Trevlig självständighetsdag!

Juha MarkkanenItsenäisyyspäivä är finska och betyder självständighetsdag Om man googlar ordet får man 653 000 träffar. Denna högst ovetenskapliga undersökning visar hur oerhört viktig Finlands självständighetsdag är för alla finländare.

Wikipedia definierar självständighetsdagen så här: Finlands självständighetsdag firas den 6 december. Dagen räknas som landets nationaldag och är flaggdag. Detta datum år 1917 förklarade Finland sig självständigt från Ryssland. Finska Wikipedia berättar också att Finlands självständighetsdag har firats i december sedan år 1919. Regeringen beslöt då att dagen blir en allmän helgdag för ämbetsverk, domstolar och skolor. År 1929 stiftades en lag om självständighetsdagen som betald ledig dag.

Jag vill påminna läsarna om att Finland sedan 1100-talet i 600 år var en del av Sverige och år 1809 efter det s.k. Finska kriget blev ett autonomt storfurstendöme i kejsardömet Ryssland. Finland tog tillfället i akt under det kaos som rådde under första världskriget och den ryska revolutionen och deklarerade sin självständighet i december 1917. Sverige erkände det självständiga Finland som en av de första staterna den 4 januari 1918.

Eftersom självständighetsdagen infaller i mörka och kalla december har det firandet genom decennierna präglats av lugn högtidlighet istället för karnevalstämning. Traditionellt firas dagen med flagghissningar, och festgudstjänster, man lägger ner kransar på de stupades gravar och studenterna arrangerar fackeltåg. Hemma man tänder ljus i fönstren och tittar på tv-sändningen av presidentens självständighetsdagsfest på slottet.

Självständighetsdagen påminner undertecknad om att finska staten själv och självständigt kan fatta de beslut som de demokratiskt valda representanterna för vårt folk anser vara bäst för Finland. Dessa beslut verkställs av regeringen och ministerierna, som även berett besluten för riksdagen.

Personligen anser jag att det är viktigt att en liten nation i utkanten av Europa som är mycket beroende av utrikeshandeln också är involverad i att fatta beslut om kontinentens framtid inom den Europeiska unionen. Även andra multilaterala regionala eller globala internationella organisationer är viktiga för Finland. I Finland strävar vi traditionellt efter att fatta våra nationella och internationella beslut noggrant och analytiskt. Vi är självständiga, men ensamma och utan internationellt samarbete klarar vi oss inte, det ska vi komma ihåg!

Jag önskar alla läsare av ambassadens nyhetsbrev en fin självständighetsdag den 6 december!