Skolan Skolan Skolan – och lite till

Cita-2När jag för drygt fem år sedan höll mitt avskedsanförande efter min tid på Finlands ambassad i Berlin så konstaterade jag att en ansenlig del av mitt arbete hade handlat om skolan. Att det blev så var inte planerat men efter den första Pisastudien i december 2001 blev nyfikenheten, frågorna och intresset så omfattande att det bara var att hugga i. Vi ordnade seminarier, fixade studiebesök till Finland, försökte förklara så gott vi kunde. För vi var ju inga skolexperter.

I tisdags kom Pisa2012 och jag kan bara konstatera att inget har förändrats. Nej det är inte sant, Tyskland och Sverige är mycket olika, men det är fortfarande så att skolfrågorna upptar en viktig del av arbetstiden.

Jag har flera vänner som är lärare och jag kan inte låta bli att tänka på dem.  De gör sitt bästa i ett av världens mest krävande jobb. De ska räcka till för allt, vara pedagoger, psykologer,  byråkrater, väktare. De ska fylla i papper, rätta prov, tillfredsställa missnöjda föräldrar mm. mm.

När tackade Du en lärare sist?

Min femårsperiod på ambassaden i Stockholm närmar sig sitt slut och det har blivit dags att dra ihop några trådar. En bekant svensk ledarskribent sa nyligen att han skulle vilja läsa min slutrapport och hoppades att jag skulle fundera på frågan: Vad är Sverige?

Jag har alltid tänkt på Sverige som ett geografiskt Mittens Rike. Det största av de nordiska länderna, omringat av tre mindre, med vardera ungefär hälften så många invånare. Läget ger Sverige en skyddad position, som har möjliggjort en lång period utan krig, ockupation och djup rädsla.

Kanske det är det som har gjort Sverige till ett tryggt och ganska självsäkert land, kanske lite väl ointresserat av sina grannar, men ändå generöst och vänligt.

Bilden av Sverige varierar förvånansvärt mycket beroende på från vilket håll man tittar och också vad man vill se.  Tyskarna har sina föreställningar, liksom amerikanarna och vi finländare.

Det är otroligt viktigt för ett land att dessa bilder och föreställningar uppstår. På basen av dem fattar familjer beslut om var de ska resa på semester och vad de ska köpa.  Företag analyserar bilderna innan de investerar – allt hänger ihop. Sverige är egentligen ett land som vilket som helst, men har lyckats förträffligt på att skapa och ta tillvara element som skapar en intressant landsbild. Detta sker i sin tur för att Sverige är ett öppet kreativt samhälle som är känsligt för trender.

Med Sverige i tiden

För Sverige i tiden är bekant eftersom det är den sittande svenska kungens valspråk. Men varför inte välja ”Med Sverige i tiden” för att beskriva Finlands relation till Sverige. Det geografiska läget och vår långa gemensamma historia har flätat oss samman vid varandra på ett unikt sätt, och vi kommer att ha behov och glädje av varandra också i framtiden.  Det finns sämre alternativ.

Tack för fem fina år!