Paikallisen yhteistyön määrärahalla tuetaan naisten ja nuorten yrittäjyyttä Tunisiassa

1

Vuoden 2021 paikallisen yhteistyön määrärahan hankehaku on avattu tunisialaisille järjestöille. Prioriteetteja tällä hakukierroksella ovat sekä digitaalisen että naisyrittäjyyden ja nuorisotyöllisyyden tukeminen.

Suurlähetystö toteuttaa paikallisen yhteistyön määrärahalla kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä tunisialaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Hankkeilla tavoitellaan etenkin nuorten työllistymistä ja kestävää kehitystä.

On muistettava, että Tunisiassa työskennellään monesti epävirallisella sektorilla ja on tärkeää tukea virallisten työpaikkojen syntymistä jo tasa-arvonkin toteutumiseksi työmarkkinoilla.

Naisyrittäjiä työllistävä PRAFE-hanke

PRAFE-hankkeeseen osallistuneet 15 naispienyrittäjää saivat valmennusta muun muassa liiketoimintasuunnitelmien, pitching-puheiden ja rahoitusmahdollisuuskartoitusten tekemisessä. Hankkeen liikeideat käsittivät esimerkiksi ekologisia ruokatuotteita, paikallista designia ja palveluita.

Hankkeeseen osallistuneiden naisyrittäjien tuli löytää toiminnalleen jatkorahoitusta. Se vaati pandemian aikana erityistä sitkeyttä, jota yrittäjän taipaleella varmasti tarvitaan jatkossakin.

Koronapandemian haasteista huolimatta esimerkiksi joulun 2020 lahjatavarakauppa kävi melko hyvin ja aloittavien yrittäjien motivaatio jatkaa oli suurta. Haastattelemamme pienyrittäjät kertoivat hankkeen olleen hyödyllinen ja avartava.

Hankkeen toteutti kokenut tunisialainen kansalaisjärjestö TAMSS.

Jeuness-hankkeen yritys Johnny Bikes tarjoaa pyöränvuokrausta ja opastettuja kierroksia. Kuva: Laura Saarinen
Jeuness-hankkeen yritys Johnny Bikes tarjoaa pyöränvuokrausta ja opastettuja kierroksia. Kuva: Laura Saarinen

Nuorisoyrittäjiä tukeva Jeuness

Viidentoista nuorisoyrittäjän liikeideat ovat ympäristöystävällisiä ja hieman yli puolet näistä yrittäjistä on naisia. Hankkeeseen valikoituneet pääsivät toteuttamaan start-up-henkisiä liiketoimintaideoitaan syksyn 2020 mittaan.

PYM-koordinaattorin korviin on kantautunut, että asiakirjoja polkupyörällä kuljettava Pedalo-yritys voitti liikeideallaan hankkeen toteuttajajärjestön vuoden yrittäjä -palkinnon kolmannen sijan. Palkinnon jakanut Labess-järjestö on tunnettu kansainväliseen SOS Pulse -ryhmään kuuluva järjestö.

Labess tarkoittaa tunisialaismurteella ”Mitä kuuluu?”. Onkin tärkeää kysellä miten nuorisyrittäjillä menee hankkeen päättyessä keväällä 2021. Labess seuraa heidän taivaltaan vielä Suomen tukeman hankkeen loputtua. Näin pyritään takaamaan, että liikeideat jäävät kestäviksi ja kehityspoliittiset tavoitteet saavutetaan.

Korona-ajan vaikutuksia naisyrittäjyyteen

Yrityksen perustaminen ei ole Tunisiassa aivan yksinkertaista, ja luvat yrityksen perustamiseksi tarvitaan kolmelta eri ministeriöltä. Vaikka naisten asema Tunisiassa on parempi kuin naapurimaissa, naisyrittäjyydelle esteitä asettavat sekä asenteet että yhteiskunta, jossa naisen yhä usein oletetaan tekevän palkattomat kotityöt.

Yli 30 % naisyrittäjistä joutui työnantajaliitto UTICA:n tietojen mukaan sulkemaan liiketoimintansa koronapandemian vuoksi. Eri aloilta elokuussa 2020 haastateltujen 170 naisyrittäjän yrityksistä 70 % kärsi koronakriisistä, ja noin 30 % haastatelluista kertoi, ettei pystynyt maksamaan palkkaa työntekijöilleen.

Labess-järjestön bootcamp-tilaisuudessa syksyllä 2020 runsas joukko tulevia yrittäjiä sai tilaisuuden verkostoitua ja oppia yrittäjyydestä. Kuva: Laura Saarinen
Labess-järjestön bootcamp-tilaisuudessa syksyllä 2020 runsas joukko tulevia yrittäjiä sai tilaisuuden verkostoitua ja oppia yrittäjyydestä. Kuva: Laura Saarinen

Suomi, Tunisia ja tasa-arvo

Yksi edustuston työn läpileikkaavista tavoitteista on tasa-arvon edistäminen naisten aseman parantamiseksi. Koronapandemian ensimmäisen aallon aikana Tunisiassa otettiin takapakkia tasa-arvon saralla, esimerkiksi soitot naisiin kohdistuvan väkivallan hätälinjalle moninkertaistuivat.

Tasa-arvotyö Tunisian kanssa korostuu jatkossa esimerkiksi UN Womenin vetämän Generation Equality -prosessin kautta, joka lupaa konkreettisia sitoumuksia tasa-arvon edistämiseksi seuraavan viiden vuoden aikana. Suomen rooli Generation Equality -prosessissa on toimia Teknologia ja innovaatiot-koalition vetäjänä yhdessä muiden muassa Tunisian kanssa.

Yhteistyössä tunisialaisten kansalaisjärjestöjen kanssa tavoitellaan tulevillakin PYM-hankkeilla sekä naisten työllistymistä että naisten ja tyttöjen parempia digitaitoja turvallisemmassa internetissä.

Korona-ajan jälkeen yrittäjien taipaleen soisi olevan yhtä kirkas kuin kevättaivas. Kuva: Laura Saarinen
Korona-ajan jälkeen yrittäjien taipaleen soisi olevan yhtä kirkas kuin kevättaivas. Kuva: Laura Saarinen

Kommentit

Erkki Miettinen 3 vuotta sitten

Taitaa käyvä samallalailla kuin kaivojenteko Suomesta vietiin Kaikki Romut