har stora utmaningar. Detta gäller såväl centrala frågor om Europeiska unionens framtid som den globala poltiken och ekonomin. Finland och Sverige har gemensamma intressen och ser ofta på sakerna på ett likartat sätt. Också det nordiska samarbetet har idag en s.k. ny beställning. Den nordiska modellen för samhällsutvecklingen, vår aktiva insats i den internationella poltiken för främjandet av krishantering, utvecklingshjälp och dialog väcker intresse. Vi är starka inom forskning och produktutveckling och bidrar på många sätt till att Europa skall kunna behålla sin position i den globala konkurrensen.

Med dessa optimistiska ord vill jag önska alla läsare en god självständighetsdag 2012!

Kommentit

Aapo Knaapi 11 vuotta sitten

Ett Hjärtligt Tack! Sydämelliset Kiitoksemme!

Osallistumisestasi meidän, Göteborg-seudun ruotsinsuomalaisten,
Suomen Itsenäisyysjuhlaan Göteborgin Tuomiokirkossa 8.12.
Det var m y c k e t uppskattad!
Göteborgin Sotaveteraanit r y
Aapo Knaapi