Rohkeutta peliin – miten vientiyritys ei eksy tieltä tai lyö päätään mäntyyn

Kirjoitin edellisessä Vapaasti kaupasta -blogissani ”viennin sudenkuopista” ja nostin tuolloin esiin yrityksen oman vahvan vientityöhön sitoutumisen kaiken lähtökohdaksi. Viennin onnistumisen tekijöiksi listasin mm. riittävät henkilö- ja pääomaresurssit, vientimarkkinoille ”haulikolla ampumisen” välttämisen sekä ns. jalkatyön merkityksen. Tässä blogissani puolestaan muutama sana rohkeudesta, jota omien kokemusteni mukaan vientiyritys tarvitsee onnistuakseen vientityössä.

mies seisoo vuoren päällä kädet levitettyinä
Kuva: Unsplash/Joshua Earle

Ihan aluksi yrityksellä tulee tietenkin olla rohkeutta hakea yritykselle kasvua. Fakta kun lienee se, että maailma muuttuu koko ajan ja paikallaan pysyminen ei valitettavasti ennusta yritykselle erityisen myönteistä tulevaisuutta. Kasvua on tietysti yrityksen luontevaa hakea kv. markkinoilta, sillä omat kotimarkkinamme ovat kooltaan tunnetun pienet.

Rohkeutta myös kansainvälisten osaajien palkkaamiseen

Yrityksen kasvuun liittyy luonnollisesti yrityksen tärkein voimavara eli ammattitaitoinen työvoima. Ilman sitä ei yritys kehity eikä kasva. Kiertäessäni viime vuosina ympäri Suomea hyvin lukuisissa vientitilaisuuksissa olen itsekin kuullut useilta vientiyrityksiltä: ”Meillä on jatkuva pula ammattitaitoisesta työvoimasta”. Ja tässä ei puhuta vain viennin ammattilaisista, vaan hyvin usein myös tuotannon tekijöistä.

Tähän huoleen voi mielestäni tehdä vastakysymykset: ”Onko työvoimasta kärsivillä yrityksillä itsellään ollut rohkeutta selvittää ja tutkia ko. haasteeseen vastaamiseksi sitä reseptiä, että yritykset pyrkisivätkin palkkaamaan luovasti ja rohkeasti kansainvälisiä osaajia? Onko varmasti niin, ettei yrityksessä ole ollut minkäänlaisia asenteellisia esteitä ulkomaisten osaajien palkkaamisessa?”

Oma  kokemukseni pohjalta väitänkin, että emme aina toimi Suomessa ulkomaalaisten  osaajien hyödyntämisessä vieläkään aivan niin luovasti ja rohkeasti, kuin ehkä itse kuvittelemme. Kansainvälisen osaajan voi rekrytoida ulkomailta, mutta osaaja voi löytyä myös Suomen rajojen sisäpuolelta. Suomessahan kun esim. opiskelee koko ajan tuhansia ulkomaalaisia, joilla on valmiina omassa osaamisrepussaan oman äidinkielensä tuntemus ja ehkä myös monenlaista yritysosaamista sekä raikkaita ja rohkeita ajatuksia, joista suomalainen vientiyritys voisi monin tavoin hyötyä.

Valtio edistää työperäistä maahanmuuttoa Suomeen mm. tärkeän Talent Boost -ohjelman kautta. Omasta mielestäni kyllä kannattaisi pyrkiä rekrytoimaan Suomessa jo asuvia ulkomaalaisia tai ulkomailla opiskelleita suomalaisia tämänhetkistäkin ennakkoluulottomammin. Suomalaismediassa on kuluneen kesän aikana ollut useampia konkreettisia juttuja siitä, että tässä asiassa olisi merkittävästi olemassa hyödyntämätöntä potentiaalia – siis yritysten hyödyksi.

Rohkeutta myös yritysten keskinäiseen vertaisoppimisen hyödyntämiseen

Vientityötä aloittavan yrityksen kannattaa myös hakea hyvin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti ns. vertaisoppimisen kautta neuvoja ja ohjeita jo edistyneemmiltä vientiyrityksiltä. Kannattaa olla lyömättä päätään samaan vientimäntyyn, jonka välttämiseen jollakin toisella yrityksellä olisi ilmaisia ja relevantteja neuvoja.

Tulokset voivat olla äärimmäisen hyödyllisiä ja säästää paljon aikaa ja rahaa, jos aloitteleva vientiyritys uskaltautuu hakeutumaan rohkeasti – vanhoista perisuomalaisista siiloissa toimimisen valitettavista traditioista poiketen –  yhteyksiin ja vuoropuheluun toisten vientiyritysten kanssa. Verkottuminen muihin yrityksiin on erittäin hyödyllistä ja luo ”win-win” -tilanteita. Tällä reseptillä vientiyritykset ainakin tuntuvat menestyvän hyvin läntisessä naapurimaassamme ja ison rapakon toisella puolen. Olen asunut molemmissa maissa ja tämäkin näkemykseni perustuu sekä näkemääni että kokemaani.

Omassa siilossa ei siis kannata vientityössä suomalaisyritystenkään toimia. Väitän myös, että maassamme nuorempien yrittäjäsukupolvien osalta asioiden selvittäminen ja ”ventiloiminen” toisten yritysten kanssa on täysin arkipäiväistä. Kannattaisiko siis sinunkin yrityksessäsi ehkä raottaa hieman ovia ja ikkunoita?

Summa summarum: Toimi siis luovasti ja rohkeasti, sillä kysyvä ei tieltä eksy viennissäkään!