Argentiinasta löytyy uskoa sähköiseen äänestämiseen

Argentiinan hallitus on presidentti Mauricio Macrin johdolla ryhtynyt viime kuukausien aikana uudistamaan maan äänestystapaa. Tavoitteena on siirtyä sähköiseen äänestämiseen jo kaikissa vuoden 2017 vaaleissa, mukaan lukien niin kansalliset kuin provinssien ja kuntienkin vaalit. Muutoksen toivotaan selkeyttävän äänestämistä sekä lisäävän järjestelmän läpinäkyvyyttä. Tietoturvauhat herättävät kuitenkin huolta.

Sähköinen äänestystapa ja sen käyttöönottomahdollisuudet ovat viime vuosikymmenen aikana puhuttaneet eri puolilla maailmaa. Suomessa äänestämisen uudistaminen ei ole hallituksen asialistan kärjessä, mutta sähköinen äänestäminen on meilläkin ollut kokeilussa.

Argentiinassa vuoden 2015 joulukuussa valtaan astuneen presidentti Mauricio Macrin hallitus on viime kuukausien aikana ryhtynyt voimakkaasti edistämään äänestystavan uudistusta, jonka on määrä toteutua jo ensi vuonna. Tavoitteena on lisätä vaalien läpinäkyvyyttä.

Äänestäminen on perinteisesti ollut Argentiinassa kansalaisen näkökulmasta varsin monimutkaista ja jopa sekavaa. Liittovaltion monitasoisessa hallinnossa vaaleja on vuoden sisällä lukuisia ja ne toteutetaan usein erilaisia äänestystapoja käyttäen. Lisäksi esimerkiksi eri provinssien vaalien ajankohtia ei yleensä ole koordinoitu yhdessä ja niissä on samanaikaisesti valittu edustajia useisiin eri virkoihin, mikä on vaatinut äänestäjältä erityistä tarkkaavaisuutta. Argentiinassa äänestäminen on pakollista 18–70-vuotiaille.

Suuressa maassa niin äänien kuin ehdokkaidenkin määrät ovat suuria, minkä vuoksi perinteisten paperisten äänten antaminen ja laskeminen on usein ollut hidasta, työlästä, epäluotettavaa sekä ympäristöä kuormittavaa. Perinteiseen äänestystapaan kuuluu eri puolueiden vaalilipukkeet, joissa on kunkin puolueen ehdokkaat niihin virkoihin, joita ollaan kyseisellä äänestyskerralla täyttämässä. Äänestäjä on leikellyt vaalilipuista omat ehdokkaansa ja sulkenut valintansa äänestyskuoreen.

Buenos Airesin kaupungissa äänestettiin 25. lokakuuta 2015 presidenttiä ja varapresidenttiä sekä valittiin samalla 12 senaattori tai edustajainhuoneen jäsentä maan kongressiin sekä yksi edustaja Mercosurin parlamenttiin. Kuva: Sara Henttonen
Buenos Airesin kaupungissa äänestettiin 25. lokakuuta 2015 presidenttiä ja varapresidenttiä sekä valittiin samalla 12 senaattoria tai edustajainhuoneen jäsentä maan kongressiin sekä yksi edustaja Mercosurin parlamenttiin. Kuva: Sara Henttonen

Yhdeksi äänestystavan suurimmaksi ongelmaksi on muodostunut se, että itselle epämieluisten puolueiden vaalilippuja on varastettu ja siten evätty kyseisten puolueiden kannattajien mahdollisuus äänestää haluamaansa ehdokasta. Pienemmät puolueet ovat usein jääneet asettelussa epätasa-arvoiseen asemaan, sillä isommilla puolueilla on resursseja painaa enemmän vaalilippuja ja myös jakaa niitä äänestäjien koteihin jo etukäteen. Vaalilipun muodon on myös katsottu johtavan siihen, että osa äänestäjistä ei ole nähnyt vaivaa leikellä lipuista eri ehdokkaita, vaan on yksinkertaisesti valinnut kuoreensa yhden puolueen kaikki ehdokkaat.

Macrin hallituksen ajama uusi sähköinen äänestystapa oli käytössä jo Saltan provinssin vaaleissa vuonna 2013 sekä Buenos Airesin kaupungin vaaleissa vuonna 2015. Lisäksi se on ollut käytössä muissa pienemmissä paikallisvaaleissa. Córdoban provinssissa Villa General Belgranon kunnassa keväällä järjestetyssä kansanäänestyksessä, jossa päätettiin paikkakunnalla vuosittain järjestettävän Oktoberfest-juhlan sijainnista.

Olin Córdoban provinssin oikeusasiamiehen toimiston mukana Villa General Belgranossa äänestyspaikalla tarkkailemassa uusien äänestyslaitteiden toimivuutta sekä kansalaisten reaktioita. Valtaosa haastatelluista piti järjestelmää nopeana, kätevänä ja ympäristöystävällisenä verrattuna paperiseen äänestämiseen.

Käytännössä ehdokkaan valinta tapahtuu äänestyspaikalla erityisvalmisteisella näyttöpäätteellä, joka tulostaa äänestäjälle lopuksi paperisen äänestyslipukkeen. Päätteet eivät tallenna äänestystietoja eivätkä ne ole missään vaiheessa yhteydessä internetiin.

Vaalitulosten laskentaa Argentiinan uuden sähköisen äänestystavan avulla. Kuva: Maarit Malkamäki
Vaalitulosten laskentaa Argentiinan uuden sähköisen äänestystavan avulla. Kuva: Maarit Malkamäki

Paikallisen teknologiaosaamisen riittävyys järjestelmän turvallisuuden takaamiseksi on herättänyt epäilyksiä, sillä tietomurrot, palvelunestohyökkäykset sekä muut tekniset viat ovat keskeisiä sähköisen äänestämisen uhkia. Lisäksi uudistusta on ajettu läpi joidenkin mielestä turhan nopeassa tahdissa ja osa kansalaisista toivoisi enemmän aikaa perehtyä uuteen järjestelmään. Myös mahdollisuutta vallan siirtymisestä liiaksi yksityisten yritysten käsiin on pohdittu, sillä äänestyspäätteiden toiminta ja käyttö on yksityisistä osaajista riippuvaista. Nämä kaikki ovat keskeisiä seikkoja, joiden kehittymistä on uudistuksen edetessä mielenkiintoista seurata.

Teksti: Maarit Malkamäki

Olen valtio-opin kandidaatti ja opiskelen Tampereen yliopiston Peace, Mediation and Conflict Research -maisteriohjelmassa. Kesän vietän harjoittelijana Suomen Buenos Airesin suurlähetystössä. Argentiinassa viettämieni kuukausien aikana olen jo ehtinyt ihastua maan henkeäsalpaavan kauniisiin maisemiin sekä hämmästellä paikallisten puheliaisuutta.