Vienninedistämistä kevyeen malliin Sambian kuparivyöhykkeellä

Kevyet ja matalalla byrokratialla järjestetyt vienninedistämismatkat tuovat oman lisänsä kauppaneuvotteluihin ja ministeritason matkoihin. Yritykset arvostavat yksilöllistä palvelua ja saavat rahalleen enemmän vastinetta, kun edustusto järjestää tapaamiset ja käyntikohteet niiden toiveiden mukaan.

Järjestimme Lusakan suurlähetystössä suomalaisille yrityksille vienninedistämisreissun Sambiaan yhdessä Business Finlandin kasvuohjelman, Mining Finlandin kanssa.  Kuusi suomalaista toimijaa:  Robit, Normet, Ima engineering, Sleipner, A-Insinöörit ja GTK olivat mukana omalla panoksellaan. Myös Suomen Sambian-suurlähettiläs Timo Olkkonen osallistui osaan ohjelmaa.

Ohjelma laitettiin kasaan nopealla aikataululla, mutta se oli osa pitkäaikaista valmistelua, joka aloitettiin jo syksyllä 2017 työministeri Lindströmin vieraillessa Sambiassa. Silloin tavattiin kaivosministeriötä, geologista tutkimuskeskusta, Maailmanpankkia ja muita toimijoita Lusakassa. Tällä kertaa matka suuntautui Copperbeltille, joka on tunnettu laajoista kupari- ja kobolttiesiintymistään.

Kanshanshin kaivoksella useat maansiirtokoneet käyttävät voimansiirrossaan myös sähkömoottoreita. Kuva: Matti Tervo

Yritykset kävivät viiden päivän aikana neljässä kaivoksessa ja tapasivat lisäksi Ndolan kauppakamarin kanssa yhteistyössä järjestetyllä aamiaiselle muita kaivosalan yrityksiä alueelta. Matkan ajoitus oli hyvä. Kuparin maailmanmarkkinahintojen noustessa ja kysynnän kasvaessa kaivosyhtiöt ovat parhaillaan suunnittelemassa tai tekemässä merkittäviä investointeja.

Sambian rikkain alue

Sanotaan, että Copperbelt on Sambian rikkain alue, koska se tuottaa kansantalouteen niin paljon tuloja. Tämä pitää edelleen paikkaansa. Kuulimme useista uusista valtauksista ja tutkimuksista, joita alueella tehdään niin kuparin kuin muidenkin malmien suhteen. Ndolan kauppakamarin mukaan Copperbelt sijaitsee strategisesti tärkeässä paikassa Kongon Katangan läänin kaivosten lähellä, jossa toimiminen on erittäin riskialtista. Sambiasta käsin toimiminen vähentää yritysten riskejä.

Eteläisessä Afrikassa on useita kaivoksia, joista monessa käytetään suomalaista teknologiaa. Kuva: Council for Geosciences

Ehdimme vierailla Northwestern-provinssissa myös eräällä suurimmista avolouhoksista. Kaivosten ympäristövaikutukset ovat valtavat, ja kaivokset puuttuvat niihin huomattavilla summilla rahaa. Tämä luo mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, jotka voivat osallistua innovatiivisilla teknologioilla esimerkiksi vesien puhdistamiseen ja ympäristön eheyttämissuunnitelmien luomiseen.

Kuva louhoksesta: Chingolassa Konkola Copper Mines tekee vanhan kaivosalueen eheyttämistä, mutta työtä riittää. Kuva: Matti Tervo

Yrityksiltä saamamme palautteen mukaan, tämä matka oli juuri sitä, mitä ulkoministeriön pitäisi tehdä vienninedistämisen eteen. Lusakan suurlähetystön kattamalla alueella  – Sambiassa, Zimbabwessa ja Malawissa  –  on vielä noin 80 kaivosta, joihin ei ole vierailua järjestetty. Tekemistä siis riittää.