B2G-koulutusssuurlähettiläs: Suomi koulutusviennin globaaliksi toimijaksi

Maineemme maailmalla koulutuksen mallimaana on kiirinyt kauas.  Kun noin vuosi sitten aloitin koulutussuurlähettilään tehtävässä mieleeni muistui elävästi, miten edellisessä asemapaikassani Mauritiuksella silloinen sosiaaliministeri ensitapaamisessamme kertoi innostuneesti tutustumisvierailustaan suomalaiseen koulujärjestelmään. Hän oli vakuuttunut siitä, että koulumme ovat maailmanluokkaa. Näin on maineemme kiirinyt jopa kaukaiselle Intian valtameren saarelle.

Kuva: Riitta Supperi/Keksi/Team Finland

Kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä ja siitä halutaan myös maksaa

Suomi siis tunnetaan maailmalla korkeatasoisesta ja laadukkaasta perusopetuksesta, vetovoi­maisesta ammatillisesta koulutuksesta sekä uutta tietoa ja innovaa­tioita edistävästä korkeakoulujärjestelmästä. Koulutuksemme menestystekijöistä halutaan oppia ja kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä. Kansainvälisen tason ratkaisuista ollaan valmiita myös mak­samaan.  Suomalaiset koulutusalan yritykset ja organisaatiot panostavat kansainvälisen yhteistyön rinnalla siten aiempaa laajemmin osaamispohjai­seen liiketoimintaan, eli koulutusvientiin.

Suomesta kokoaan suurempi toimija globaalin oppimisen kriisin ratkaisuissa

Maineemme koulutuksen huippumaana tarkoittaa myös sitä, että meihin kohdistuu odotuksia maailmalta. Meidän oletetaan osallistuvamme entistä aktiivisemmin kehitysmaiden globaalin oppimisen kriisin ratkaisuihin. Tämä edellyttää mm. sitä, että panostamme Agenda 2030 -tavoitteen mukaisesti siihen, että taataan kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laa­dukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Minusta on hienoa, jos voimme tätä työtä tehdä yhdessä niin, että myös yksityinen sektori on tässä mukana.  Myös koulutusvienti avaa mahdollisuuksia uusille kumppanuuksille ja toi­mintatavoille yhteiskunnallisten haasteiden ja ongelmien ratkaisemiseksi.  Korona-aika on osoittanut, miten suuri kysyntä maailmalla on etäoppimiseen liittyvistä pedagogista ratkaisuista. Suomessa näitä ratkaisuja on myös muille tarjota.

 Yhteistyöllä voimaa

Suomen hallituksen tavoitteena on paino­arvomme lisääminen globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tavoitteena on siten tehdä Suomesta kokoaan suurempi globaali vaikuttaja myös koulutuksen alalla.

Minusta on merkittävää, että Suomella on yhtenä harvoista maailman maista ulkoministeriössä toimiva koulutussuurlähettiläs.  Koulutussuurlähettiläänä toimin myös kesäkuussa perustetulla ”Business to Government” -alustalla. Alustalle on valittu viisi keskeistä teemaa, joissa Suomella on osaamista vastaamaan globaaliin kysyntään.   Tämä kertoo siitä, että ulkoministeriö on selkeästi asettanut koulutuksen vienninedistämisessä ja globaalissa vaikuttamisessa yhdeksi kärkitavoitteeksi.  Näitä asioita edistän osaltani koulutussuurlähettiläänä. Työni on pitkälti yhteistyötä eri tahojen kanssa.  Tällaisia toimijoita ovat niin valtion viranomaiset kuten opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus, Eduction Finland- ohjelma ja tietenkin koulutusvientiyritykset ja muut alan toimijat.

Uskon, että yhteistyötä lisäämällä ja yhdessä toimimalla teemme Suomesta merkittävämmän toimijan globaalisti koulutuksen saralla.