Itävalta haluaa lisää innovaatioita, tutkimusta ja startupeja

Itävallan talouspoliittinen ohjelma 2016-2017 julkaistiin liittokansleri Christian Kernin johdolla heinäkuussa 2016. Ohjelma vilisee suomalaisille hyvinkin tuttuja termejä:  innovaatiot, reformit, start upit, digitalisaatio ja byrokratian keventäminen. Mutta miltä näyttää Itävallan taloustilanne ja ohjelman yhtenä painopisteenä olevien startupien tulevaisuus?

Ulkoilua Weissenseellä Kärntenin osavaltiossa – millaisia innovaatioita ja Start-uppeja löytyisi turismisektorille? Turismi on ohjelman yksi painopistealue. Kuva: Terhi Bunders
Ulkoilua Weissenseellä Kärntenin osavaltiossa – millaisia innovaatioita ja Start-uppeja löytyisi turismisektorille? Turismi on ohjelman yksi painopistealue. Kuva: Terhi Bunders

Taloustilanteen tutut haasteet

Itävallan haasteet ovat lyhyesti seuraavat: miten saada kasvava työttömyys kontrolliin ja työmarkkinat joustavimmiksi, miten rohkaista yksityistä kulutusta ja miten pitää vientisektori elinvoimaisena. Itävallan talouden arvellaan kasvavan 1,5-1,7 prosentin luokkaa sekä vuonna 2016 että 2017. Perinteisesti Euroopan mittakaavassa alhainen työttömyys on nousussa, nyt 10,4 prosentissa.

Kuulostavatpa tutuilta haasteilta myös Suomen vinkkelistä.

Talouskeskustelussa on Suomessa ja Itävallassa kuitenkin eroja. Suomessa korkea julkinen velka herättää jatkuvasti keskustelua, Itävallassa ei, vaikka velka-aste on 85 prosentissa BKT:stä.

Itävallassa puheenaiheena on ja pysyy työllisyys. Toisaalta taas korkeaa julkista velka-astetta ei pidetä Itävallassa pitkäaikaisena haasteena. Se selittyy merkittävältä osin erään kansallistetun pankin sotkuvyyhdistä, josta uskotaan selviävän, vaikka luottoluokitus onkin heikentynyt nykyiseen Aa1:een.

Katse kokonaisuuteen

Itävallalla menee kuitenkin suhteellisen hyvin taloudellisilla mittareilla. Viimeisen vuoden aikana nähty vapauspuolue FPÖ:n kannatuksen kasvu ei johdu pelkästään taloudellisesta tyytymättömyydestä. Sen sijaan mielenkiintoista on tarkastella Itävallan hallituskoalitiota talouden kannalta.

Onko Itävallan saman hallituskoalition vuosikymmeniä kestänyt valtakausi tehnyt taloudellisen ilmapiirin, lainsäädännön ja julkiset investoinnit hyvin ennakoitaviksi?

Ehkä. Toisaalta taas, onko sama hallituskoalitio ”näin on aina ollut” -toimillaan estänyt reformi- ja innovaatioilmapiirin syntymistä? Ehkä näinkin.

Taipuuko Itävalta startupien luvatuksi maaksi?

Talouspoliittisessa ohjelmassa startupeja tuetaan 185 miljoonalla eurolla, jonka toivotaan synnyttävän 1000 uutta yritystä ja 15 000 uutta työpaikkaa. ”Yrittäjien maa” -suunnitelman tarkoitus on tehdä Itävallasta johtava maa startupien perustamisessa ja sääntelyn poistamisessa.  Myös riskipääomasijoituksia tuetaan.

Suomen startup -kehitykset herättävät mielenkiintoa ja suomalaisesta kokemuksesta halutaan oppia. Merkittävää on myös se, että Itävalta on lisännyt tutkimus- ja kehitysbudjettiaan säästökuurista huolimatta toisin kuin monessa muussa EU-maassa.

Itävallan sijainti keskellä Eurooppaa, idän ja lännen välissä, on loistava myös startupien kannalta. Itävallassa talouselämä on lisäksi jo tottunut pieniin perheyrityksiiin.

Slushmainen Pioneers-festivaali sekä uuden sukupolven design haastavat vanhan, konservatiivisen Itävallan imagoa. Menestyksen aineksia on käsissä, mutta tehtävää vielä riittää.

Lisäluettavaa: