Euroopan neuvosto paljon vartijana kuolemanrangaistuksen poistamisessa

Kuolemanrangaistuksen poistaminen on Euroopan neuvoston tärkeimpiä saavutuksia. Järjestö on jo yli 30 vuotta tuloksellisesti taistellut rangaistuksen kieltämisestä Euroopassa ja pyrkii luomaan siitä yleismaailmallisen arvon. Rangaistuksen poisto on ehto jäsenyydelle.

Kuolemanrangaistuksen katsotaan olevan erityisen julma rangaistus, joka loukkaa ihmisoikeuksia, erityisesti oikeutta elämään. Se ei myöskään estä rikollisuutta muita rangaistuksia tehokkaammin.

Kuolemanrangaistus ei ole ollut käytössä missään jäsenvaltiossa vuoden 1997 jälkeen. Virstanpylväs saavutettiin, kun Euroopan neuvosto hyväksyi vuonna 1982 Euroopan ihmisoikeussopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan, joka oli ensimmäisen oikeudellisesti sitova asiakirja kuolemanrangaistuksen poistamisesta rauhan aikana. Kaikki Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ovat ratifioineet lisäpöytäkirjan.

Kolmastoista lisäpöytäkirja kuolemanrangaistuksen poistamisesta kaikissa olosuhteissa tuli voimaan vuonna 2003. Lisäpöytäkirjan ovat sittemmin ratifioineet kaikki Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, Armeniaa ja Azerbaidzhania lukuun ottamatta. Armenia on allekirjoittanut pöytäkirjan, mutta ei ratifioinut sitä.

Ministerikomitea on vuodesta 2001 lähtien käynyt puolivuosittaisen näkemystenvaihdon kuolemanrangaistuksen poistamisesta kaikissa jäsenvaltioissa. Maaliskuussa 2021 ministerikomitea hyväksyi suosituksen kuolemanrangaistukseen ja kidutukseen käytettävien tuotteiden myyntikiellosta. Tämä on tärkeä lisä Euroopan neuvoston työhön kuolemanrangaistuksen poistamisesta.

Kuolemantuomion poistaminen – yleismaailmallinen arvo?

Kuolemanrangaistuksen poistaminen on kiinni ennen kaikkea poliittisesta tahdosta. Valtioiden määrä, jotka edelleen toimeenpanevat kuolemanrangaistusta on jatkuvasti laskenut. Maailmanlaajuisesta positiivisesta kehityksestä huolimatta teloituksia suoritetaan myös Euroopan neuvoston naapurimaissa ja sen tarkkailijavaltioissa. Amnesty International kuitenkin raportoi, että vuonna 2021 teloitusten määrä kasvoi maailmanlaajuisesti johtuen oikeusprosessien viivästymisistä koronapandemian aikaan.

Valko-Venäjä on Euroopan ainoa maa, jossa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä. Euroopan neuvosto on pyrkinyt tukemaan Valko-Venäjän viranomaisia kuolemanrangaistuksen poistamiseen liittyvässä työssä. Valko-Venäjän parlamentti jopa perusti työryhmän rangaistuksen poistamisesta. Valitettavasti konkreettisiin toimiin ei ryhdytty ja vuonna 2021 Valko-Venäjä teloitti kaksi henkilöä, Viktor Skrundikin ja Viktor Pavlovin. Maan kuolemaantuomittujen jonossa on jäljellä yksi henkilö, Viktor Sergel. Euroopan neuvosto on toistuvasti pyytänyt Valko-Venäjää lopettamaan teloitukset ja käyttämään vaihtoehtoisia rangaistuksia.

Venäjä on erotettu Euroopan neuvostosta Ukrainan hyökkäyksen takia. Maan vielä ollessa jäsen, se allekirjoitti mutta ei ratifioinut yleissopimuksen kuudetta lisäpöytäkirjaa. Vuonna 1996 Venäjä otti käyttöön kuolemanrangaistuksen kieltävän moratorion, jossa perustuslakituomioistuin kielsi rangaistuksen käytön. Moratorio otettiin käyttöön, kun maa samana vuonna liittyi Euroopan neuvostoon ja allekirjoitti Euroopan ihmisoikeussopimuksen. Moratorion myötä tuomioistuimet eivät voi käyttää rangaistusta, koska se on tosiasiassa suljettu rikosoikeudellisten seuraamusten järjestelmän ulkopuolelle.

