Suomalaisyritykset mukaan kehitysrahoittajien hankintoihin

Suomalaiset yritykset voivat löytää uusia markkinoita tarjoamalla kestävän kehityksen osaamistaan, tuotteita ja konsulttipalveluja kehityspankeilleYK-järjestelmään ja EU:n rahoittaman kehitysyhteistyön hankintoihin.

Kuva: Flickr.com, David Jones, The United Nations building, New York

Äärimmäisiin sääoloihimme kehitetyt ratkaisut toimisivat luotettavasti maailman kriisialueillakin. Rahoittavat organisaatiot puolestaan toivovat suomalaisten yritysten osallistuvan hankintakilpailutuksiinsa mahdollisimman runsaslukuisesti edullisempien ja laadukkaampien tulosten saavuttamiseksi.

Kansainvälisillä foorumeilla Suomi voi vaikuttaa siihen, että kehitysmaihin rahoitettavissa hankkeissa otettaisiin entistä paremmin huomioon pelkän hankintahinnan lisäksi toimintavarmuus, ekologinen kestävyys ja innovatiivisuus, jotka ovat suomalaistuotteiden vahvuuksia.

Suomalaisilla on vaikutusmahdollisuuksia etenkin niissä organisaatioissa, joiden kanssa teemme rahoittavaa yhteistyötä.  Myötävaikutusta voi vahvistaa muun muassa Suomen valtion sijoitus Maailmanpankkiryhmään kuuluvan kansainvälisen rahastoyhtiön IFC:n ilmastorahastoon. Finland-IFC Blended Climate Finance -rahaston tavoitteena on luoda markkinoita, katalysoida innovatiivisia sijoituksia ja houkutella yksityistä pääomaa yksityisen sektorin ilmastohankkeisiin kehitysmaissa.

Miten päästä hankintoihin mukaan?

Yritykselle ensiaskel hankintoihin mukaanpääsyyn on tavaran tai palveluntoimittajaksi  rekisteröityminen, mikä täytyy tehdä viimeistään hankintasopimuksen tekemiseen mukaan pääsemiseksi.

YK:lla on globaali markkinapaikka -nettisivusto. Muillakin rahoittavilla organisaatioilla on vastaavia ”vendor registration” -sivustoja, joihin kannattaa tutustua.

Hankintoihin mukaanpääsy vaatii yrityksiltä kohdeorganisaation hankintarytmiin, -tapoihin ja kilpailutussääntöihin perehtymistä.  Vastaavasti kohdeorganisaatioiden hankintapäätösten tekijöiden olisi hyvä jo ennalta tuntea suomalaisyritysten tarjoomaa ja hankintahinnan vastineeksi saatavaa elinkaaritaloudellisuutta.

Ulkomaanedustustot yhdessä muun Team Finland  -verkoston ja Finpron kehittyvät markkinat –kasvuohjelman kanssa seuraavat kehitysohjelmia ja niiden kansallisten kestävän kehityksen, energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamisen hankintasuunnitelmia.

Kehitysrahoitukseen osallistuminen hankintapuolella avaa yksityissektorille näkymiä, jotka voivat myöhemmin johtaa kestäviin kauppasuhteisiin uusilla markkinoilla.