Markkinoiden mahdollisuudet -palvelu auttaa suomalaisyrityksiä maailmalle

Team Finland markkinoiden mahdollisuudet palvelulla on käytössä julkinen alusta www.marketopportunities.fi, josta löytyy tietoa suomalaisyrityksille aina yksittäisistä myyntiliideistä, laajempiin  liiketoimintamahdollisuuksiin, maita koskeviin katsauksiin kuin tulevaisuuden merkittäviin uusiin ilmiöihinkin. 

Palvelun takana on Team Finlandin globaalin verkoston osaajia, eikä yrityksen tarvitse enää etsiä tietoa eri organisaatioiden erillisiltä nettisivuilta.  Nyt suomalaisyritykset voivat myös tilata itselleen viikkokatsauksia sektoreista ja maista, joista ovat kiinnostuneita.

Kyseessä ei ole pelkkä tiedon välittäminen, vaan asioihin liittyy usein myös erilaisia toimenpiteitä, joilla yrityksiä autetaan tarttumaan olemassa oleviin mahdollisuuksiin.

Ulkoministeriö palvelee yrityksiä

Suomen ulkomaanedustustot maailmalla hoitavat Suomen suhteita asemamaihin yli 80 maassa ja seuraavat maiden kehitystä ja liiketoimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä.

Edustustojen laatimissa Markkinoiden mahdollisuudet -maakatsauksissa löytyy tietoa muun muassa yhteiskuntavastuuasioista, tulossa olevista merkittävistä muutoksista, aloitteista ja uudistuksista alueilla.

Aiheet vaihtelevat maittain ja markkinoittain esimerkiksi energiasektorin ja  kestävien ratkaisujen tarpeista aina ruokaa koskevaan sääntelyyn asti.

Ulkoministeriö tuottaa myös kerran vuodessa kootusti EU:n ulkopuolisista maista Maailman markkinat -julkaisua, jossa kerrotaan maiden kokonaiskehitykseen liittyvistä ajankohtaisista näkymistä. Parhaillaan kirjoittajien kanssa työstetään artikkeleja tiiviillä tahdilla ja tarkoitus on julkistaa vuosikirja elokuun puolivälissä.

Tänä vuonna julkistamispäivän teema-alue on Kaakkois-Aasia. Kirjoitukset löytävät myös Markkinoiden mahdollisuuden-alustalta maakohtaisina artikkeleina.

Sopimukset helpottavat kauppaa

Palvelusta löytyy tietoa myös viime aikoina syntyneistä kauppaa helpottavista ja vapauttavista vapaakauppasopimuksista.

Yksi näistä on EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus, jonka väliaikainen soveltaminen alkaa nykytietojen mukaan jo kesällä 2017.

EU:n ja Etelä-Korean välistä vapaakauppasopimusta alettiin soveltaa vuodesta 2011 ja sen jälkeen on huomattu, että Suomen tärkeimmät vientisektorit ovat kasvaneet merkittävästi sopimuksen voimaantulon jälkeen.

Tällöin merkittävimpien tuotteiden tullit poistuivat pääosin heti tai lyhyiden siirtymäaikojen kuluessa. Tällä hetkellä alueen kauppa onkin käytännössä tullivapaata.