Venäjän perustuslakituomioistuimen päätöksen myötä moratoriota jatkettiin 1.1.2010 lähtien määrittämättömäksi ajaksi, kunnes kuolemanrangaistus on poistettu lainsäädännöstä, viitaten kansainvälisiin sopimuksiin sekä yleiseen kehityssuuntaan maailmassa. Euroopan neuvostosta erottamisen myötä Venäjä lakkaa olemasta Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuoli 16.9.2022 alkaen.

Venäjän entisen presidentin ja pääministerin Dmitri Medvedevin viimeaikaiset puheet kuolemantuomion palauttamisesta Venäjälle ovat olleet erityisen huolestuttavia. Hän vihjaili, että kuolemantuomio voitaisiin palauttaa Venäjälle, koska sille ei enää ole oikeudellisia esteistä. Venäjä ei ole Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimuksen toisen valinnaisen pöytäkirjan osapuoli. Sopimus on Yhdistyneiden kansakuntien alainen, jossa jäsenvaltiot sitoutuvat poistamaan kuolemanrangaistuksen käytön lainkäyttöalueillaan.  Kuolemanrangaistuksen palauttaminen olisi erittäin huolestuttava kehityssuunta ihmisoikeuksien suojelulle.

Kuolemanrangaistus Euroopan neuvoston tarkkailijavaltioissa

Japani ja Yhdysvallat, kaksi Euroopan neuvoston tarkkailijavaltiota, toimeenpanevat edelleen teloituksia. Yhdysvaltojen osavaltioista 27 on edelleen käytössä kuolemanrangaistus. Langetettujen tuomioiden määrä on kuitenkin laskussa. 23 osavaltiota ovat kieltäneet rangaistuksen käytön, lisäksi kolmessa osavaltiossa on käytössä kuolemantuomion kieltävä moratorio. Myös liittovaltiotasolla otettiin heinäkuussa 2021 käyttöön rangaistuksen kieltävä moratorio. Presidentti Biden on ilmaissut aikeensa poistaa rangaistuksen käyttö kokonaan liittovaltiotasolta. Nämä ovat lupaavia merkkejä toivotusta kuolemanrangaistuksen täydellisestä poistamisesta Yhdysvalloissa.

Japanissa kuolemantuomiota tuetaan vahvasti, eikä rangaistuksen poistamisesta näy merkkejä. Euroopan neuvosto on toistanut voimakkaan vetoomuksensa kuolemanrangaistusta käyttäville valtioille lopettamaan teloitukset ja soveltamaan rikoslainsäädännössä olevia vaihtoehtoisia rangaistuksia.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen on useassa tapauksessaan linjannut, että henkilöitä joita uhkaa kuolemantuomio luovutuksesta toiseen maahan, ei voida luovuttaa. Tapauksessa Soering v Iso-Britannia tuomioistuin linjasi, että murhasta syytettyä henkilöä ei voida luovuttaa Yhdysvaltoihin, missä häntä uhkaisi kuolemantuomio. Tuomioistuimen mukaan tämä rikkoisi kidutuskieltoa, koska tuomitut voivat joutua odottamaan rangaistuksen täytäntöönpanoa pitkiä ajanjaksoja usein huonoissa olosuhteissa.

Eurooppalaista kuolemanrangaistuksen vastaista päivää vietetään joka vuosi 10. lokakuuta.

 

Kirjoittaja: Jannica Grönholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähteet:

Amnesty: Kuoleman­tuomioiden ja teloitusten määrä kasvoi viime vuonna. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008838072.html?share=25989cc495813911376fbb62d762c096

Death Penalty 2021: Facts and Figures. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/death-penalty-2021-facts-and-figures/

Comparative study on the implementation of the ECHR at the national level. https://rm.coe.int/16806fbc14

Death Penalty. Council of Europe. https://rm.coe.int/168008b914

Euroopan neuvosto. Saavutukset. https://www.coe.int/fi/web/about-us/achievements

European and World Day against the Death Penalty, 10 October 2021: Joint statement by the High Representative on behalf of the European Union and the Secretary-General on behalf of the Council of Europe. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/08/european-and-world-day-against-the-death-penalty-joint-statement-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-and-the-secretary-general-on-behalf-of-the-council-of-europe/

The ECHR and the death penalty. https://www.coe.int/en/web/portal/death-penalty

Venäjä pidentää kuolemantuomiokieltoa. Yle uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-5920868

Kiinalaismiehelle hirttotuomio Japanissa – kuolemantuomiolla japanilaisten vahva tuki. https://yle.fi/uutiset/3-11134713

EU statement on Death penalty https://www.eeas.europa.eu/delegations/council-europe/eu-statement-death-penalty-3_en?s=51