Egypti – viidessä vuodessa sähkökatkoista energian vientiin

Vuosi 2014 oli yksi Egyptin nykyhistorian vaikeimmista ajanjaksoista sähkön saatavuuden näkökulmasta. Sää tässä Pohjois-Afrikan suurvallassa ei ole todellakaan viilentynyt viidessä vuodessa, mutta sähkökatkot ovat käytännössä loppuneet kokonaan. Miten ihmeessä tämä on ollut mahdollista maassa, jossa väestönkasvukin jatkuu yli kahden prosentin vuosivauhdilla?

Kauan kaivattu energiareformi

Sähkökatkot eivät olleet tavattomia Egyptissä aiemminkaan, mutta kuuma kesä yhdistettynä puutteelliseen tuotantokapasiteettiin ja epävakaaseen siirtoverkkoon tekivät katkoista arkipäivää erityisesti vuonna 2014. Egyptin sähköntuotanto perustui tuolloin pääosin öljy- ja kaasuvoimaloihin sekä Assuanin vesivoimalaitoksiin, joiden kapasiteetti ei yksinkertaisesti riittänyt tuottamaan sähköä kasvavan väestön tarpeisiin.

Egyptillä on kyllä mittavat kaasuvarat, ja se on lisäksi suurin öljyntuottajajärjestö OPEC:in ulkopuolinen tuottajamaa, mutta myös kotimainen kysyntä on erittäin suurta; Egypti on Afrikan suurin öljyn- ja kaasunkuluttaja. Kun vuoden 2011 vallankumouksen jälkeen kaasuntuotanto alkoi maassa lisäksi laskea, Egypti ajautui energiakriisiin.

Tilanne ei ollut parantunut Abdel Fattah al-Sisin tarttuessa vallankahvaan vuonna 2013. Myös hänen hallintonsa joutui edeltäjänsä tapaan kovan paineen alle kansalaisten vaatiessa parannusta energian saatavuuteen.

Enemmän on enemmän – uusiutuvaa ja fossiilista energiaa

Tuulivoimaloita Punaisenmeren rannalla. Kuva: Suomen Kairon-suurlähetystö.

Vuoden 2014 lopussa Egyptissä aloitettiin massiivinen energiauudistus. Amerikkalainen General Electric uudisti vanhoja ja rakensi uusia maakaasuvoimalaitoksia, jotka lisäsivät maan sähköntuotantokapasiteettia 2,6 gigawatilla (GW) valmistuessaan kuuden kuukauden ennätysajassa kesäkuussa 2015. Tämän jälkeen saksalaisen Siemensin rakentamat kolme kaasuvoimalaa lisäsivät Egyptin kapasiteettia edelleen 14,4 GW:lla vuonna 2017.

Kun lisätään vielä venäläisen Rosatomin kanssa tehty sopimus maan ensimmäisen ydinvoimalan rakentamisesta, kiinalaisen yrityskonsortion voittama hiilivoimalaprojekti Punaisen meren rannalle ja uudet maakaasulöydökset Välimerellä, näyttää Egyptin fossiilisen energian sektorille olevan todellakin monta turbiinia käynnissä.

Egypti ei kuitenkaan tyydy tähän, vaan samalla uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta on määrä nostaa 20 %:iin vuoteen 2022 mennessä ja 42 %:iin vuoteen 2035 mennessä. Kasvutavoitteiden täyttämisessä luotetaan erityisesti aurinko- ja tuulivoimaan. Egyptissä on ihanteelliset olosuhteet näiden kehittämiseksi, ja useita hankkeita on jo meneillään. Etelä-Egyptin Benbanin aurinkovoimalaitoksesta on määrä tulla valmistuessaan lajissaan maailman suurin. Heinäkuussa 2018 Punaisenmeren rannalle avattua Gabal el-Zeitin tuulipuistoa kehutaan niin ikään Lähi-idän suurimmaksi.

Sähköntuotantokapasiteetin kehittämisen ohella Egypti pyrkii samanaikaisesti parantamaan maan sisäistä sähköverkkoa ja luomaan yhtenäisverkkoja naapurimaidensa kanssa. Sudanin kanssa verkko on virallisesti jo avattu ja Kyproksen sekä Kreikan kanssa on allekirjoitettu sopimus merenalaisen suurjännitekaapelin rakentamisesta.

Seuraavaksi maatalousjätteestä energiaa?

Siinä missä Egyptissä on meneillään useita aurinko- ja tuulienergiahankkeita laajamittainen bioenergian hyödyntäminen antaa vielä odottaa itseään. Mahdollisuudet maatalousjätteen, lannan ja yhdyskuntajätteen hyödyntämiselle energiantuotannossa ovat kuitenkin hyvät (ks. FAO:n tutkimus vuodelta 2017).

Egyptin maataloussektori on suuri, mutta monilta osin tehoton. Näin ollen mm. vuosittaisesta 30 miljoonasta tonnista maatalousjätettä iso osa jää hyödyntämättä. Tässä olisi iso mahdollisuus jätteestä energiaksi -ratkaisujen käyttöönotolle.

Samalla kun Egypti kehittää energiasektoriaan, maa pyrkii myös tasapainottamaan valtion taloutta leikkaamalla sähkönkuluttajien aiemmin saamia hintatukia. Tämä on saanut erityisesti egyptiläiset teollisuusyritykset kiinnostumaan sähkölaskunsa pienentämisestä mm. parantamalla tuotantolaitosten energiatehokkuutta ja rakentamalla omia uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä hybridivoimalaitoksia. Myös valtio on luonut toiminnalle otolliset edellytykset säätämällä sähkön nettolaskutuksen mahdollistavan lain.

Tie auki suomalaisinnovaatioille

Egyptin omana tavoitteena on tulla alueelliseksi energiakeskittymäksi ja merkittäväksi energianviejäksi. Puhe ei ole vailla katetta, kun vertaa viiden vuoden takaista tilannetta Niilin alajuoksulla tällä hetkellä maakaasun vientikauppaa käyvään energiantuottajamaahan. Iso osa viimeaikaisesta energiatuotannon kasvusta on tullut fossiilisista polttoaineista, mutta Egyptissä on kysyntää myös uusiutuvalle energialle.

Nyt kun myös maan lainsäädäntö on päivitetty vastaamaan nykyajan vaatimuksia, enää puuttuvat vain innovatiiviset suomalaisyritykset hyödyntämään kasvavien markkinoiden mahdollisuudet. Uusiutuva energia tulee Egyptiin tavalla tai toisella. Oletko sinä valmis tulemaan mukaan?