Energiajärjestö IRENAn Suomen vierailulla vauhtia energiatransitioon

Kansainvälisen uusiutuvan energian järjestön IRENA:n vierailu Suomeen loi uutta pohjaa tiiviimmälle yhteistyölle energiatransition tukemiseksi globaalisti. Suomalaiset yritykset ja instituutiot tulivat tutummaksi IRENA:lle ja IRENA:n tarjoamat palvelut ja kontaktit suomalaisille.

IRENAn edustajat tapasivat vierailullaan muun muassa valtiosihteeri Matti Anttosen. Kuva: Toivo Martikainen

Suomen ratkaisut uusiutuvan energian hyödyntämisessä nousivat mielenkiinnon keskipisteeseen kansainvälisen uusiutuvan energian järjestön IRENA:n (International Renewable Energy Agency) vieraillessa Suomessa huhtikuun lopussa.

IRENA:n delegaatiota johti järjestön suomalainen varapääjohtaja Sakari Oksanen ja siihen kuuluivat myös teknologiajohtaja Dolf Gielen sekä asiantuntijat Paul Durrant ja Jeffrey Skeer.

IRENA:n tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille esiteltiin tilaisuuksissa Team Finland -talolla, Suomen uusiutuvan energian ratkaisuja ja Smart Energy Transition -ohjelman tutkimusta esitelleessä seminaarissa Aalto-yliopistolla sekä tietoiskussa ulkoministeriössä.

IRENA:n delegaatio osallistui pyöreän pöydän keskusteluihin suomalaisten asiantuntijoiden kanssa sekä tapasi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen ja valtiosihteeri Matti Anttosen.

Ohjelmaan sisältyi myös vierailu ST1:n maalämpöprojektiin Otaniemessä, jossa ensimmäinen porausreikä on saavuttanut 6,4 kilometrin tavoitesyvyytensä. Lupaavasta hankkeesta voi lukea lisää muun muassa täältä.

Energiatransitio muuttaa yhteiskuntaa kokonaisvaltaisesti

Keskeinen IRENA:n vierailulla esiin noussut teema liittyi energiatransition kokonaisvaltaiseen vaikutukseen yhteiskunnassa. Uusiutuvan energian käyttöönotolla on myönteisiä vaikutuksia paitsi ilmaston kannalta, myös sosioekonomisesti sekä energiaturvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

IRENA:n Dolf Gielenin mukaan uusiutuvaan energiaan siirtymisen makroekonomiset hyödyt ovat arviolta kolme tai jopa viisi kertaa suuremmat kuin sen aiheuttamat kustannukset. Hyötyihin lasketaan muun muassa ilmastonmuutoksen hidastuminen ja ilmansaasteiden väheneminen.

Liiketoiminnan näkökulmasta uusiutuvan energian bisnesmalli on muuttunut aivan ratkaisevasti ja paljon odotettua nopeammin parempaan suuntaan viime vuosina. Gielenin esityksestä kävi ilmi, että aurinkoenergian hinta on laskenut vuodesta 2010 jo kolme neljäsosaa, ja lasku näyttää jatkuvan.

Samoin offshore-tuulivoima halpenee merkittävästi. Sekä tuuli- että aurinkoenergian hinta on jo nyt tippumassa fossiilisten polttoaineiden alapuolelle, ja halpeneminen jatkuu vielä pitkään.

Hintojen olisi vielä tiputtava ja uusiutuvan energian käyttöönoton kiihdyttävä paljon odotettua nopeammin, jotta ilmastotavoitteet pystyttäisiin saavuttamaan.

IRENA tuottaa jatkuvasti uutta tutkimusta ja analyysia näistä ja muista energiatransitioon liittyvistä kysymyksistä avoimeen käyttöön. Tutustu IRENAn julkaisuihin.

Suomalaiselle osaamiselle riittää kysyntää

Puhuttaessa Suomen roolista energiatransitiossa IRENA:n delegaatio korosti, että suomalaiselle energiaosaamiselle riittää rutkasti kysyntää maailman markkinoilla.

Etenkin osaamisemme bioenergiassa, metsänhoidossa ja biojalostamoissa on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta. Älykkäissä energiaratkaisuissa ja kaukolämpöverkoissa Suomi on kansainvälistä kärkeä.

Suomen osaaminen on käyttökelpoista myös kehityspoliittisten tavoitteidemme näkökulmasta.

Ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö Satu Santala kertoi Suomen kehityspolitiikan määrittyvän pitkälti kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Energia on maailmanlaajuisesti aivan keskeinen kehityskysymys ja tärkeässä roolissa kestävän kehityksen tavoitteissa.

Noin 1,1 miljardia ihmistä on yhä ilman pääsyä sähköön ja 2,7 miljardia ihmistä laittaa ruokaa avotulella päivittäin. Suomi pyrkii kehityspolitiikassaan ratkaisemaan näitä kysymyksiä kestävällä tavalla, ja tämä tarjoaa paljon mahdollisuuksia myös suomalaisen osaamisen kansainvälistämiselle.