Sähköiseen kauppaan neuvotellaan globaaleja sääntöjä

Sähköinen kauppa – oli kyse sitten kuluttajille suunnatusta verkkokaupasta tai teollisuusyritysten välisestä digitaalisesta kaupasta – on tätä päivää. Sähköistä kauppaa käydään toistaiseksi ilman kattavia globaaleja sääntöjä, mutta tähän on tulossa muutos: sähköisestä kaupasta aloitetaan neuvottelut Maailman kauppajärjestö WTO:ssa tänä keväänä.

Kuva: Markus Spiske/Unsplash
Kuva: Markus Spiske/Unsplash

Maailmanlaajuinen digitaalinen muutos on vähentänyt kansainvälisen kaupan kustannuksia, helpottanut globaalien arvoketjujen hallintaa sekä tuonut yhteen valtavan määrän niin yrityksiä kuin kuluttajia globaalisti. Sähköisen kaupan globaaleja sääntöjä tarvitaan, jotta näistä muutoksista voitaisiin hyötyä täysimittaisesti.

Laaja kirjo neuvotteluaiheita

Neuvotteluaiheita kartoitettiin WTO:ssa vuoden 2018 aikana. Neuvottelut tulevat kattamaan todennäköisesti laajan kirjon sähköiseen kauppaan liittyviä teemoja, muun muassa:

  • kuluttajien luottamuksen lisääminen (esim. kuluttajansuoja verkossa, roskapostin esto);
  • rajat ylittävät tietovirrat, tiedon sijaintivaatimusten kielto;
  • sähköisen kaupankäynnin saatavuus (esim. pääsy internetiin);
  • sähköisten toimitusten tullittomuus;
  • yritysten luottamuksen lisääminen (esim. lähdekoodin suojaaminen).

EU haluaa kunnianhimoista sopimusta…

EU on tukenut voimakkaasti neuvottelujen aloittamista. Se on pitänyt tärkeänä, että uusilla säännöillä pyrittäisiin parantamaan sähköisen kaupankäynnin edellytyksiä niin yritysten kuin kuluttajien eduksi.

Neuvotteluissa tulisi sääntöjen ohella pyrkiä vapauttamaan sähköisen kaupan kannalta keskeisten palvelujen ja tavaroiden kauppaa. Näitä ovat esimerkiksi informaatioteknologiatuotteet, televiestintäpalvelut sekä tietokonepalvelut.

…joka sopisi mahdollisimman monelle

Kuva: Aino Friman/UM
Ministeritason keskustelutilaisuus: kauppa, data ja digitalisaatio. Kuva: Aino Friman/UM.

Korkeatasoisten sääntöjen ohella on tärkeää, että neuvotteluihin osallistuisi mahdollisimman laaja joukko WTO-jäseniä. Tällä hetkellä osallistujia on hieman yli 80, etenkin Latinalaisesta Amerikasta, Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta. Keskeisistä toimijoista mukana ovat EU:n lisäksi muun muassa Yhdysvallat, Australia, Japani, Brasilia ja Kiina. Afrikan maista mukana on ollut toistaiseksi vain muutama. Osallistujajoukon laajentamiseksi tarvitaan vielä työtä.