Internetin hallinnointia Helsingissä – ICANN 56 Suomeen

1

Juhannuksen jälkeisellä viikolla ensimmäistä kertaa Suomessa kokoustava ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) vastaa internetin nimipalvelun teknisestä koordinaatiosta. Toistaiseksi se vastaa erillisellä sopimuksella myös Yhdysvaltain kauppaministeriön kanssa internetin toimintavarmuuden kannalta kriittisen tärkeistä, niin kutsutuista IANA-toiminnoista.

Juuso Moisander toivottaa yleisön tervetulleeksi 56. ICANN-kokoukseen Helsinkiin Marokon Marrakechissa. Kuva: twitter.com/dotgay
Juuso Moisander puhumassa edellisessä ICANN-kokouksessa maaliskuussa Marokon Marrakechissa. Kuva: twitter.com/dotgay

ICANN on Yhdysvaltojen hallituksen nimenomaisesti tähän tehtävään vuonna 1998 perustama toimija, joka perustettiin kun internetin teknistä kehitystä ryhdyttiin vauhdittamaan mallilla, jossa kaikilla sidosryhmillä on yhtäläinen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

Internetin hallinto monitoimijamallilla legitimoitiin YK:n tietoyhteiskunta-huippukokous -prosessissa (World Summit on the Information Society) vuonna 2005. Internetin hallinto kattaa suppeassa mielessä internetistä sen kerroksen, jossa sovitaan internet-osoitteiston toiminnasta sekä internetin toimintavarmuuden kannalta kriittisistä resursseista kuten protokollista, parametreistä ja osoitteiston juuritiedoston sisällöstä. Sisältöön liittyvät kysymykset eivät kuulu ICANN:lle.

Uudistuksia internet-osoitteistoon

Viime vuosina ICANNin piirissä on toteutettu merkittäviä uudistuksia sekä internet-osoitteestoon että siihen kuinka ICANN itsessään toimii.

Uusia ylätason verkkotunnuksia (new generic Top-Level Domains) koskevaa prosessia kehitettiin vuosia. Nyt uusia tunnuksia on käytössä lähes 1 000 kpl ja ne alkavat näkyä myös loppukäyttäjille.

Myös tunnukset muilla kuin latinalaisella merkistöllä tulivat mahdollisiksi (esim. arabia, kyrilliset aakkoset ja kiina), mikä mahdollistaa internetin käytön kasvun kehitysmaissa ja heijastelee paremmin globaalia käyttäjämäärää. Parhaillaan kerätään myös tietoa gTLD-ohjelman onnistumisesta, jonka jälkeen hienosäädetään sääntöjä seuraavaa hakukierrosta varten.

Uudenlainen tapa hallinnoida ja kehittää internetiä

ICANN ei organisaationa itsessään luo sääntöjä, vaan sen tekevät ICANN:n puitteissa kokoontuvat sidosryhmät, (tekninen yhteisö, valtiot, liike-elämä, akatemia ja kansalaisyhteiskunta) jotka ovat edustettuina neuvoa-antavissa komiteoissa tai tukiorganisaatioissa.

Yhteisö kehittää yhdessä säännöt. Lopullisesta päätöksenteosta vastaa ICANN:n johtokunta, joka koostuu edellä mainitun yhteisön edustajista. Toimeenpanosta vastaa ICANN. Poikkeuksellista ICANN:ssa on valtioiden kannalta nimenomaan se, että niillä ei ole lopullista sanavaltaa vaan ne ovat neuvoa-antavassa roolissa.

Uudistuva organisaatio

Parhaillaan ICANN organisaatiouudistuksen keskellä. ICANN:n perustanut Yhdysvallat on vaiheittain vetäytynyt ICANN:ia koskevasta ’holhouksestaan’ niin että viime vaiheessa sillä on ollut enää hallinnollinen päätösvalta IANA-toiminnoista.

Maaliskuussa 2014 se käynnisti prosessin, jossa ICANN-yhteisö on laatinut esityksen tulevaisuuden ICANN:sta ilman USA:n valvovaa roolia. Esitys valmistui maaliskuussa ja on parhaillaan kauppaministeriön alaisen NTIA:n arvioitavana.

Alustavaa arviota siitä, täyttääkö esitys sille asetut kriteerit, odotetaan Helsingin kokouksen alla. ICANN:n tilivelvollisuuden parantamiseen tähtäävä työ jatkuu vielä pitkälle tämän jälkeenkin.

Lisää:

Kommentit

Anssi Kujala 8 vuotta sitten

Kunpa muitakin kansainvälisiä yhteisiä asioita voitaisiin halliinnoida yhtä hyvin ja helposti.