Suomi vihertää Sambian työpaikkoja

Yksityissektori on vahvasti mukana, kun Suomi ja Sambia rakentavat tulevia suhteitaan. Viime viikolla pohdimme yhdessä yritysten kanssa mitä kaikkea kestävä kehitys maidemme väliselle liiketoiminnalle tarjoaa.

Lusakan suurlähetystö järjesti yhdessä Kansainvälisen työjärjestön ILOn kanssa kolmipäiväisen foorumin Sambian Livingstonessa. Päätavoite oli tutustuttaa toimijat siihen, miten luodaan ”vihreitä” eli kestäviä ja työoloiltaan säällisiä työpaikkoja. Tapahtumaan osallistui myös kattava joukko suomalaisia yrityksiä työministeri Jari Lindströmin johdolla. Mukana oli lähes 150 toimijaa yli 30:stä eri maasta, etupäässä Afrikasta.

Työministeri Jari Lindström keskusteli kollegansa Sambian työ- ja sosiaalipalvelujen ministeri Joyce Nonde Namukokon kanssa Livingstonessa.

Foorumin tärkein anti oli osallistujien yhteinen harjoitus tulevaisuudesta. Katselmuksessa käytettiin metodina tulevaisuudentutkimuksesta lainattuja menetelmiä. Osallistujat useasta eri maasta jaettiin satunnaisiin ryhmiin, joissa pohdittiin Afrikan, oman alueen tai maan tulevaisuuden trendejä ja muutoksia. Näistä johdettiin muutosta ajavat voimat sekä muutokset yhteiskunnassa, teknologiassa, politiikassa ja taloudellisissa olosuhteissa.

Aluksi tulevaisuus nähtiin monessa eri valossa sekä negatiivisena että positiivisena. Vähitellen osallistujien mielipiteet muuttuivat yhä myönteisemmiksi. Tapahtuman lopuksi oltiin sitä mieltä, että kestävä kehitys tarjoaa Sambian kaltaiselle maalle enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.  Monen eri maan osallistujat jakoivat esimerkkejä  omista onnistuneista ratkaisuistaan.  Mentiin jopa niin pitkälle, että arveltiin ja toivottiin, että tulevaisuudessa kaikki työpaikat ovat vihreitä – lähtökohtaisesti reiluja, säällisiä ja ekologisesti kestäviä.

Livingstonen foorumi oli eräänlainen loppuhuipennus Suomen tukemalle ”Green Jobs” -ohjelmalle, jota ILO toteuttaa UNCTADin (United Nations Conference on Trade and Development) ja ITC:n (International Trade Centre) kanssa. Ohjelma on tähän mennessä luonut 3300 vihreää työpaikkaa Sambiaan, lähinnä rakennussektorille.

Suomen hyvä maine kantaa

Suomalaisyritykset solmivat tapahtumassa kontakteja kiitettävästi. Lukuisia käyntikortteja jaettiin, mahdollisia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita tavattiin. Valtionjohdon kanssa keskusteltiin tulevaisuuden näkymistä sekä lainsäädännön tarjoamista mahdollisuuksista ja esteistä. Pitkään jatkuneen kehitysyhteistyön ansiosta Suomea pidetään Sambiassa luotettavana kumppanina.

Suosituin mies joukossa oli tapahtuman luonteesta johtuen biokaasulaitosten suunnitteluun ja rakentamiseen keskittyvän BioGTS:n Jani Kangasaho, jota sukunimensä ja hyvän myyntiosaamisensa perusteella veikkailtiin jo zimbabwelaiseksi. Muita Suomen osallistujia olivat Finpro, Finnfund, Arbonaut, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Simosol, VTT, Pelastakaa lapset, Fimuskraft, NIRAS Finland ja Wärtsilä.

Erityisasiantuntija Matti Tervo jakoi Suomi-tietoa, ja kiinnostuneita riitti.

Suomella oli tapahtumassa oma osasto, joka keräsi erittäin paljon kiinnostusta ja vierailijoita. Suomi tunnetaan Sambiassa hyvin ja maa kiinnostaa niin liiketoimintakumppanina, rahoittajakumppanina kuin turismi- ja opiskelukohteena. Tapahtuman perusteella Suomella on Sambiassa maine korkeakoulutettujen ihmisten maana, jossa innovaatiot, oikeudenmukaisuus ja demokratia kukoistavat.

Foorumin järjestelyistä vastannut ILOn ohjelmajohtaja Tapera Muzira piti Livingstonen tapahtumaa onnistuneena.  Muziran mukaan YK-järjestöt tekevät entistä enemmän yhteistyötä yksityissektorin kanssa, näin myös  ILO.

ILO on tehnyt viime aikoina suuren työn verkostoituakseen ja rakentaakseen luottamusta Sambian yksityissektoriin. Nyt tuloksista päästiin nauttimaan yhdessä suomalaisten yritysten kanssa.

Onnistunut tapahtuma rohkaisee lähetystöä jatkamaan valitsemallaan linjalla. Oleellista on saada  kehitysyhteistyövaroin rahoitetut yksityissektorin ohjelmat ja suomalaisyritykset toimimaan yhdessä yhteisiä tavoitteita kohden.

Africa Forum Private Sector Inclusive Green Growth and Job Creation