Puolustamalla LHBTI-ihmisiä puolustamme kaikkien tasa-arvoista ihmisarvoa

Pitkään jatkunut positiivinen kehitys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksissa on ottanut takapakkia vihapuheen ja fobian lisäännyttyä selvästi osassa Euroopan maita. Ongelmat näkyvät jo Euroopan neuvoston päätöksenteossa siitä huolimatta, että se on Euroopan johtava ihmisoikeusjärjestö. Suunta on saatava kääntymään nopeasti.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva vihapuhe ja fobia ovat selkeässä nousussa Euroopassa. Esimerkiksi Puolassa viimeisen kolmen vuoden aikana kymmenet paikallis- ja alueviranomaiset ovat julistaneet alueensa LHBTI-vapaiksi vyöhykkeiksi. Toukokuusta 2020 alkaen Unkarin lainsäädäntöön on tehty peräti kolme muutosta, jotka kaikki rajoittavat merkittävästi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

Vihapuheen ja fobian lisääntyminen on kääntänyt vuosikymmeniä jatkuneen positiivisen kehityksen suunnan, jossa Euroopan neuvostolla on ollut merkittävä rooli sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantumisessa. Kehitys on ollut nopeaa. Vasta vuonna 1981 Suomen lääkintöhallitus poisti homoseksuaalisuuden sairausluokituksesta ja homoseksuaalien syrjintäkielto astui voimaan vuonna 1995. Suomi liittyi Euroopan ihmisoikeussopimukseen vuonna 1989.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli jo vuonna 1981 ensimmäinen kansainvälinen tuomioistuin joka tulkinnassaan totesi, että seksuaalisen suuntautumisen kriminalisoivat lait loukkaavat ihmisoikeuksia, tässä tapauksessa oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen. Sen uraauurtava tuomio johti homoseksuaalisuuden dekriminalisoimiseen Pohjois-Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja yleisesti Euroopassa. Hollanti hyväksyi maailman ensimmäisenä maana samaa sukupuolta olevien avioliiton vuonna 2001 ja sen jälkeen 18 Euroopan valtiota on seurannut perässä, Suomi vuonna 2017.

Nyt tilanne on kuitenkin toinen ja tämän päivän vastahakoisuuden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien parantamiseen voi nähdä useissa Euroopan neuvoston jäsenmaissa. Useissa tapauksissa LHBTI-ihmisiä koskevat asiakohdat ovat vaikeasti joidenkin maiden hyväksyttävissä ja herättävät jatkuvasti keskustelua ja jopa joidenkin EU-maiden hallitukset suhtautuvat hyvin kielteisesti LHBTI-ihmisten oikeuksien kehittämiseen.

Vastahakoisuuden taustalla on laajempi liike, josta voi lukea lisää esimerkiksi ulkoministeriön rahoittamassa selvityksessä kansainvälisistä anti-gender -liikkeistä ja niiden vastustamisesta.

Credit: Margaux Bellott, Unsplash

Euroopan neuvosto puolustaa LHBTI-oikeuksia

Euroopan neuvosto kuitenkin pyrkii jatkuvasti tekemään töitä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan vihapuheen kitkemiseksi. Muun muassa ihmisoikeusvaltuutettu, sihteeristö ja erityisesti sen SOGI-yksikkö edistävät LHBTI-ihmisten oikeuksia. Lisäksi parlamentaarisen yleiskokouksen talvi-istunnossa esitellyssä raportissa ”LHBTI-ihmisiä kohtaan kasvavan vihan torjuminen Euroopassa” esiteltiin tilannetta jäsenmaissa ja annettiin keinoja vihapuheen kitkemiseen.

Raportin mukaan Euroopassa nykyään koettu kasvava viha LHBTI-ihmisiä kohtaan on seurausta jatkuvista ja usein hyvin organisoiduista hyökkäyksistä heidän ihmisoikeuksiaan vastaan. Nämä hyökkäykset luonnehtivat LHBTI-ihmisten tasa-arvon puolesta käytävää taistelua tarkoituksellisesti väärin niin kutsutuksi ”sukupuoli-ideologiaksi” ja pyrkivät tukahduttamaan kaikkien niiden identiteetit, jotka haastavat sukupuoleen perustuvia sosiaalisia rakenteita. Erityisen huolestuttavaa on se, että merkittävä osa LHBTI-ihmisiin kohdistuvasta vihapuheesta, herjauksesta ja laajamittaisista hyökkäyksistä heidän ihmisoikeuksiaan kohtaan on peräisin poliittisilta johtohahmoilta.

Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden hallituksien ja parlamenttien tulee puuttua vihapuheeseen ja syrjintään välittömästi. Raportin mukaan tärkeää on, että LHBTI-ihmisten oikeudet tulee valtavirtaistaa sekä lainsäädännössä että politiikassa ja työskennellä sen puolesta, että kaikilla olisi samat oikeudet seksuaali- ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta.

Euroopan neuvoston tärkein seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintää torjuva työkalu on ministerikomitean Suositus CM/Rec (2010)5 toimista seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi. Valitettavasti yhtä kattavan suosituksen laatiminen ei tänä päivänä todennäköisesti olisi mahdollista, mutta valmisteilla on vihapuheen vastainen suositus, joka kattaa myös LHBTI-ihmisiin kohdistuvan vihapuheen.

On huolestuttavaa seurata, mihin suuntaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ja heihin kohdistuva käytös on suuntaamassa osassa Euroopan maita. Edes 2020-luvulla ihmiset eivät näytä olevan kaikkien silmissä samanarvoisia, vaan jotkut haluavat määritellä henkilön arvon tämän seksuaali- tai sukupuoli-identiteetin perusteella. Euroopan neuvosto on Euroopan johtava ihmisoikeuksia ajava organisaatio, eivätkä edes sen jäsenmaat pääse yhteisymmärrykseen siitä, mikä on oikein ja arvokasta.

Euroopan ihmisoikeusvaltuutettu totesi lausunnossaan: ”Puolustamalla LHBTI-ihmisiä puolustamme kaikkien tasa-arvoista ihmisarvoa ja suojelemme yhteiskuntiemme hyvinvointia.” Viimeistenkin jäsenvaltioiden olisi jo tullut aika muistaa se.

 

Kirjoittaja:

Anni Spoof, korkeakouluharjoittelija Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan neuvostossa