Yritysten vientiavustaminen keskiössä Team Finland -verkoston työssä

Jo muutamia vuosia toiminut Team Finland -vienninedistämisverkosto auttaa suomalaisyrityksiä niiden erilaisissa vientiponnisteluissa tällä hetkellä ehkäpä tehokkaammin kuin koskaan ennen. Mutta mikä Team Finland -verkosto oikein on? Ja mitä uudistuksia verkoston työssä on tehty?

Tämän verkoston ns. ydintoimijoita on neljä: 1) maakunnissa toimivat ELY-keskukset ja TE-toimistot, 2) maamme vientitakuulaitos ja viennin rahoittaja Finnvera, 3) vuoden 2018 alusta toimintansa aloittanut Business Finland sekä 4) ulkoministeriö edustustoverkkoineen.

 

Team Finland -verkoston ydintoimijoiden esittelyä team-finland.fi-verkkosivuilla.
Team Finland -verkoston ns. ydintoimijoiden esittelyä team-finland.fi -verkkosivuilla.

Uudistuksilla tehoa vienninedistämisverkoston toimintaan

Uutta Team Finland (TF) -verkoston toiminnassa on yhteinen asiakkuuksien hallinnan järjestelmä, CRM. Tämä parhaillaan käyttöönottovaiheessa oleva elektroninen järjestelmä mahdollistaa yritysasiakkaiden vienninavustamiseen liittyvän tiedon välittämisen reaaliajassa eri verkoston toimijoiden kesken. Tieto on käytettävissä ns. ”on linessä” maakunnista maailmalle. CRM sekä tehostaa että nopeuttaa Team Finland -verkoston avustamistyötä yrityksille niiden vientiponnisteluissa.

Team Finland -verkostoyhteistyössä tällä hetkellä myös kehitetään keskinäistä osaamista ja tuntemusta. Sillä onhan tärkeää, että omassa organisaatiossa ymmärretään, miten muut TF-verkoston ydintoimijat auttavat suomalaisia vientiyrityksiä. Hiljattain esim. valmistui verkkokoulutuskurssi, jonka avulla jokainen Team Finland -verkoston kollega voi helposti ja vain puolessa tunnissa oppia netissä olevasta kurssista usean yritysesimerkin kautta, miten muut verkoston ydintoimijat oikein suomalaisyrityksiä avustavatkaan viennissä.

Myös jo perinteisiä Team Finland -vientiavun tapoja kehitetään

Monet Team Finland -verkoston yhteistyön tavat ovat kehittyneet jo traditioiksi, mutta niitäkin kehitetään. Esimerkiksi Team Finland -verkkosivut uusittiin hiljattain. Myös vuosittain elokuussa (tänä vuonna 22.8) yrityksille järjestettävä iso Team Finland -päivä on kehittynyt ja kasvanut jo niin suosituksi, että se on ollut parina viime ollut loppuunmyyty. Vientiavusta yrityksiä eri puolilla Suomea informoiva Team Finland road show -kiertue jatkuu puolestaan syyskaudella entistä ehompana eri puolilla Suomea.

Team Finland -logo
Team Finland -verkoston logo.

Tällä hetkellä TF-verkoston keskinäistä yhteistyötä kehitetään kokonaisvaltaisesti myös Team Finland -strategian päivitystyössä. Tässä työssä läpileikkaavana lähtökohtana on ollut se, että vientiapua yrityksille kehitetään eri tavoin entistäkin vaikuttavammaksi. Tämä lähtökohta samalla alleviivaa tämän verkostoyhteistyön keskeisintä lähtökohtaa – vientiyhteistyön keskiössä ovat aina suomalaisyritykset.

Juha Markkanen
UM:n Team Finland -vientitiimi, kauppasuurlähettiläs
Twitter: @juha_markkanen, sp: juha.markkanen @ formin.fi