Suomi on mukana tukemassa Ukrainan koulu-uudistusta

Aloitin työskentelyni Suomen Ukrainan suurlähetystössä elokuussa 2018. Sen jälkeen aika on kulunutkin kuin siivillä. Niin paljon uutta opittavaa on ollut. Ukraina on uskomattoman moni-ilmeinen maa ja tulevien vuosien aikana varmasti monia uusia puolia nousee yhä uudelleen esiin.

Ukrainassa käynnissä olevien uudistusten kirjo on suuri. Yksi niistä on Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön koordinoima hanke ”The New Ukrainian School”, joka uudistaa Ukrainan perusopetuksen 2020-luvulle. Monet ukrainalaiset kokevat, että koulujärjestelmä maassa on vielä hyvin vanhanaikainen, ja siksi uudistukselle on vahva tuki myös suuren yleisön keskuudessa.

The New Ukrainian School” –hanketta on jo kokeiltu monessa koulussa eri puolella Ukrainaa. Oppilaat ovat olleet innostuneita uusista oppimis- ja opetusmenetelmistä. Kuva: Jukka Tulivuori.

Suomi on aloittanut opetusalan yhteistyön laajalla rintamalla tukien Ukrainan koulutusjärjestelmän uudistamista. Ukrainan hallitus esitti toiveen yhteistyöstä, sillä Suomen osaaminen koulutuskysymyksissä on laajasti arvostettua.

Perusopetus 2020-luvulle

Suomen tukemana uudistetaan Ukrainan perusopetusta 2020-luvulle kehittämällä esimerkiksi pedagogiikkaa, opetussuunnitelmia, oppimisympäristöjä, oppimateriaaleja ja opettajankoulutusta. Suomella onkin osaamista omien, viimeaikaisten uudistustensa takia näillä kaikilla osa-alueilla.

Suomi tukee hanketta yhteensä kuudella miljoonalla eurolla ja hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa suomalainen konsulttiyhtiö FCG International. Mukana toteutuksessa on myös Helsingin yliopisto. Hanke rahoitetaan Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista. Vuosina 2018 – 2022 toteutettavan hankkeen tavoitteena on Ukrainan opetusjärjestelmän laadun kehittäminen sekä suuren yleisön tietoisuuden lisääminen Ukrainan uudistuvasta perusopetuksesta.

Kuva: Jukka Tulivuori.

Lisäksi Euroopan unioni on antanut Suomelle lisärahoitusta kaksi miljoonaa euroa, jolla tuetaan ukraina toisena kielenä -opetuksen kehittämistä. Tämä hankkeen osa-alue toimii erityisesti Länsi-Ukrainassa, jossa on paljon romaniaa tai unkaria äidinkielenään puhuvaa väestöä. On hyvä, että myös heille tarjotaan tasavertaisia mahdollisuuksia opiskeluun ukrainan kielellä.

Jatkossa voitte seurata noin kerran kuukaudessa blogistani, miten hankkeemme Ukrainassa etenee. Toivon, että jäätte innolla kuulolle!

 

 

 

Leave a Reply