Suomi lunasti Pariisin ilmastosopimuksen lupauksen

Joulukuussa polkaistiin rytinällä käyntiin Suomen ja kansainvälisen rahoitusyhtiö IFC:n yhteinen sijoitusmuotoinen ilmasto-ohjelma. Kyseessä on Suomen merkittävin kansainväliseen ilmastotyöhön kohdennettu rahoitus.

Ohjelma voi avata uusia mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille, joista monilla on vahvaa ilmasto-osaamista ja asiantuntemusta rahaston painottamilta sektoreilta.

Suomi kanavoi kaikkiaan 114 miljoonaa euroa ilmastorahastoon, jonka kesto on 25 vuotta. Varat sijoitetaan ilmastohankkeisiin kehitysmaissa viiden seuraavan vuoden kuluessa. Määräraha on Sipilän hallituksen uutena kehitysrahoitus-instrumenttina tuoma kehityspoliittinen finanssisijoitus.

Sijoituksella Suomi lunastaa Pariisin ilmastokokouksessa tekemänsä lupauksen käyttää merkittävä osa kehityspoliittisista finanssisijoituksistaan ilmastotoimiin. Samalla luodaan ilmastonmuutokseen liittyvien ratkaisujen markkinoita maihin, joissa sijoitustoimintaa ei tapahdu tai se on hyvin vaikeaa haasteellisen toimintaympäristön ja markkinoiden kehittymättömyyden takia.

Suomen rahoituksen rinnalla Maailmanpankkiryhmään kuuluva IFC sijoittaa kaikkiin hankkeisiin lisäksi omaa pääomaansa. Tavoitteena on houkutella mukaan myös merkittävä määrä muita yksityisiä ja julkisia pääomia.

 

Kuva: Markku Nurmi

Uusiutuvaa energiaa kehitysmaihin

Ilmasto-ohjelman varoja sijoitetaan rahaston kautta ainoastaan kehitysmaissa. Ilmastovaikutusten lisäksi rahoitus tähtää kehitysvaikutuksiin, kuten työpaikkojen ja verotulojen lisääntymiseen ja sitä kautta köyhyyden vähentämiseen. Ensisijaisesti kohteena ovat vähiten kehittyneet maat, muut alemman tulotason maat ja alemman keskitulotason maat (kts. OECD/DAC listaus).

IFC tekee investointipäätökset itsenäisesti ulkoministeriön kanssa määriteltyjen ehtojen mukaisesti ja raportoi ministeriölle vuosittain ohjelman kehitysvaikutuksista.

 

Kuva: Hanna Öunap

Keskustelua ilmastosta ja rahoituksesta

Joulukuun kahden päivän rahasto-roadshown aikana järjestettiin iso sidosryhmäseminaari, paneelikeskustelu ilmastorahoituksesta sekä kaksi yritysseminaaria Helsingissä ja Vaasassa yhdessä Business Finland (entinen Finpro) kanssa. Tapahtumia kunnioitti läsnäolollaan myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mykkänen sekä IFC:n varapääjohtaja, Nena Stoiljkovic.

Ilmastopaneeliin osallistui myös IFC:n varapääjohtaja Nena Stoiljkovic, toinen oikealta. Kuva: Niina Kataja.

Uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

Yhteistyö maailman suurimman yksityisen sektorin kehitysrahoittaja IFC:n kanssa voi avata uusia mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille, joista monilla on vahvaa ilmasto-osaamista ja asiantuntemusta rahaston painottamilta sektoreilta. Suomalaisten yritysten osallistuminen ei kuitenkaan ole vaatimus hankkeiden rahoitukselle eli kyseessä ei ole sidottu tukimuoto.

Kaiken kaikkiaan kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten hankinnat muodostavat jopa yli 150 miljardin dollarin ”globaalit kehitysrahoitus-markkinat”. Mikäli nämä markkinat kiinnostavat, on kannatettavaa tutustua esim. tähän hankintaoppaaseen, joka on laadittu suomalaisia yrityksiä varten.

IFC-ilmasto-ohjelmaa hallinnoidaan UM:ssä kehityspoliittisella osastolla

Lisätietoa ohjelmasta löytyy um.fi verkkosivuilta: Suomi–IFC-ilmastorahasto ja IFC verkkosivut.

 14.12. yritysseminaarin kalvot löydät Business Finland verkkosivuilta > menneet tapahtumat > Launch of Finland-IFC Blended Finance for Climate Program