Metsänhoito, ilmasto ja biotalous puhuttivat Bukarestissa

Suomen Bukarestin-suurlähetystö järjesti 27. marraskuuta 2019 metsäseminaarin ”Forests – Climate Change, Sustainability and Bioeconomy”. Seminaari oli osa Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaa. Keskeisinä teemoina olivat metsien ja ilmastonmuutoksen välinen suhde, kestävä metsänhoito sekä biotalous. Metsäteema osui hyvin yhteen Romaniassa syksyn aikana muun muassa laittomia hakkuita koskevan keskustelun kanssa.

Tilaisuuden puhujiin kuului Metsähallituksen ja sen romanialaisen vastineen, Romsilvan, edustajia, Suomen ja Romanian metsätaloudesta vastaavien ministeriöiden edustajia sekä biotalous- ja metsäasiantuntijoita. Yritysnäkökulmaa edusti suomalainen metsäyhtiö Tornator, joka toimii myös Romaniassa.

Suomelta puolelta korostettiin suurlähettiläs Marjut Akolan avajaispuheenvuorossa metsien ja kestävän metsätalouden tärkeästä roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa ja biotaloudessa. Lisäksi tuotiin esiin Suomen kunnianhimoinen tavoite olla ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio vuoteen 2035 mennessä.

Seminaarin muut puhujat käsittelivät mm. Suomen kestävän metsätalouden kehitystä, metsien biotalouden kehittämistä, Romanian metsätaloussektorin tulevaisuutta ja sen haasteita, sekä metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen. Seminaari antoi loistavan tilaisuuden edistää suomalaista maailmanluokan osaamista mm. metsien monitoroinnissa.

Suhde metsiin yhdistää

Seminaariyleisöä Suomen Bukarestin-suurlähetystön metsäseminaarissa.
Seminaariyleisöä Suomen Bukarestin-suurlähetystön metsäseminaarissa.

Seminaari onnistui päätavoitteessaan tuoda Romanian metsätalouden eri toimijat yhteen keskustelemaan metsätalouden haasteista ja mahdollisuuksista. Romanialaisia ja suomalaisia yhdistää se, että molemmat suhtautuvat varsin emotionaalisesti metsiin. Suomen tapaan myös Romaniassa keskustelu käy kuumana siitä, hakatako tai suojella.

Seminaarin tunnelma oli alusta lähtien hyvä. Yleisö vaikutti hyvin kiinnostuneelta ja oli aktiivinen läpi koko seminaarin, vaikka pienten ohjelmamuutosten vuoksi jouduttiinkin olemaan vähän kauemmin ilman virvokkeita.

Paikalle oli saapunut runsaasti asiantuntevia kuulijoita, mm. metsänomistajia, eri metsäorganisaatioiden ja yritysten edustajia, tiedeyhteisön jäseniä ja median edustajia. Puheenvuorojen jälkeen kuulijat saivat esittää kysymyksiä puhujille ja ajoittain keskustelu kävi, ainakin suomalaisittain, melko kiivaana.

Esitykset Suomen kestävästä metsänhoidosta ja valtion roolista biotaloudessa kiinnostivat kuulijoita, ja varsinkin romanialaiset ministeriön edustajat saivat varsin tiukkoja kysymyksiä ja kommentteja yleisöltä liittyen mm. metsätalouden rahoitukseen. Päivä päättyi onnellisesti yhteiseen verkostoitumislounaaseen, jossa asiantuntijat pystyivät jatkamaan keskusteluja ja luomaan uusia yhteyksiä.