Tanskalaiset yritykset matkalla kestävään kehitykseen

Tanskassa yritykset ovat jo tarttuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja suuntaavat toimintaansa näiden päämäärien saavuttamiseksi. Tätä ei tehdä hyväntekeväisyydestä, vaan tavoitteet nähdään osana tulevaisuuden ratkaisuja, joissa vastuullisuus ja kestävä toiminta kuuluvat businessmalliin. Tavoitteiden toteutumisesta hyötyvät kaikki, myös paikallinen yhteisö kehitysmaassa.

Tanskan työnantajien järjestö järjesti maaliskuussa ”The Business of Development” seminaarin, jossa keskityttiin järjestön asettamiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.
Tanskan työnantajien järjestö järjesti maaliskuussa ”The Business of Development” seminaarin, jossa keskityttiin järjestön asettamiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Viime syksynä YK:n jäsenvaltiot päättivät poistaa köyhyyden, taistella ilmastonmuutosta vastaan ja vähentää epätasa-arvoisuutta vuoteen 2030 mennessä. Maaliskuussa Tanskan työnantajien järjestö, Danske Industri, asetti 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja järjesti mittavan “the Business of Development” seminaarin.

Keskustelu seminaarissa oli elävää. Tanskan ulkoministeri kehotti yrityksiä valitsemaan yhden kestävän kehityksen tavoitteen ja etsimään siihen ratkaisuja. Kruununprinsessa Mary korosti naisten ja tyttöjen mahdollisuuksien edistämisen olevan myös hyvää liiketoimintaa. Yritykset pohtivat esimerkiksi, miten kestävän kehityksen tavoitteet voivat luotsata innovaatioita.

Mistä kestävä rahoitus?

Päävastuu kehityksestä ja sen rahoittamisesta säilyy kullakin valtiolla itsellään. Lisäksi tarvitaan kansallisia julkisia voimavaroja, yksityistä rahoitusta kotimaasta ja ulkomailta sekä kehitysyhteistyörahoitusta.

Kunnianhimoisiin kehitystavoitteisiin ei päästä pelkästään kehitysyhteistyörahoituksella – ei vaikka valtiot pitäisivät kiinni 0.7 % BKT tavoitteestaan. Arvioiden mukaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi pitäisi sijoittaa 4 % maailman BKT:sta. Ulkomaiset investoinnit kehitysmaissa olivat jo pari vuotta sitten viisinkertaisia verrattuna kehitysyhteistyörahoitukseen.

On lähdettävä siitä, että kestävän kehityksen eteen tehtävät investoinnit ja kauppa ovat kannattavaa toimintaa. Kestävä talouskehitys ja vastuullinen toiminta ovat myös yritysten etu. Päämääränä on kehitysmaiden yksityissektorin ja elinkeinojen vahvistaminen.

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa tanskalaisille yrityksille

Tanskan ulkoministeri Jensen katsoo kestävän kehityksen tavoitteiden olevan tärkeitä Tanskalle. Ne voivat olla katalysaattoreita teknologialle, yksityiselle rahoitukselle ja innovaatioille. Samalla kun periaatteet esimerkiksi humanitaarisen avun antamisessa säilyvät, yrityksiä voidaan rohkaista konkreettiseen yhteistyöhön myös tällä sektorilla, jolloin yritysten rooli kasvaa.

Seminaarissa puhunut Tanskan ulkoministeri Kristian Jensen kehotti yrityksiä valitsemaan yhden kestävän kehityksen tavoitteen ja etsimään ratkaisuja siihen.
Seminaarissa puhunut Tanskan ulkoministeri Kristian Jensen kehotti yrityksiä valitsemaan yhden kestävän kehityksen tavoitteen ja etsimään ratkaisuja siihen.

Innovaatio ja teknologia ovat Tanskan vahvuuksia. Esimerkiksi veteen ja energiatehokkuuteen liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet sopivat hyvin tanskalaisille yrityksille. Muutama esimerkki:

  • Maailman suurin pumppujen tuottaja, tanskalainen Grundfos, rakentaa aurinkoenergialla toimivan vedenkäsittelylaitoksen paikallisrahoitteisesti Thaimaahan. Työpaikkojen lisäksi sen on tarkoitus tuottaa pian edullista juomavettä 50 000 ihmiselle. Investoinnin pitäisi maksaa itsensä takaisin kahdessa vuodessa.
  • BlueTown tarjoaa Wi-Fi yhteyden syrjäisiin kyliin, halvalla ja ilman SIM-korttia. Tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonaa käyttäjää seuraavan viiden vuoden aikana.
  • NIRAS tekee yhteistyötä Vietnamissa, päämääränään vähentää sementintuotannon hiilidioksidipäästöjä 10 prosentilla. Tarkoitus on tuottaa 8-10 biljardin dollarin säästöt vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoista projektia tukee muun muassa pohjoismainen kehitysrahasto.

Yritysten astuttava mukavuusalueensa ulkopuolelle

Tuottavan ja taloudellisesti kestävän kehityksen perustana ovat nimenomaan uudet ajattelutavat ja businessmallit. Kehittyneellä teknologialla voidaan tuottaa edullisia ratkaisuja kehittyville markkinoille. Yritysten täytyy miettiä kenelle ja miten uudet ratkaisut myydään, sekä linkittää kestävän kehityksen tavoitteiden täyttyminen hyödyttämään myös yritystä itseään.

Uusi ajattelu voi tarkoittaa uusia kumppanuuksia – myös kehitysmaiden yritysten tai oman maan kansalaisjärjestöjen kanssa. Kansainvälisten haasteiden ratkaisujen pitää olla taloudellisesti kestäviä.