Avatar photo

ENEn harjoittelijat

Harjoittelijat Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan neuvostossa kirjoittavat myös blogiin - kukin vuorollaan.

Tältä kirjoittajalta