Avautuvan Kuuban muutosta tarkastelemassa

Maailman katseet ovat viimeisen puolentoista vuoden ajan olleet Kuubassa, joka hiljalleen lähentää suhteitaan Yhdysvaltoihin. Kuuban markkinoilla onkin tulevaisuudessa tarjottavanaan lukuisia mahdollisuuksia kansainvälisille yrityksille, mutta toistaiseksi Kuubaan pyrkijöillä riittää myös haasteita.

Kilpajuoksu Kuuban avautuville markkinoille on alkanut. Kansainvälisille yrityksille riittää Kuubassa haasteita ja mahdollisuuksia. Kuva: Roy Eriksson
Kilpajuoksu Kuuban avautuville markkinoille on alkanut. Kansainvälisille yrityksille riittää Kuubassa haasteita ja mahdollisuuksia. Kuva: Roy Eriksson

Monen katseet ovat kohdistuneet Kuubaan ja maan kehitykseen sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Barack Obama ja hänen kuubalaiskollegansa Raúl Castro ilmoittivat joulukuussa 2014 kahdenvälisten suhteiden lähentymisestä.

Tästä alkoi kilpajuoksu Kuuban markkinoille, kun Yhdysvaltain kauppasaarron odotettiin päättyvän lähitulevaisuudessa. Puolentoista vuoden jälkeen on kuitenkin nähtävissä, ettei Kuuban talouden avautuminen tapahdu hetkessä, ja haasteita ulkomaisille yrityksille riittää näiden kolkuttaessa Kuuban markkinoiden ovia.

Uudistuksissa panostetaan talouskasvua hyödyttäviin sektoreihin

Kuuban presidentti Raúl Castro aloitti maan talouden uudistamisen jo vuonna 2011, jolloin Kuuban kommunistisen puolueen puoluekokous hyväksyi uudistusohjelman. Uudistusohjelman tavoitteena oli pienentää maan julkista sektoria antamalla ihmisille mahdollisuus perustaa mikro- tai pienyrityksiä. Uusia yrityksiä onkin syntynyt erityisesti ravintola-alalle. Kuubassa vierailleet turistit ovat ilahtuneet tarjonnan monipuolistumisesta – erityisesti, kun hinta-laatusuhde uusissa ravintoloissa on kohdallaan.

Puolueen uudistuksiin kuului myös mahdollisuus omistusasunnon tai auton ostamiseen, tosin erittäin kalliiseen hintaan. Näiden uudistusten jälkeen viime huhtikuun puoluekokoukselta odotettiin jälleen uusia avauksia, mutta kansainvälisen yleisön pettymykseksi talouspuolella ei tällä kertaa tehty mittavia uudistuksia. Sen sijaan puoluekokous totesi tehostavansa aiempien uudistusten toimeenpanoa.

Koska Kuuba on erittäin riippuvainen turismituloista, on tämän sektorin kehittäminen nostettu fokukseen. Valtion varat ovat rajalliset, joten niitä suunnataan aloille, jotka hyödyttävät talouskasvua. Esimerkiksi hotelleja tullaan rakentamaan valtavasti lisää niin Havannaan kuin muuallekin Kuubaan.

Myöskin maan infrastruktuuria tullaan parantamaan rakentamalla uusia teitä ja kohentamalla vanhoja, uudistamalla Havannan vesi- ja viemäriverkostoa, laajentamalla mobiiliverkkoa sekä rakentamalla uusia lentokenttiä ja kasvattamalla vanhoja. Myös panimotoimintaa on tarkoitus laajentaa, koska nykytuotanto ei riitä kunnolla sammuttamaan kasvavan turistijoukon janoa.

Kuuba herättää kiinnostusta Suomessakin

Ulkoministeriö järjesti maaliskuussa Kuubaan Fact finding–matkan, jolle osallistui myös ilahduttava määrä yrityksiä. Useissa tapaamisissa kuubalaisisännät olivat aidosti kiinnostuneita suomalaisyritysten tarjoamista palveluista ja tuotteista, mutta suureksi hidasteeksi osoittautui kuubalaisten rahoituksen puute. Monelle yritykselle kävi myös selväksi, että Kuuba on erityislaatuinen markkina, jossa valtion keskusjohtoinen järjestelmä on otettava huomioon jo suunnitellessa tälle uudelle markkina-alueelle asettumista.

Toistaiseksi Kuuban yksityinen sektori on vielä kehittymätön, mikä asettaa haasteita paikallisten palveluiden käytön suhteen. Huomionarvoinen seikka on myös työvoiman hankkiminen, mikä Kuubassa tapahtuu viranomaisten kautta.

Suomalaisyrityksille on Kuubassa tarjolla monenlaisia mahdollisuuksia. Kysyttyjä sektoreita ovat esimerkiksi jätehuolto ja jätteen muuttaminen energiaksi, vihreä teknologia kaivosalalla, televiestintä, meteorologia ja biolääketeollisuus. Mahdollisuuksia saattaa avautua myös rakennussektorille insinööripalveluiden muodossa.

Meksikossa toimiva Finpron toimisto voi auttaa suomalaisyrityksiä hankkimaan ensikontaktit Kuubaan, mikäli yritykset kiinnostuvat uusista avauksista. Myös Meksikon Suomen suurlähetystö voi mahdollisuuksien mukaan toimia ovien avaajana. Seuraava tilaisuus tutustua näppärästi Kuuban markkinoihin avautuu 31.10.-4.11.2016, jolloin Kuubassa järjestetään Karibian alueen suurimmat kansainväliset messut.