Meksikoon avataan ensimmäisenä maailmassa 4.5G-tukkuverkko

Meksiko ei ehkä ole tunnettu korkeasta teknologiasta tai innovatiivisuudesta, mutta tähän on tulossa muutos.

Kuva: Luis Arango

Meksikossa avattiin telekommunikaatiosektori kilpailulle ison reformipaketin yhteydessä vuonna 2013. Tätä ennen maassa toimi lähes monopoliasemassa vain yksi verkko-operaattori, joka ylläpiti hintatasoa korkealla investoimatta tarvittavaan kapasiteetin lisäämiseen. Tilanteen korjaamiseksi hallitus päätyi radikaaliin ratkaisuun; se päätti rakennuttaa maan kattavan tukkuverkon, jota voisivat hyödyntää nykyiset sekä virtuaaliset verkko-operaattorit. Tämä hanke tunnetaan nimellä Red Compartida eli jaettu verkko.

Red Compartida on 4.5G LTE-verkko, jonka kilpailutus avattiin syyskuussa 2015. Hankkeesta oli puhuttu jo aikaisemmin, minkä takia silloinen Finpron Meksikon toimisto (nykyään Business Finland) oli ryhtynyt selvittämään, olisiko suomalaisilla toimijoilla potentiaalia osallistua verkon rakentamiseen, rahoittamiseen tai hyödyntämiseen. Finpro teki valtavan taustatyön ja yhdessä suurlähetystön kanssa ryhdyttiin käymään keskusteluja meksikolaisten yritysten ja viranomaisten kanssa hankkeesta ja siitä, mitä Suomi voisi tarjota hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

Suurlähettilään arvovalta avaa ovia

Alusta alkaen työnjako Finpron ja suurlähetystön eli Team Finland –toimijoiden välillä oli selkeä; Finpro selvittäisi hankkeen kaupallista ja teknistä puolta, kun suurlähetystö, lähinnä suurlähettiläs, tarjosi arvovaltapalveluja ovien avaamiseksi korkealla tasolla. Koko Finpron tiimi oli mukana tässä projektissa, mutta erityisesti Heidi Virta ja Luis Lucatero tekivät hartiavoimin työtä suomalaisintressien edistämisessä. Meksikossa, joka on hyvin hierarkkinen maa, suurlähettilään arvovalta avaa monia muutoin suljettuja ovia ja hän antoi myös uskottavuutta suomalaisten osallistumiselle tähän urauurtavaan projektiin.

Team Finland Meksiko (TF Meksiko) onnistui luomaan luottamukselliset ja tiiviit suhteet sekä viranomaisiin että kaikkiin konsortioihin, jotka olivat lähtemässä mukaan hankkeen kilpailutukseen. Onnistuminen näiden suhteiden luomisessa perustui proaktiiviseen keskusteluun, jossa TF Meksiko pyrki löytämään ratkaisuja ja tarjoamaan ideoita hankkeen haasteisiin, ilman painotusta siitä, että suomalainen teknologia olisi ainoa vaihtoehto. Tällainen pehmeä lähestymistapa tuntui toimivan erinomaisesti ja saimme uskottavuutta keskustelukumppanina.

Emme olisi onnistuneet vaikuttamisessa, ellei myös Suomen pää olisi ollut tiivisti mukana koko prosessin aikana. Tässä erikoismaininnan ansaitsevat Hanna Marttinen-Deakins ja Kimmo Aura Business Finlandista. Hanna toimi strategian laatijana sekä koordinaattorina niin Suomen viranomaisten kuin yritysten ja rahoituslaitosten suuntaan. Kimmo puolestaan näki projektin potentiaalin varhaisessa vaiheessa ja kokosi yhteen kaikki ICT-sektorilla toimivat suomalaisyritykset, jotta Suomella oli tarjota osaamista Red Compartida -projektin kaikilla osa-alueilla.

Red Compartida hankkeen voittaja julkaistiin 17. marraskuuta 2016. TF Meksiko oli jo luonut hyvät suhteet voittajaan. Iloksemme, voittaja valitsi kaksi pääasiallista teknologiatoimittajaa hankkeelle, joista toinen on Nokia. Hanke on mahdollistanut yli 2 mrd. dollarin avauksen suomalaisille ICT- ja kyberturvallisuusyrityksille paikallisten toimijoiden kanssa, joihin TF Meksiko loi hyvät ja luottamukselliset suhteet Red Compartida -projektiin liittyen.

Hanke on edistänyt Suomen vientiä suoraan ja epäsuoraan sekä lisännyt maamme tunnettuutta korkeantason teknologiatoimittajana. TF Meksiko on sivutuotteena onnistunut tekemään uusia avauksia muilla sektoreilla samojen meksikolaistoimijoiden kanssa, jotka olivat tavalla tai toisella mukana Red Compartida -projektissa. Saamamme kokemuksen pohjalta, voimme toistaa samankaltaisen hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen muualla maailmalla.

Mitä Team Finland Meksiko oppi tästä projektista?

Ennen aloitusta on ymmärrettävä businessmalli ja saatava kaikki relevantit toimijat mukaan. Tiimityö on ensiarvoisen tärkeää – ”sankariteot” vaativat yhteistyötä ja kommunikaatiota. On tärkeää profiloida avaintoimijat sekä ymmärrettävä mitä keskustelukumppani hakee, eli ratkaisuja heidän ongelmiinsa. On toimittava ratkaisulähtöisesti.

Paras keino suhteiden luomiseen on henkilökohtaiset tapaamiset. Yksi tapaaminen ei riitä, vaan keskusteluyhteyttä on vaalittava. Yritysvierailut olivat erittäin tärkeitä sitten kun toimiva keskusteluyhteys oli luotu. Meillä oli myös tuuria matkassa, sillä saimme toteutettua ratkaisevalla hetkellä pääministerin vetämän yritysvierailun, joka onnistui loistavasti. Vierailun aikana yritykset tukivat ja sparrasivat toisiaan ja onnistuivat esiintymään ammattitaitoisesti tuoden kukin esille tuotteidensa vahvuuksia. Vierailu on poikinut jatkotoimia myös Red Compartida -projektin ulkopuolella: saimme herätettyä aitoa kiinnostusta suomalaiseen teknologiaan ja osaamiseen.

Monissa isoissa projekteissa rahoitus on avainkysymys ja siksi on tärkeää löytää innovatiivisiakin ratkaisuja. Monesti projektin voittajaksi valikoituu se, jolla on tarjota rahoitusta. Kuten kaikessa, matkan varrella saattaa sattua virheitä ja näihin on puututtava nopeasti – muutoin vaarantuvat vaivalla rakennetut luottamukselliset suhteet. Kommunikointi on a ja o – kaikkien kesken, ei vain TF-tiimin, vaan myös kumppanit ja yhteistyötahot pitää muistaa informoida.

Lopuksi, isot projektit ovat kuin maratonjuoksu, on oltava valmis panostamaan siihen pitkäjänteisesti, 3-5 vuotta. Meidän projektimme työllisti TF Meksikoa kolme vuotta ja yhä edelleen jatkamme seurantaa, tutkien uusia mahdollisuuksia ja avauksia sitä mukaa kuin tämä uusi tukkuverkko valmistuu.