Kohti tasa-arvoisempaa Argentiinaa!

Sin igualidad no hay justicia, ilman tasa-arvoa ei ole oikeudenmukaisuutta, toteaa seinämaalaus, jossa nainen kannattelee vaakaa – oikeuden symbolia rosoisen Caballiton kaupunginosan seinällä. Lauseeseen kiteytyy ytimekkäästi naisten oikeuksien nykytila Argentiinassa.

Sin Igualdad no hay justicia. Buenos Airesin katujen värikkäät seinämaalaukset vaativat tasa-arvoa naisille
Sin Igualdad no hay justicia. Buenos Airesin katujen värikkäät seinämaalaukset vaativat tasa-arvoa naisille.Kuva: Daniel Gutman

Argentiinassa on alettu puuttua entistä voimakkaammin naisten oikeuksiin liittyviin kipukohtiin ja vaatimaan näkyvämmin tasa-arvoisia oikeuksia naisille. Tästä huolimatta Argentiinassa yli 300 naista joutuu vuosittain murhatuksi sukupuolensa takia. Ilmiöstä käytetään nimeä femicidio eli naismurha. Murhien lisäksi raiskaukset ja muut väkivallanteot toimivat edelleen vallankäytön välineenä ja vahvistavat yliotetta suhteessa naisiin. Aikaisemmin maton alle lakaistuista tapauksista on kuitenkin alettu puhua avoimemmin ja median uutisointi aiheesta on entistä näkyvämpää.

Myös Suomen mediassa on huomioitu Argentiinassa meneillään oleva kamppailu naisten oikeudesta aborttiin ja aborttilakialoitteen kaatuminen maan senaatissa eli kongressin ylähuoneessa viime vuonna. Tämä ei kuitenkaan jättänyt aborttia ja naisten tasa-arvoisia oikeuksia vaativia liikkeitä toimettomiksi. Aborttikysymyksen ympärille on syntynyt kansanliike, joka vaatii kovaäänisesti aborttioikeutta.

Abortti ja väkivalta eivät ole suinkaan ainoita naisten oikeuksiin liittyviä teemoja Argentiinassa. Tasa-arvojärjestöt ovat nostaneet keskusteluun myös joustavan perhepolitiikan sekä naisten osaamisen ja koulutustason kehittämisen.

Suomi ja Helsingin apulaispormestari tasa-arvon asialla

Suomen suurlähetystö on tukenut argentiinalaisten naisrauhanvälittäjien koulutusohjelmaa ja ollut aktiivisesti mukana monissa sukupuolten tasa-arvoa edistävissä tapahtumissa.

Tästä oivana esimerkkinä on kasvatuksen ja koulutuksen alasta vastaavan Helsingin apulaiskaupunginjohtajan Pia Pakarisen vierailu Buenos Airesissa elokuussa. Pakarinen oli yksi pääpuhujista naisten roolia työelämässä ja johtotehtävissä käsittelevässä seminaarissa.

Apuslaiskaupunginjohtaja Pia Pakarinen puhujakorokkeella naisten oikeuksia käsittelevässä seminaarissa Buenos Airesissa 08/2019.
Apuslaiskaupunginjohtaja Pia Pakarinen puhujakorokkeella naisten oikeuksia käsittelevässä seminaarissa Buenos Airesissa 08/2019.
Kuva: Rasmus Salminen

Pakarinen kertoi suurten aplodien siivittämänä omasta urapolustaan johtotehtäviin ja naisten oikeuksien eteenpäin viemisestä Suomessa. Vaikka Suomi on naisten oikeuksien mallimaa; se ei tarkoita, että omalta tontiltamme ei löytyisi tasa-arvon kompastuskiviä tai parannusta ja kehittämistä vaativia kohteita. Aina on varaa parantaa!

Naisten oikeuksilla nimekäs tukija Buenos Airesissa

Buenos Airesissa kysymys naisten oikeuksista on nostettu suurennuslasin alle. Kaupunginhallinto aina kaupunginjohtajaa myöten on lähtenyt aktiivisella otteella muuttamaan vallitsevia ennakkoluuloja ja parantamaan naisten oikeuksia niin työmarkkinoilla kuin yksityiselämässä. Kaupunginjohtaja Horacio Larretta esiintyi naisten työllistymistä kaupungeissa käsittelevässä konferenssissa Buenos Airesissa: El progreso de las mujeres en las ciudades: Dialogo Internacional para la Igualdad de Genero en el Mercado de Trabajo.

Konferenssin puheenvuoroissa naisten työllisyysasteen nostoon tarjottiin keinoiksi esimerkiksi joustavampaa perhepolitiikkaa, joka tukee naisten raskaudenjälkeistä työelämään siirtymistä ja ehkäisee Argentiinassa yleistä kotiäitiyttä. Työ- ja perhe-elämän yhdistämisen tulee olla mahdollista naisille.

Kaupunginjohtajan viesti oli selkeä: Sukupuolten välisen tasa-arvon kanssa on haasteita ja niihin tulee puuttua. Larretta peräänkuulutti erityisesti naisten työllistymisen tukemista myös miesvaltaisille aloille. Sukupuolen ei tule olla rajoite ammattia valittaessa. Konferenssissa esiin nousi myös Suomen ylpeydenaihe ja vientivaltti, koulutus. Naisten koulutustason ja osaamisen kehittämisen todettiin olevan avainasemassa tavoiteltaessa sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Matkan suunta on oikea: Kohti tasa-arvoisempaa Argentiinaa! Tällä tiellä Suomi on Argentiinalle mitä mainioin yhteistyökumppani. Ilman tasa-arvoa ei ole oikeudenmukaisuutta.

Tasa-arvokonferenssin iloinen suomalainen osallistujajoukko. Kuvassa vasemmalta oikealle: Pirre Seppänen, Rasmus Salminen, Pia Pakarinen ja Marjo Kyllönen.  Kuva: Rasmus Salminen

Rasmus Salminen

Rasmus on kansainvälinen maailmanmatkaaja ja gradua vaille valmis FM. Työkokemusta ennen Buenos Airesia Rasmuksella on niin Tel Avivista kuin Madridista ja virkamiestehtävistä julkihallinnon suunnittelutehtävistä Helsingistä.