PAFF, PUFF vai PIF? Yksi näistä auttaa yrityksiä kehittyvien maiden markkinoilla

Erikoisesta nimestään huolimatta PIF edistää vientiä ja kehityspoliittisia tavoitteita. Se tarjoaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuden päästä kehittyvien maiden markkinoille kehitysyhteistyörahoituksen siivin.

Kaksi miestä seisoo pellon reunalla, toisella on papereita käsissään. Taustalla seisoo nainen pitkässä mekossa, maski kasvoilla.
Vietnamilaiset viranomaiset tarkastelevat tulevan jätevesipumppaamon paikkaa. Kuva: Matti Tervo/UM

PIF (Public Sector Investment Facility) eli suomeksi investointituki kehitysmaille on vuonna 2012 lopetetun korkotuen seuraaja. Tukea haetaan kerran vuodessa järjestettävillä hakukierroksilla. Seuraava kierros päättyy maaliskuun 2022 alussa.

PIFissä Suomeen rekisteröity yritys ja kehitysmaan julkinen sektori, vaikkapa kaupungin X vesilaitos, kehittävät hankekonseptin, joka edistää kestävää kehitystä. Hankkeen koko voi vaihdella 10‒30 miljoonan euron välillä.

Ulkoministeriö arvioi hankekonseptin muun muassa Suomen ja kohdemaan kehityspoliittisten tavoitteiden, kohdemaan julkisen toimijan ja vientiyrityksen kapasiteetin sekä hankkeen ympäristö- ja ihmisoikeusriskien kannalta.

Lisäksi ministeriö arvioi hankkeen tuottamaa suomalaista lisäarvoa, eli avaako hanke vientimahdollisuuksia muillekin suomalaisille yrityksille. Hankkeen tulee olla kohdemaalle kansantaloudellisesti kannattava, mutta sellainen, että sitä ei voitaisi toteuttaa ilman PIF-rahoitusta.

Monta hyvää yhdellä iskulla

PIF yhdistää korottoman lainan ja lahja-avun, edistää vientiä ja kehityspoliittisia tavoitteita sekä tuo yhteen suomalaiset yritykset ja kehitysmaan julkisen sektorin. Kehitysmaan julkiselle sektorille koroton laina yhdistettynä lahjarahaan on edullinen tapa saada suomalaista teknologiaa ja osaamista.

Näin monen hyvän asian yhdistäminen ja edistäminen edellyttävät sujuvaa yhteistyötä suomalaisen yrityksen, kohdemaan julkisen sektorin, Suomen ulkoministeriön, ETA-alueelle rekisteröidyn pankin ja Finnveran välillä. Kaikkien tavoitteena on toimiva ja tuloksellinen hanke, mutta erilaisten toimintatapojen ja -kulttuurien yhdistäminen voi ajoittain olla haastavaa.

Yhteistyön lisäksi tarvitaan myös aikaa: PIF-hankkeen valmistelu konseptin kehittelystä aina kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin allekirjoittamaan rahoituspäätökseen voi kestää kolmekin vuotta. Kärsivällisyyttä ja niin rahallisia kuin henkilöresursseja vaaditaan sekä hanketta edistävältä yritykseltä että kohdemaan yhteistyökumppanilta.

Yrityksille on tarjolla monenlaista tukea

Niille yrityksille, joiden hankekonseptit hyväksytään jatkoon, tarjotaan tukea ja koulutusta hankevalmistelun eri vaiheissa. Yritykset voivat saada konsulttiapua esimerkiksi liittyen ympäristö- ja ihmisoikeusarviointeihin. Näin pyritään varmistamaan, että hankkeet täyttävät kehityspoliittiset vaatimukset ja vastaavat kohdemaan kestävän kehityksen tarpeisiin.

Rahallista tukea hankekehitysvaiheeseen voi piakkoin hakea myös Finnpartnershipistä. Voit lukea lisää uudesta tuesta Finnpartnershipin verkkosivuilta ja uutiskirjeestä joulukuussa.

Lisätietoa ulkoministeriön sivulla: Investointituki kehitysmaille.