Ruotsin tavoitteena tehdä kouluille maailman paras digistrategia

Jo ennen koronakriisiä ruotsalaiset ovat olleet innoissaan digitalisaatiosta. Ruotsin valtio on vienyt tätä eteenpäin luomalla digitalisaatiostrategian sekä kansallisesti että erityisesti kouluille.

Liiketoimintaympäristö ja aiemmin tarjotut konseptit ovat herkkiä muutoksille, ja korona on pyöräyttänyt pelikentän ympäri esimerkiksi asiantuntijavierailujen suhteen.

Kriisi avaa kuitenkin ovia uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Koulutusviennin suhteen tämä ainakin on täysin totta.

Tänä kesänä olen seurannut intensiivisesti paikallisia koronakriisiä käsitteleviä webinaareja. Toistuvasti esiin on noussut se, ettei pidemmällä aikavälillä oman maan hyvä taloudellinen tilanne pelkästään riitä. Jos kaikki muut maat kärsivät pahemmin, ei vientikään vedä.

Ruotsin koulujen digitalisaatiostrategia peräänkuuluttaa digitaitoja ja tasa-arvoista mahdollisuutta digiratkaisujen käyttöön. Strategian tavoitteena on vaatimattomasti olla maailman paras. Ruotsalaiset tähtäävät usein kovaa ja korkealle, kuten tässäkin asiassa.

Ruotsin innostus tuo mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

Näen digiratkaisut merkittävänä mahdollisuutena suomalaisille yrityksille. Suomalaisilla on osaamista, ja pandemia luo kysyntää.

Ruotsin koulujen haasteisiin voisivat vastata esimerkiksi koulutietotekniikkapalvelu Opinsys, suomalaista koulutuksen tietotaitoa myyvä Huippu Education tai oppimisalustan kehittänyt Claned.

Ruotsissa on keskusteltu etäopetuksesta jo ennen koronaa, mutta vallitsevissa olosuhteissa keskustelu on tietysti ottanut entisestään tuulta alleen. Koronakesästä eteenpäin etäopetus siis on sallittu niin reaaliajassa kuin tallenteinakin. Suomalaisille yrityksille Ruotsin digi-innostus ja koronakriisi tarkoittavat kysyntää tuoreelle ja päivitetylle laitteistolle. Hankintaprosessi saattaa julkisella puolella olla hankala, mutta yksityisellä puolella voi kauppoja syntyä nopeastikin.

Ruotsi on tietysti selvinnyt koronakriisistä taloudellisesti hyvin. BKT on supistunut, mutta vähemmän kuin ennusteet aluksi näyttivät. Muuhun Eurooppaan verrattuna tilanne on suorastaan erinomainen. Ehkä vienti vetää siis ainakin Ruotsiin.

Lisätietoa edustuston raportista ”Pandemia luo uusia mahdollisuuksia koulutusviennille Ruotsiin